Събития

Международна среща по проект
Международна среща по проект "Укрепване на силните страни на детето за превенция на насилието" На 14.03.2017г. Институт по социални дейности и практики започна тридневна международна среща по проект „Укрепване на силните страни на детето за превенция на насилието” в ЦОП-Славейков, гр. София. Присъстваха представители от всички страни-партньори: Association for Child and Family Empowerment "Ave Copiii" (Молдова), Social Services Agency (Латвия), First Children's Embassy in the World – Megjashi, (Македония), Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil, (Румъния), Network of Organizations for Children of Serbia – MODS, (Сърбия),  The Association for a better world, (Словения) и Tirana Legal aid society (TLAS) (Албания).  През първия ден всички присъстващи представиха своите организации, а накрая бяха запознати с целите и дейностите на новия проект, както и с 15-годишния опит и постижения на Институт по социални дейности и практики. Сещата продължи с разяснения за оценката, отчетността, възможностите на проекта, индикаторите и измерването им.  През третия и четвъртия ден от форума проф. Нели Петрова проведе обучение в подхода "Резилианс", което бе много положително прието от всички гости, професионалисти в социалната сфера. Партньорите от "The Association for a better world, (Словения)" представиха пърформанс върху сюжета на приказката "Малкия принц". (Снимки може да откриете в галерията). Проектът се финансира от Фондация Оук за периода 2016 - 2021 г.
Симулативна игра за ученици в Зона заКрила - Шумен
Симулативна игра за ученици в Зона заКрила - Шумен На 01.03.2017 г., една година след стартиране на инициативата "Ден на отворените врати", Детски център за застъпничество и подкрепа "Зона заКрила" - Шумен посрещна поредната група деца - ученици от Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици "Никола Йонков Вапцаров". Четиринадесет деца от 9,10 и 11 клас - участници в проект "Превенция на дискриминацията, насилието и расизма" по програма "Еразъм+", дискутираха със специалистите от Центъра и техни преподаватели по темата за насилието над деца. Бяха им представени информационни материали за правата на децата - участници в правни процедури и подкрепата, която децата и техните родители получават в "Зона заКрила". Децата участваха в симулативна игра "Разпит на дете пред съдия" в специализираното помещение "синя стая". Срещата премина при изключителен интерес и активност от страна на учениците, които свободно изразяваха впечатления и емоции и правеха препратки към реални казуси от училище. Много дискутиран беше въпросът за причините, поради които хората се въздържат да сигнализират за случаи на насилие и фактът, че по този начин толерират извършителите. Всички участници бяха закичени с мартеничка за здраве и благополучие.  
Приятелско към детето правосъдие - доклад на АОП
Приятелско към детето правосъдие - доклад на АОП Агенцията на Европейския съюз за основните права (European Union Agency for Fundamental Rights - FRA) споменава приноса на Институт по социални дейности и практики за въвеждането на „сините стаи” като място за изслушване на деца-жертви на престъпления в доклада си на тема: "Приятелско към детето правосъдие: перспективите и опитът на деца, въвлечени в съдебни производства като жертви, свидетели или страни в девет страни, членки на ЕС“ "Част от разпитите на деца в България се провеждат в т.нар. "сини стаи", въпреки че засега това се случва по-рядко, отколкото в Полша, защото все още не е стандартна практика.  "Сините стаи" съществуват в седем големи и три малки града в България. Институт по социални дейности и практики (ИСДП) участва в откриването на "сините стаи" за изслушване, подобни на тези в Полша, в които има детски мебели, цветни стени, играчки, пособия за рисуване и детски книжки. Тези стаи невинаги се намират в съда, а по-често в местата, където ИСДП развива интегрирани услуги за деца в риск и техните семейства. Ето какво споделя едно 13-годишно момиче от България, претърпяло сексуално насилие, чийто разпит е проведен в "синя стая": "Беше много хубаво. Една мечтана стая [...] Като детска стая е [...] Да, имаше играчки. [...] Чувствах се много добре. " "Само част от децата в България, които са били предварително подготвени от психолози за изслушване в "сините стаи", оценяват получената информация като полезна. В тези случаи децата обясняват, че психологът ги е посетил у дома и им е обяснил правата им по време на изслушванията, както и вида на въпросите, които ще им бъдат зададени. Една малка група деца, които също са получили предварителна инфромация за изслушването, са били подготвени от социалните работници от ИСДП с помощта на информационни материали. ИСДП е първата организация, която управлява "сините стаи" и заедно с местните общини или местни НПО-та разпространява услугата "синя стая" в цялата страна.”, пише в доклада. Докладът на Агенцията на Европейския съюз за основните права обхваща два основни елемента: перспективите на професионалисти и перспективите на децата с наказателни и