Събития

Приятелско към детето правосъдие - доклад на АОП
Приятелско към детето правосъдие - доклад на АОП Агенцията на Европейския съюз за основните права (European Union Agency for Fundamental Rights - FRA) споменава приноса на Институт по социални дейности и практики за въвеждането на „сините стаи” като място за изслушване на деца-жертви на престъпления в доклада си на тема: "Приятелско към детето правосъдие: перспективите и опитът на деца, въвлечени в съдебни производства като жертви, свидетели или страни в девет страни, членки на ЕС“ "Част от разпитите на деца в България се провеждат в т.нар. "сини стаи", въпреки че засега това се случва по-рядко, отколкото в Полша, защото все още не е стандартна практика.  "Сините стаи" съществуват в седем големи и три малки града в България. Институт по социални дейности и практики (ИСДП) участва в откриването на "сините стаи" за изслушване, подобни на тези в Полша, в които има детски мебели, цветни стени, играчки, пособия за рисуване и детски книжки. Тези стаи невинаги се намират в съда, а по-често в местата, където ИСДП развива интегрирани услуги за деца в риск и техните семейства. Ето какво споделя едно 13-годишно момиче от България, претърпяло сексуално насилие, чийто разпит е проведен в "синя стая": "Беше много хубаво. Една мечтана стая [...] Като детска стая е [...] Да, имаше играчки. [...] Чувствах се много добре. " "Само част от децата в България, които са били предварително подготвени от психолози за изслушване в "сините стаи", оценяват получената информация като полезна. В тези случаи децата обясняват, че психологът ги е посетил у дома и им е обяснил правата им по време на изслушванията, както и вида на въпросите, които ще им бъдат зададени. Една малка група деца, които също са получили предварителна инфромация за изслушването, са били подготвени от социалните работници от ИСДП с помощта на информационни материали. ИСДП е първата организация, която управлява "сините стаи" и заедно с местните общини или местни НПО-та разпространява услугата "синя стая" в цялата страна.”, пише в доклада. Докладът на Агенцията на Европейския съюз за основните права обхваща два основни елемента: перспективите на професионалисти и перспективите на децата с наказателни и граждански производства. Първата фаза се фокусира върху гледните точки на различни специалисти, които си взаимодействат с деца в съдебни производства: съдии, прокурори, адвокати, съдебни служители, психолози, социални работници, преводачи и полицаи, на базата на интервюта с 570 професионалисти, а настоящото изследване, проведено през 2014 г, разглежда перспективите на децата и се базира на интервюта с 392 деца (включително консултации по време на подготвителната фаза). Интервюираните деца са участвали в съдебното производство, като свидетели в бракоразводни и граждански дела като свидетели или жертви на престъпления в наказателното производство. Целия доклад можете да прочетете тук: http://fra.europa.eu/en/publication/2017/child-friendly-justice-childrens-view
Ден на розовата фланелка - 22 февруари
Ден на розовата фланелка - 22 февруари Всяка година, в последната сряда на февруари, отбелязваме Международния ден за борба с училищния тормоз. Тази инициатива започва през 2007 г., когато две момчета от Канада застават зад гърба на свой приятел и съученик, който бил тормозен, защото дошъл на училище с розово поло. Дейвид Шепърд и Травис Прайс купуват розови тениски и на следващия ден ги раздават на всички в училище, които дръзват да се включат. А те се оказали много. „Тогава научих, че двама души могат да си измислят нещо и да постигнат чудеса“, казва Травис Прайс, който през 2007 е бил на 17 години. „Най-накрая някой да застане зад гърба на по-слабото хлапе.”, допълва той. На 22 февруари тази година училища и центрове от цялата страна се включиха с различни дейности с общо послание – НЕ на тормоза в училище. Организациите-партньори на кампанията създадоха и администрираха фейсбук страница на събитието, в която всички участници качваха своите снимки и коментари с хаштаг Училищебезстрах (#Училищебезстрах). Екипът на Комплекса за социални услуги - Шумен, заедно с училища – партньори, също се обединиха срещу училищния тормоз в Деня на розовата фланелка, като организираха интерактивен тренинг с участието на децата. „Извървяхме „пътя на обидата” и поговорихме за това, че подобни ситуации понякога нанасят повече болка, отколкото можем да си помислим. Децата бяха поставени в ситуации, които изискваха търсенето на градивни стратегии за справяне в различни и трудни за тях моменти. Поговорихме и за това, че вероятно зад обидните думи стои нечие страдание и, че вместо да се нараняваме, е по-добре да  потърсим начин, за да помогнем на този, който страда!”, споделят те. Платформата на кампанията е създадена от обединението на 9 неправителствени организации, с финасовата подкрепа на Фондация ОУК: 1. Фондация „Асоциация Анимус” 2. Фондация „Джендър образование, изследвания и технологии” 3. Сдружение „Алтернативи” – гр. Айтос 4. Асоциация „Родители” 5. Институт по социални дейности и практики 6. Фондация „П.У.Л.С” – гр. Перник 7. Фондация „Партньори България” 8. Център за приобщаващо образование 9. Национална мрежа за децата  
Съвет за подкрепа с участието на Дайа Венке
Съвет за подкрепа с участието на Дайа Венке На 20.02. се проведе Обществен съвет за подкрепа на тема "По-добро взаимодействие – интегриран подход за защита на правата и за подкрепа на жертви на престъпления", воден от Институт по социални дейности и практики с участието на международния независим експерт Дайа Венке. Присъстваха представители от Върховна касационна прокуратура, ДАЗД, Агенция за социално подпомагане, МВР - ГДНП, АМВР, НМД, Фондация „Асоциация Анимус”, представител на кабинета на Омбудсмана. Д-р Надя Стойкова, директор програми „Деца и правосъдие. Превенция на насилието” обоснова решението да поканят Дайя Венке с думите, че е добре да се проследи къде можем да стигнем в развитието на интегрираната услуга за подкрепа на деца и семейства, „всичко под един покрив”, като се запознем с най-добрите практики. В презентацията си независимият експерт от Германия, г-жа Венке, запозна аудиторията с модела Барнахус, създаден в Исландия през 1998 г. Неговите характеристики са: Модел за мултидисциплинарно и междуведомствено сътрудничество Всички услуги под един покрив Разследва (подозрителни) случаи на насилие над деца Предоставяне на подкрепа на децата жертви Събира и документира доказателства за съдебни производства Адаптирана за деца среда Барнахус в Северните страни: Интегрирана в системите за закрила на детето и правосъдието Гъвкав модел: всяка държава има свои специфики Днес има над 50 услуги в северните страни. Заедно с останалите услуги, моделът Барнахус предоставя терапия за семейството и детето, а някои клонове предоставят и техническа подкрепа. В момента специалистите работят както с деца-жертви на престъпления, така и с пострадалите от домашно насилие, деца – бежанци и деца с увреждания. В цяла Европа се смята, че децата на се достатъчно надеждни като свидетели. Ето защо приносът на модела Барнахус е толкова значим - моделът използва доказателства, които се приемат в съда, оказва подходяща подкрепа и среда за децата-жертви да направят показания с висока доказателствена стойност. Основната цел е да предпази децата от повторните интервюта, които могат да доведат до ретравматизация.    След вдъхновяващата презентация на г-ж Венке се премина към изявленията на участниците в Съвета за подкрепа, повечето от които са и органи на Координационния механизъм. ИСДП представи пред аудиторията текущо изследване, проведено в 28 областни градове по прилагането на изискванията на адаптираното към потребностите на децата правосъдие, както и от прилагането на Координационния механизъм в случаите на престъпления над деца в България.  