Събития

Информационна среща в Ботевград относно приемната грижа
Информационна среща в Ботевград относно приемната грижа Екипът на Институт по социални дейности и практики /ИСДП/ от Областен център по приемна грижа /ОЦПГ/ – София-област проведе информационна среща на тема „Приемна грижа" на 27.08.2010г. в Ботевград. В срещата участваха 22 души, сред които: служители от Дома за деца, лишени от родителска грижа „Надежда" в с. Гурково, представители на детски градини и училища в община Ботевград, служители в общинската администрация и заинтересовани граждани. На срещата беше представена същността и спецификата на социалната услуга „Приемна грижа", дискутираха се трудностите, пред които са изправени приемните семейства и подкрепата, която получават. Прожектиран беше и тематичният филм „Доброволна любов", който породи бурна дискусия сред участниците. След края на срещата експертите от ОЦПГ отговаряха на поставени въпроси относно изискванията и етапите, през които трябва да се премине и се стигне до утвърждаване на кандидатите за приемно семейство.
В Пазарджик стартира Кампанията по Превенция на отпадането от училище на деца
В Пазарджик стартира Кампанията по Превенция на отпадането от училище на деца Кампанията по Превенция на отпадането от училище на деца, организирана от Комплекс за социални услуги за деца и семейства/КСУДС/ гр.Пазарджик, стартира на 23.08.2010г. Началото й бе поставено с мобилна социална работа в ромската махала на с. Драгор, която е един от районите в община Пазарджик с идентифициран риск от отпадане на деца в задължителна училищна възраст. Следващото събитие в кампанията е провелата се работна среща на 24.08.2010г. между институциите, работещи по превенция на отпадането от училище и превенция на насилието над и между деца на територията на община Пазарджик. На нея бяха обсъдени съвместните дейности между институциите по кампанията за превенция на отпадането от училище и предстоящата кампания на КСУДС в гр.Пазарджик по превенция на насилието над и между деца. С представителя на Регионалния инспекторат по образованието/РИО/ в гр.Пазарджик бяха обсъдени възможностите КСУДС гр.Пазарджик да получи точни списъци на децата отпаднали през 2009г. от образователната система, деца незаписани в първи клас, деца незаписани в предучилищна група, от рисковите райони на територията на Общината. По тези списъци Комплексът ще извърши мобилна социална работа с цел мотивиране на родителите да запишат децата си в училище, информиране, и при нужда придружаване до учебно заведение. Договорено беше с представителя на РИО в гр.Пазарджик, КСУДС гр.Пазарджик да изготви списъци на информационните срещи, които провежда и тези списъци да бъдат предоставени на училищата на територията на Общината, които от своя страна да заявят кои срещи биха искали да се проведат с техни ученици. Темите на информационните срещи, по които работи КСУДС гр. Пазарджик са: ТрафикНаркотични веществаПолово предавани болести и контрацепцияАгресия/насилиеТежки форми на детски труд
През летните месеци в Център за обществена подкрепа в София
През летните месеци в Център за обществена подкрепа в София През летните месеци в Център за обществена подкрепа в София, в рамките на Ваканционната програма успешно продължават занятията на ателие "Мода". По време на ателието, участниците затвърждават умения за шиене и операции с шевна машина. Децата сполучливо изработиха дамски чанти от плат и апликираха букви върху платове, това се оказа много интересно и увлекателно занимание. Предвижда се на по- късен етап участниците да апликират подбрани от тях надписи върху свои блузи. В груповата дейност "Социална анимация" се разиграват различни по жанр и тематика детски игри, които имат за цел да развиват определени качества у подрастващите. Като част от Ваканционната програма в двора на Дома за деца "П.Р.Славейков"се провеждат състезателни игри - "Премини препятствията", "Водни бомби", "Кегли", логически насочени игри - "Открий предмета", арт игри- "Рисуване с пръсти", свързани с откриване на творчески идеи, както и игри за обогатяване на комуникационните умения на децата / "Шапкарят"/. Като основен извод от проведените занятия бе това, че "когато човек е усърден и търси до край, той успява да намери". Водещите стимулираха децата да бъдат усърдни и в собствения им живот и въпреки трудностите, които ги съпътстват да се стремят към постигане на целите си. В груповите дейности се насърчава общуването в екип и взаимодействието между децата. В груповата работа през лятото на ателие "Училищна подкрепа" на децата бяха припомнени по занимателен начин знанията за буквите, за книгите, на по-малките от тях в предучилищна възраст-за форми, фигури, цветове. Те се чувстваха добре в група и с желание успешно се включваха в дейностите. По- големите решаваха различни ребуси - за откриване на думи в таблици от букви, за откриване на липсващи букви в думи, както и провеждаха игри на асоциации, което помогна за развитието на мисленето им. Освен това с участниците бяха упражнявани правопис, краснопис и четене на избрани материали от детски книжки.
Социалните работници от Областния център по приемна грижа в София проведоха информационна кампания в гр. Годеч
Социалните работници от Областния център по приемна грижа в София проведоха информационна кампания в гр. Годеч На 4 август 2010г. в гр. Годеч се проведе информационна кампания свързана с представянето на социалната услуга „Приемна грижа". Кампанията беше организирана и осъществена с помощта на община Годеч и Д"СП" – Отдел закрила на детето. В импровизирано студио в центъра на гр. Годеч, TV Своге предостави възможност на екипа от Областния център по приемна грижа да отговаря на въпроси, свързани с кандидатстването, утвърждаването и отглеждането на деца в приемни семейства. Специално внимание беше обърнато и на професионалната приемна грижа като още една възможност за трудова реализация на жителите на община Годеч. В пазарният за града ден, с помощта на доброволци от балетна формация към читалището в гр. Годеч, бяха раздадени рекламни и информационни материали по приемна грижа.