граждански производства. Първата фаза се фокусира върху гледните точки на различни специалисти, които си взаимодействат с деца в съдебни производства: съдии, прокурори, адвокати, съдебни служители, психолози, социални работници, преводачи и полицаи, на базата на интервюта с 570 професионалисти, а настоящото изследване, проведено през 2014 г, разглежда перспективите на децата и се базира на интервюта с 392 деца (включително консултации по време на подготвителната фаза). Интервюираните деца са участвали в съдебното производство, като свидетели в бракоразводни и граждански дела като свидетели или жертви на престъпления в наказателното производство. Целия доклад можете да прочетете тук: http://fra.europa.eu/en/publication/2017/child-friendly-justice-childrens-view
Ден на розовата фланелка - 22 февруари
Ден на розовата фланелка - 22 февруари Всяка година, в последната сряда на февруари, отбелязваме Международния ден за борба с училищния тормоз. Тази инициатива започва през 2007 г., когато две момчета от Канада застават зад гърба на свой приятел и съученик, който бил тормозен, защото дошъл на училище с розово поло. Дейвид Шепърд и Травис Прайс купуват розови тениски и на следващия ден ги раздават на всички в училище, които дръзват да се включат. А те се оказали много. „Тогава научих, че двама души могат да си измислят нещо и да постигнат чудеса“, казва Травис Прайс, който през 2007 е бил на 17 години. „Най-накрая някой да застане зад гърба на по-слабото хлапе.”, допълва той. На 22 февруари тази година училища и центрове от цялата страна се включиха с различни дейности с общо послание – НЕ на тормоза в училище. Организациите-партньори на кампанията създадоха и администрираха фейсбук страница на събитието, в която всички участници качваха своите снимки и коментари с хаштаг Училищебезстрах (#Училищебезстрах). Екипът на Комплекса за социални услуги - Шумен, заедно с училища – партньори, също се обединиха срещу училищния тормоз в Деня на розовата фланелка, като организираха интерактивен тренинг с участието на децата. „Извървяхме „пътя на обидата” и поговорихме за това, че подобни ситуации понякога нанасят повече болка, отколкото можем да си помислим. Децата бяха поставени в ситуации, които изискваха търсенето на градивни стратегии за справяне в различни и трудни за тях моменти. Поговорихме и за това, че вероятно зад обидните думи стои нечие страдание и, че вместо да се нараняваме, е по-добре да  потърсим начин, за да помогнем на този, който страда!”, споделят те. Платформата на кампанията е създадена от обединението на 9 неправителствени организации, с финасовата подкрепа на Фондация ОУК: 1. Фондация „Асоциация Анимус” 2. Фондация „Джендър образование, изследвания и технологии” 3. Сдружение „Алтернативи” – гр. Айтос 4. Асоциация „Родители” 5. Институт по социални дейности и практики 6. Фондация „П.У.Л.С” – гр. Перник 7. Фондация „Партньори България” 8. Център за приобщаващо образование 9. Национална мрежа за децата  
Съвет за подкрепа с участието на Дайа Венке
Съвет за подкрепа с участието на Дайа Венке На 20.02. се проведе Обществен съвет за подкрепа на тема "По-добро взаимодействие – интегриран подход за защита на правата и за подкрепа на жертви на престъпления", воден от Институт по социални дейности и практики с участието на международния независим експерт Дайа Венке. Присъстваха представители от Върховна касационна прокуратура, ДАЗД, Агенция за социално подпомагане, МВР - ГДНП, АМВР, НМД, Фондация „Асоциация Анимус”, представител на кабинета на Омбудсмана. Д-р Надя Стойкова, директор програми „Деца и правосъдие. Превенция на насилието” обоснова решението да поканят Дайя Венке с думите, че е добре да се проследи къде можем да стигнем в развитието на интегрираната услуга за подкрепа на деца и семейства, „всичко под един покрив”, като се запознем с най-добрите практики. В презентацията си независимият експерт от Германия, г-жа Венке, запозна аудиторията с модела Барнахус, създаден в Исландия през 1998 г. Неговите характеристики са: Модел за мултидисциплинарно и междуведомствено сътрудничество Всички услуги под един покрив Разследва (подозрителни) случаи на насилие над деца Предоставяне на подкрепа на децата жертви Събира и документира доказателства за съдебни производства Адаптирана за деца среда Барнахус в Северните страни: Интегрирана в системите за закрила на детето и правосъдието Гъвкав модел: всяка държава има свои специфики Днес има над 50 услуги в северните страни. Заедно с останалите услуги, моделът Барнахус предоставя терапия за семейството и детето, а някои клонове предоставят и техническа подкрепа. В момента специалистите работят както с деца-жертви на престъпления, така и с пострадалите от домашно насилие, деца – бежанци и деца с увреждания. В цяла Европа се смята, че децата на се достатъчно надеждни като свидетели. Ето защо приносът на модела Барнахус е толкова значим - моделът използва доказателства, които се приемат в съда, оказва подходяща подкрепа и среда за децата-жертви да направят показания с висока доказателствена стойност. Основната цел е да предпази децата от повторните интервюта, които могат да доведат до ретравматизация.    