Гинка Шуклева от ДАЗД изброи трудностите, пред които са изправени в работата си с деца-жертви на насилие у нас. Според техни наблюдения в малките населени места не се съобщава за децата в риск, което затруднява работата на специалистите с тях. Необходими са детски психолози за привличането им в мултидисциплинарен екип. Заедно с това трябва да се осигури и транспорт на децата до мястото на услугата. ДАЗД споделиха, че очакват нови предложения за преодоляване на описаните проблеми. Според статистиката на Върховна касационна прокуратура, представена от прокурор Машева, 3998 са децата-жертви за 2016г, пострадалите от трафик деца са 25, момчета – 3 (малолетни), 1 (непълнолетно), момичета – 21 (1 малолетно), 20 (непълнолетни). Машева допълни, че в 30 % от случаите се свиква Координационния механизъм и се наблюдава положителна промяна в практиката, тъй като повечето разпити се провеждат в синята стая. Това, което липсва, е присъствието на медицински лица и детски психиатри. Ето някои акценти от дадените обратни връзки от проведените обучения на професионалисти в общо 28-те области: Голяма част от полицаите, с изключение на инспекторите ДПС, разбират за Координационния механизъм от обучението на ИСДП. Индивидуалните оценки от ИСДП са много полезни за полицаите и магистратите. В няколко града има запитвания за създаване на „синя стая” – Габрово, Ловеч, Кърджали, Севлиево, Ямбол и други. Ранните съжителства и браковете навсякъде са болезнена тема за специалистите Необходими са обучения за работа с агресивни деца и правонарушители Желание за ролеви игри в синя стая и упражнения с практическа насоченост Споделяне на повече добри практики за домашно насилие На някои места се прилагат иновативни практики като осъщесвяване на видеовръзка между детето от ЦОП-а и съдиите в съда. Голема нужда от подкрепа, според представителите на ИСДП, имат възрастните жертви на престъпления, тъй като липсва ресурс да се работи с тях. Даринка Янкова, Изпълнителен директор на ИСДП, заяви, че единственият  начин да се достигне до тях е през Центровете за обществена подкрепа, посредством работата с деца. Проф. Нели Петрова предложи сините стаи да се ползват и от пълнолетните жертви на трафик, за да получат необходимата подкрепа. Съветът за подкрепа и пресконференцията се реализират в рамките на проект „Правосъдие, приятел на детето – обучение на професионалисти за по-добро взаимодействие” („Justice befriends the child – training of practitioners for better cooperation”), с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз по договор JUST/2014/JACC/AG/VICT/7465.
Среща между институциите за Зона заКрила - Монтана
Среща между институциите за Зона заКрила - Монтана На 9.02.2017г. от 10.30 ч. в заседателна зала на Общински младежки дом – Монтана ще се проведе работна среща, посветена на постиженията на един от първите модели в страната на интегрирана услуга за деца - жертви на насилие и техните семейства - „Детски център за застъпничество и подкрепа Зона заКрила” в област Монтана. На срещата са поканени всички партньори - УНИЦЕФ – България, Община Монтана, представители на Отделите за закрила на детето, МВР, съд и прокуратура, представители на образователни институции и лечебни заведения. Зона заКрила – Монтана  е открита през октомври 2015 г., като първи от общо три центъра за страната, предлагащ интегрирана услуга за деца – жертви на насилие и техните семейства. Услугата се управлява от Институт по социални дейности и практики, в резултат от дългогодишния им опит в работата с деца и провеждане на европейски стандарти за щадящо правосъдие. Миналата седмица Зона заКрила – Шумен навърши една година от своето създаване. Основните цели на Центъра са да предоставя услуги за деца, участници в правни процедури, преживели насилие или свидетели на насилие и престъпление, с което да се повиши благополучието им,  да се гарантират услуги за подкрепа и рехабилитация на пострадалите деца, както и да се въведат адаптирани към детето правни процедури. На срещата на 9.02. изпълнителят директор на ИСДП, Даринка Янкова, заедно с Илина Гечовска – ръководител на Зона заКрила – Монтана ще представят резултати и добри практики в работата между институциите в Центъра, а програмният директор „Закрила на детето” – УНИЦЕФ, Милена Харизанова, ще запознае аудиторията със заключенията от оценката на модела интегрирана услуга, извършена от международния експерт, д-р Анжелик Джени. Събитието ще завърши с дискусия, водена от проф. Нели Петрова - Димитрова - председател на УС на ИСДП, с участието на възрастни и деца.   