След вдъхновяващата презентация на г-ж Венке се премина към изявленията на участниците в Съвета за подкрепа, повечето от които са и органи на Координационния механизъм. ИСДП представи пред аудиторията текущо изследване, проведено в 28 областни градове по прилагането на изискванията на адаптираното към потребностите на децата правосъдие, както и от прилагането на Координационния механизъм в случаите на престъпления над деца в България.  Гинка Шуклева от ДАЗД изброи трудностите, пред които са изправени в работата си с деца-жертви на насилие у нас. Според техни наблюдения в малките населени места не се съобщава за децата в риск, което затруднява работата на специалистите с тях. Необходими са детски психолози за привличането им в мултидисциплинарен екип. Заедно с това трябва да се осигури и транспорт на децата до мястото на услугата. ДАЗД споделиха, че очакват нови предложения за преодоляване на описаните проблеми. Според статистиката на Върховна касационна прокуратура, представена от прокурор Машева, 3998 са децата-жертви за 2016г, пострадалите от трафик деца са 25, момчета – 3 (малолетни), 1 (непълнолетно), момичета – 21 (1 малолетно), 20 (непълнолетни). Машева допълни, че в 30 % от случаите се свиква Координационния механизъм и се наблюдава положителна промяна в практиката, тъй като повечето разпити се провеждат в синята стая. Това, което липсва, е присъствието на медицински лица и детски психиатри. Ето някои акценти от дадените обратни връзки от проведените обучения на професионалисти в общо 28-те области: Голяма част от полицаите, с изключение на инспекторите ДПС, разбират за Координационния механизъм от обучението на ИСДП. Индивидуалните оценки от ИСДП са много полезни за полицаите и магистратите. В няколко града има запитвания за създаване на „синя стая” – Габрово, Ловеч, Кърджали, Севлиево, Ямбол и други. Ранните съжителства и браковете навсякъде са болезнена тема за специалистите Необходими са обучения за работа с агресивни деца и правонарушители Желание за ролеви игри в синя стая и упражнения с практическа насоченост Споделяне на повече добри практики за домашно насилие На някои места се прилагат иновативни практики като осъщесвяване на видеовръзка между детето от ЦОП-а и съдиите в съда. Голема нужда от подкрепа, според представителите на ИСДП, имат възрастните жертви на престъпления, тъй като липсва ресурс да се работи с тях. Даринка Янкова, Изпълнителен директор на ИСДП, заяви, че единственият  начин да се достигне до тях е през Центровете за обществена подкрепа, посредством работата с деца. Проф. Нели Петрова предложи сините стаи да се ползват и от пълнолетните жертви на трафик, за да получат необходимата подкрепа. Съветът за подкрепа и пресконференцията се реализират в рамките на проект „Правосъдие, приятел на детето – обучение на професионалисти за по-добро взаимодействие” („Justice befriends the child – training of practitioners for better cooperation”), с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз по договор JUST/2014/JACC/AG/VICT/7465.
Среща между институциите за Зона заКрила - Монтана
Среща между институциите за Зона заКрила - Монтана На 9.02.2017г. от 10.30 ч. в заседателна зала на Общински младежки дом – Монтана ще се проведе работна среща, посветена на постиженията на един от първите модели в страната на интегрирана услуга за деца - жертви на насилие и техните семейства - „Детски център за застъпничество и подкрепа Зона заКрила” в област Монтана. На срещата са поканени всички партньори - УНИЦЕФ – България, Община Монтана, представители на Отделите за закрила на детето, МВР, съд и прокуратура, представители на образователни институции и лечебни заведения. Зона заКрила – Монтана  е открита през октомври 2015 г., като първи от общо три центъра за страната, предлагащ интегрирана услуга за деца – жертви на насилие и техните семейства. Услугата се управлява от Институт по социални дейности и практики, в резултат от дългогодишния им опит в работата с деца и провеждане на европейски стандарти за щадящо правосъдие. Миналата седмица Зона заКрила – Шумен навърши една година от своето създаване. Основните цели на Центъра са да предоставя услуги за деца, участници в правни процедури, преживели насилие или свидетели на насилие и престъпление, с което да се повиши благополучието им,  да се гарантират услуги за подкрепа и рехабилитация на пострадалите деца, както и да се въведат адаптирани към детето правни процедури. На срещата на 9.02. изпълнителят директор на ИСДП, Даринка Янкова, заедно с Илина Гечовска – ръководител на Зона заКрила – Монтана ще представят резултати и добри практики в работата между институциите в Центъра, а програмният директор „Закрила на детето” – УНИЦЕФ, Милена Харизанова, ще запознае аудиторията със заключенията от оценката на модела интегрирана услуга, извършена от международния експерт, д-р Анжелик Джени. Събитието ще завърши с дискусия, водена от проф. Нели Петрова - Димитрова - председател на УС на ИСДП, с участието на възрастни и деца.   