Една година Зона заКрила - Шумен
Една година Зона заКрила - Шумен На 31.01. 2017 г. в залата на Музеен комплекс „Панчо Владигеров”– Шумен се отбеляза една година от създаването на „Детски център за застъпничество и подкрепа Зона заКрила”. Центърът предлага един от първите модели на интегрирана услуга за подкрепа на деца-жертви на насилие и техните семейства. Целта е да се повиши благополучието им,  да се гарантират услуги за подкрепа и рехабилитация на пострадалите деца, както и да се въведат адаптирани към детето правни процедури. Първият център у нас е открит в Монтана през октомври 2015г. Работната среща бе водена от Милена Харизанова и Мая Грозданова от Уницеф – България, д-р Маркова от Община Шумен, проф. Нели Петрова – Председател на УС на Институт по социални дейности и практики, заедно с Изпълнителния директор, Даринка Янкова и директора на Центъра – Златка Йорданова. Участниците споделиха опита си и набелязаха бъдещите си планове за подобряване и устойчивост на модела. Партньори по проекта са УНИЦЕФ-България, Община Шумен, Отделите за закрила на детето, МВР, съд и прокуратура, както и представители на образователни институции и лечебни заведения. Зона заКрила се намира в Комплекса за социални услуги за деца и семейства-Шумен. Повече информация може да прочетете тук: http://www.sapibg.org/bg/project/detski-centr-za-zastpnichestvo-i-podkrepa-zona-zakrila
Завършиха обученията по проект
Завършиха обученията по проект "Правосъдието - приятел на детето" Завършиха обученията по проект „Интегриран подход за справедливо правосъдие”. Всяко едно бе предшествано от пресконференция с представители на местни институции – общинa, областнa администрация, окръжна прокуратура, окръжен съд, областна дирекция на МВР. Практика е пострадалите деца да се разпитват многократно и детето да преживява стрес с всеки следващ разпит. Промените, които Директива 2012/29/ЕС изисква за първи път, е законодателството да бъде ориентирано около нуждите на жертвата, не само към наказание на извършителя. Основният смисъл на реформата е да се премахне „разпокъсаната” до сега практика на институциите и законът да осигури подкрепа на жертвата във всеки един момент, съответно разпитите да се сведат до минимум и да се водят от подготвен специалист в щадящо за жертвата помещение – „синя стая”. До момента в България има 15 такива, а тенденцията е броят им да расте. Специалисти в социалната сфера споделиха опита си при използването на „синята стая”, а на последната пресконференция в София бе обявена статистика от СДВР за децата, преминали през нея, както и от Върховната касационна прокуратура за броя на пострадалите от престъпления - за първите 9 месеца на 2016 г. в София пострадалите малолетни са 1167, а  непълнолетните - 1916.  1149 са професионалистите, преминали през двудневните обучения в общо 28-те области в страната – съдии, прокурори, полицейски служители, социални работници и психолози от системата за закрила и от системата на социалните услуги; лекари – педиатри, общопрактикуващи, съдебни лекари; вещи лица. В проведените обучения след пресконференциите бяха представени добри практики, натрупани в страната в рамките на предходни европейски и национални инициативи и по този начин се подкрепи прилагането на изискванията на чл.22, 25 и 26 на Директивата. 65 представители и експерти на министерствата – МП, МВР, МТСП, МЗ, ДАЗД, АСП, НИП се включиха в пресконференциите. Обученията доведоха до повишаване на капацитета на професионалната общност да идентифицира и подкрепя жертвите, както и да осъществи по-ефективно взаимодействие и координация при гарантиране на правата и достъпа до услуги и подкрепа на жертвите на престъпления. В резултат на което се стимулира изграждането на ефективна мултидисциплинарна и междуинституционална мрежа за координация и взаимодействие (коопериране) на местно, регионално и национално ниво. Към пострадалите от престъпления следва да се прилага нов модел на работа и подкрепа от страна на правосъдието. Проектът се изпълнява по договор JUST/2014/JACC/AG/VICT/7465 и се реализира с финансовата подкрепа на програма "Права, равенство и гражданство" на Европейския съюз.
Промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
Промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане На 5 януари 2017 г. се проведе среща, организирана от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане по повод реакциите на общини, доставчици на услуги и организации като Коалиция „Детство 2025“ и Национална мрежа за децата след промените в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приети през месец ноември 2016 г. и последвалите ги указания на Агенцията за социално подпомагане. През декември 2016 г. Национална мрежа за децата изрази позиция относно промените в документите, Институт по социални дейности и практики също изпрати своето становище. По време на срещата се обсъдиха процесите, които стоят зад промените, свързани с въвеждането на мулти-дисциплинарната оценка, а именно въвеждането на оценка на потребностите в Закона за социално подпомагане през 2012 година, обвързването с концепцията на Закона за социалните услуги, делото “Станев срещу България” и промените в Закона за социално подпомагане в сила от януари 2016 г. От АСП информираха, че се предвиждат и нови указания какви лица могат да бъдат насочвани за оценка и план към ЦОП като се планира една оценка да важи за срок от една година. По разчети и информация, събрана от Агенцията за социално подпомагане, очакванията са средномесечният брой заявления към услугите да не бъде по-голям от 7 на месец като най-голям брой се очаква за София, където е 6.7 на месец; 3.3 за Силистра и 2.86 за Добрич. До 1 заявление на месец се очаква за областите Кърджали, Търговище и Благоевград. Присъстващите организации споделиха, че проблемът не е в оценката като подход и принципи, а по-скоро въпрос на уточняване и професионално обсъждане къде, кой и как я прави. Също така бе изразена позиция, че тази тема следва да бъде обсъдена и с представители на организации, които работят с възрастни хора, хора с увреждания и други целеви групи, които според МТСП и АСП са били поканени на срещата. По отношение на профилирането на Центровете за настаняване от семеен тип бе изтъкнато, че тези промени идват в резултат на предложения и дискусии от самите доставчици като разбирането на Агенцията за социално подпомагане е, че това не е акт, а процес, който включва създаване на среда, картографиране на центровете, решения на общините дали искат промяна и каква да е тя, а реално местене на деца и младежи ще става само, ако е целесъобразно за тях и когато са готови. От друга страна беше цитирана статистика за свободни места в ЦНСТ (общо 596 незаети места в 276 центъра), което се усети като водеща причина за промените, касаещи ЦНСТ. Според представителите на Агенцията, указанията не включват срок и не е използвана думата „преместване“. Те са препоръчителни, нямат задължителен характер и деца и младежи няма да се местят само на база формален критерий възраст, а след анализ на потребностите и актуализиране на картата на услугите, което се планира да бъде направено заедно с неправителствените организации. Представителите на гражданския сектор, работещ с деца, споделиха, че тълкуването по места е различно и техните притеснения са, че местенето на деца и младежи би обслужило единствено интересите на системата, но не и интересите на децата и младежите с увреждания, някои от които вече са местени по няколко пъти, и може да доведе до трагичен край в някои от случаите. От Уницеф – България също изразиха позиция, че едно такова местене би противоречало на Насоките на ООН за алтернативна грижа и би довело до нарушаване правата на конкретните деца. Беше предложено да бъде обсъдено отново профилирането на ЦНСТ по възраст и степен на увреждане на потребителите, тъй като то създава предпоставки за прилагане на формален подход, а не на подход, ориентиран към нуждите на потребителите. Бяха повдигнати и притеснения, свързани с липсата на професионално обсъждане, планиране и подготовка за промените, както и необходимостта от разграничаване на методическо указание, методология и стъпването на професионална експертиза, компетенции и факти и данни при взимането на решения за промени в политики и практики. Представителите на Националното сдружение на общините в Р България също споделиха, че нямат притеснения, свързани с мулти-дисциплинарната оценка и подход по принцип, а начинът, по който тя се предвижда да бъде приложена на практика и прехвърлянето на отговорността на държавата към местните власти и доставчиците. Те също настояха за отмяна промените в Правилника и удължаване на срока за преструктуриране на ЦНСТ на април 2018 г., както и въвеждане на критерии за делегиране на услугите и ръководства/методики за новите услуги, които се предвиждат да бъдат създадени и развити в страната като част от Актуализирания план за деинституционализация на услугите за деца за периода 2016 – 2020 г. От институцията на Омбудсмана на Р България споделиха, че г-жа Манолова ще изпрати официално становище, но експертите ще подкрепят препоръката на гражданските организации и общините за отмяна промените в Правилника и създаване на работна група за тяхното изменение. Според експертите на МТСП промените няма как да бъдат отменени без оценка на въздействието в съответствие с изискванията на промените в Закона за нормативните актове от ноември 2016 г. и в най-добрия вариант времевия хоризонт за едни нови предложения е не по-малко от 3-4 месеца. След изслушване на различните притеснения, становища и предложения, зам.