Една година Зона заКрила - Шумен
Една година Зона заКрила - Шумен На 31.01. 2017 г. в залата на Музеен комплекс „Панчо Владигеров”– Шумен се отбеляза една година от създаването на „Детски център за застъпничество и подкрепа Зона заКрила”. Центърът предлага един от първите модели на интегрирана услуга за подкрепа на деца-жертви на насилие и техните семейства. Целта е да се повиши благополучието им,  да се гарантират услуги за подкрепа и рехабилитация на пострадалите деца, както и да се въведат адаптирани към детето правни процедури. Първият център у нас е открит в Монтана през октомври 2015г. Работната среща бе водена от Милена Харизанова и Мая Грозданова от Уницеф – България, д-р Маркова от Община Шумен, проф. Нели Петрова – Председател на УС на Институт по социални дейности и практики, заедно с Изпълнителния директор, Даринка Янкова и директора на Центъра – Златка Йорданова. Участниците споделиха опита си и набелязаха бъдещите си планове за подобряване и устойчивост на модела. Партньори по проекта са УНИЦЕФ-България, Община Шумен, Отделите за закрила на детето, МВР, съд и прокуратура, както и представители на образователни институции и лечебни заведения. Зона заКрила се намира в Комплекса за социални услуги за деца и семейства-Шумен. Повече информация може да прочетете тук: http://www.sapibg.org/bg/project/detski-centr-za-zastpnichestvo-i-podkrepa-zona-zakrila
Завършиха обученията по проект
Завършиха обученията по проект "Правосъдието - приятел на детето" Завършиха обученията по проект „Интегриран подход за справедливо правосъдие”. Всяко едно бе предшествано от пресконференция с представители на местни институции – общинa, областнa администрация, окръжна прокуратура, окръжен съд, областна дирекция на МВР. Практика е пострадалите деца да се разпитват многократно и детето да преживява стрес с всеки следващ разпит. Промените, които Директива 2012/29/ЕС изисква за първи път, е законодателството да бъде ориентирано около нуждите на жертвата, не само към наказание на извършителя. Основният смисъл на реформата е да се премахне „разпокъсаната” до сега практика на институциите и законът да осигури подкрепа на жертвата във всеки един момент, съответно разпитите да се сведат до минимум и да се водят от подготвен специалист в щадящо за жертвата помещение – „синя стая”. До момента в България има 15 такива, а тенденцията е броят им да расте. Специалисти в социалната сфера споделиха опита си при използването на „синята стая”, а на последната пресконференция в София бе обявена статистика от СДВР за децата, преминали през нея, както и от Върховната касационна прокуратура за броя на пострадалите от престъпления - за първите 9 месеца на 2016 г. в София пострадалите малолетни са 1167, а  непълнолетните - 1916.  1149 са професионалистите, преминали през двудневните обучения в общо 28-те области в страната – съдии, прокурори, полицейски служители, социални работници и психолози от системата за закрила и от системата на социалните услуги; лекари – педиатри, общопрактикуващи, съдебни лекари; вещи лица. В проведените обучения след пресконференциите бяха представени добри практики, натрупани в страната в рамките на предходни европейски и национални инициативи и по този начин се подкрепи прилагането на изискванията на чл.22, 25 и 26 на Директивата. 65 представители и експерти на министерствата – МП, МВР, МТСП, МЗ, ДАЗД, АСП, НИП се включиха в пресконференциите. Обученията доведоха до повишаване на капацитета на професионалната общност да идентифицира и подкрепя жертвите, както и да осъществи по-ефективно взаимодействие и координация при гарантиране на правата и достъпа до услуги и подкрепа на жертвите на престъпления. В резултат на което се стимулира изграждането на ефективна мултидисциплинарна и междуинституционална мрежа за координация и взаимодействие (коопериране) на местно, регионално и национално ниво. Към пострадалите от престъпления следва да се прилага нов модел на работа и подкрепа от страна на правосъдието. Проектът се изпълнява по договор JUST/2014/JACC/AG/VICT/7465 и се реализира с финансовата подкрепа на програма "Права, равенство и гражданство" на Европейския съюз.