министър Сачева информира присъстващите, че: Указанията на АСП за прилагане на промените ще бъдат прецизирани като това ще стане в консултация с представителите на местните власти и организациите, работещи с деца и други целеви групи. Бе потвърдено, че в тях ще бъде посочено, че вече настанените деца и младежи в ЦНСТ за деца и младежи с увреждания няма да бъдат местени при преструктуритането им в ЦНСТ за деца с увреждания и ЦНСТ за младежи с увреждания, както и че е неправилна практиката на определени ДСП да насочват направления за оценка на възрастни към профилирани услуги за деца и семейства. Ще бъде създадена постоянна работна група към МТСП, към която могат да бъдат създадени различни подгрупи и ще има задачата както да подготви промяната на проблемните текстове в ЗСП и ППЗСП, така и да дискутира професионално и експертно смисъла и мястото на мулти-дисциплинарната оценка при различните целеви групи, воденето на случай и социалната работа, стандартите на работа при различните услуги и др. важни теми, свързани с управлението на социалните услуги за деца и възрастни; От страна на АСП и МТСП ще бъдат определени лица за контакт, които ще отговарят за координацията и комуникацията с различните заинтересовани страни, и с които те ще могат да се свързват в случай на неясноти или нужда от информация в контекста на създалото се объркване при прилагането на променения норматив. Източник: http://nmd.bg/nmd_buletin/subscribe/  
Укрепване на силните страни на детето за превенция на насилието
Укрепване на силните страни на детето за превенция на насилието ИСДП е водеща организация на проект  “Укрепване на силните страни на детето за превенция на насилието”, който ще се реализира в партньорство с Association for Child and Family Empowerment "Ave Copiii" (Молдова), Social Services Agency (Латвия), First Children's Embassy in the World – Megjashi, (Македония), Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil, (Румъния), Network of Organizations for Children of Serbia – MODS, (Сърбия),  The Association for a better world, (Словения) и BKTF Coalition (Албания). Проектът се реализира с финансирането на Фондация Оук за периода 2016 - 2021 г. Основни цели на проекта изграждане на транснационални и местни мрежи за въвеждане на системен подход за  превенция на насилието и защита на децата от всички форми на насилие, включително и сексуално посегателство. В мрежите участват не само професионалисти от системите за закрила, но и от универсалните услуги - образование и здравеопазване, както деца и родители от страните. Създаването на функциониращи мрежи ще доведе до устойчива промяна на нагласите и дългосрочна ангажираност на всички участници. Изграждане на капацитет на професионалистите за обучение, супервизия и практическо приложение на модела за превенция на насилието. Асистиране на юноши за идентифициране на компетентностите им и ресурси  срещу насилие и неуспехи. Очаквани резултати Един от най-важните приноси на проекта е да се разработи и прилага общо споделена концептуална рамка за превенция на явлението насилие над деца, основана на техните силни страни и опори, на общо разбиране и прилагане на 6-те принципа на ОАК между партньорите. Многообразието от материли ще повиши познанията на обучителите, широката мрежа от различни професионалисти, родителите и младите хора. Подготвените специалисти ще могат да предложат качествено нови отношения с децата и практики, които ще доведат до качествена промяна при предоставянето на услугите - социални, здравни и образователни. Детско участие в процеса по превенция на всички видове насилие благодарение на включването им в проекта. В резултат на идеите на децата ще се доразвие разбирането за подхода резилианс сред професионалистите. Проектът ще окаже въздействие и върху родителите – преки и непреки участници за промяна на нагласите и отношенията към децата и юношите, основани на разбиране и диалог. Информирана широката общественост за достатъчно добро родителстване, добро третиране на децата в семейството и училището, за задачите на юношеската възраст, за последиците от явлението насилие посредством национални кампании. Променени политики на национално и местно ниво от реализирането на проекта – здравеопазване, образование, семейна политика благодарение на конкретни препоръки за промени в законодателство.  
Социалният работник и правосъдието за деца в Мароко
Социалният работник и правосъдието за деца в Мароко Проф. Нели Петрова представи доклад на тема „Ролята на социалния работник в граждански дела, касаещи интересите на деца в България" на конференция, организирана от Министерство на правосъдието на Мароко и Уницеф Мароко. Социалните работници и социалната работа в Мароко са твърде "юридизирани", по техни думи. На практика те са служители на Министерство на правосъдието, като работят в две служби - наказателно правосъдие и гражданско правосъдие. Задълженията им са свързани с подготовка на доклади, с които да подпомогнат решенията на съда при случаи на дела, свързани с деца в конфликт със закона; деца, жертви на насилие, при развод и други. Тъй като  те са единствените социални работници на държавна работа, поемат и придружаване на семействата и на децата.   Социални услуги се предоставят от НПО, но не са гарантирани нито като обхват, нито като устойчивост, тъй като финансирането им е на проектен принцип. Участниците в семинара проявиха голям интерес  към опита на България, към функционирането на системата за закрила, специализацията на социалните услуги за деца и възрастни и тяхната работа със съда. Представители на тяхното социално министерство споделиха за договорено сътрудничество в тази област с нашето МТСП, за което от мароканска страна е изпратен проект и се очаква реакция от наша страна. Подобно споразумение за сътрудничество и договорено и с Министерство на правосъдието в Мароко.
Тиийнейджъри сформират група по програмите на #ПомислиПреди
Тиийнейджъри сформират група по програмите на #ПомислиПреди Двата центъра за обществена подкрепа в София отбелязаха 26-тата годишнина  от подписването на Конвенцията на ООН за правата на детето със „Съвет на потребителя“ Тази година Съветът на потребителя се проведе под мотото   „Тийнейджърството-протест, предизвикателства, прояви”. В него участие взеха младите хора – потребители на нашите услуги, родители, специалисти – социални работници, психолози и учители. Целите на Съвета са да бъде форма на отворен  диалог между отделните участници в процеса по предоставяне на социални услуги в общността; да осигури условия за изразяване на  мнения, становища, предложения по отношение на развитието и ефекта от социалните услуги, предоставени в Центъра; форма за  обмен на информация между потребители и специалисти; създаване на подкрепяща мрежа за работата на Центъра и привличане на бъдещи клиенти и партньори. На участниците беше представена  кампанията #ПомислиПреди -  свързана с превенция на сексуалното насилие и експлоатация над деца. Кампанията съдържа филми и сценарии/ програми за работа с децата, които също бяха представени. Присъстващите тийнейджъри проявиха голям интерес към предоставената информация и се сформира група, която ще продължи да се среща и работи по програмата.  Представителите на училищата също проявиха интерес и към ЦОП има постъпили заявки за работа с ученици.  Повече за кампанията прочетете на http://www.sapibg.org/bg/campaign/pomislipredi  www.pomislipredi.net