Събития

Проектът на ИСДП ,,Чуй детето 2
Проектът на ИСДП ,,Чуй детето 2" беше представен на работна среща на партньори в Шумен В Комплекса за социални услуги за деца и семейства – гр. Шумен се състоя среща между партньори, на която беше представен проектът на Институт по социални дейности и практики /ИСДП/ „Чуй детето 2". Доцент Нели Петрова – Председател на УС на Сдружение ИСДП представи дейностите, които предстоят по втората фаза на проекта. В срещата участваха Председателите на Районен и Окръжен съд, Районна и Окръжна Прокуратура. Присъстваха още директорите на РДСП и ДСП –гр. Шумен, Административният ръководител на Окръжна следствена служба, Заместник-областният управител на гр. Шумен и директорът на Комплекса за социални услуги. Областната дирекция на МВР беше представена от Главен дознател и Инспектор Детска педагогическа стая. Доцент Петрова и екипът по управление на проекта към ИСДП представиха и постигнатите резултати в първата фаза - изграденото взаимодействие между институции, ангажирани със закрилата на децата в област Шумен и изградените стаи за изслушване на деца, жертва на насилие или свидетели на престъпление в гр.Шумен, София и Пазарджик.
Конкурсната комисия ще оцени проектните предложения на училищата от община Пазарджик, ще се проведе и среща по проект ,,Резилианс без граници
Конкурсната комисия ще оцени проектните предложения на училищата от община Пазарджик, ще се проведе и среща по проект ,,Резилианс без граници" Днес, 9 юли 2010г. в сградата на Комплекс за социални услуги, гр. Пазарджик ще се проведе сесията на Комисия за оценка на проектните предложения на училищата от община Пазарджик, кандидатстващи за безвъзмездното финансиране "Училището сигурна среда". В Конкурсната комисия участници са експерти от ИСДП, Община Пазарджик и РИО на МОН, гр. Пазарджик. В качеството си на изпълнител на проект "Резилианс без граници", ИСДП покани желаещите училища в общини Шумен, Пазарджик и Горна Оряховица да представят финансиране проект за създаване на условия за превръщането на училището в безопасна среда с цел превенция на насилието. На желаещите училища беше проведено първоначално обучение по подхода Реазилианс и за написването на проекта. ИСДП ще финансира дейностите по одобрените проекти, ще оказва методическа подкрепа и ще обучи eкипа на училището по подход Резилианс. Работата по проектите ще стартира през септември 2010 и ще продължи една учебна година. Водим се от разбирането, че в училището може да се създаде модел на работа, който не разчита на санкциониране на учениците, а работи активно за възпрепятстване на насилническо поведение чрез създаване на среда, която предпазва, стимулира участието на децата, зачита мнението им и осигурява възможност за активна работа с родителите и общността. Особено важно за нас при оценка на проектопредложенията ще бъде реалистичността и иновативността им, устойчивостта на разработения модел, а също така и възможността за активно включване на фигури от общността.
Обучение на обучителите на екипите от обласните центрове по приемна грижа
Обучение на обучителите на екипите от обласните центрове по приемна грижа На 14, 15, 16, 28, 29, 30 юни 2010год. в град Велико Търново се проведе обучение за обучители на екипите от деветте областни центрове по приемна грижа. В обучението бяха обхванати всички обучителни модули, които се представиха от техните автори: Весела Банова и доктор Любомир Жупунов по темите „Връзки и раздели", „Посрещане на детето", „Ранно детско развитие", „Юношество". Соня Владимирова представи темата за „Деца с увреждания"; Кристина Иванова „Позитивно възпитание"; доктор Надя Стойкова -„Посрещане на детето"; доцент Нели Петрова „Професионализация". Обучението беше много интензивно и ползотворно. Всички участници имаха възможност да споделят своя опит, да обогатят знанията си и уменията за водене на обучителна група. На 01 и 02. юли 2010год. се проведе и работна среща в град Велико Търново с партньорите по проекта ,,Разширяване на модела за приемна грижа в България"- представителите на Уницеф за България, МСС, ИСДП, отделите за закрила на детето, регионални дирекции социално подпомагане, представители на АСП. Презентираха се всички областни центрове по приемна грижа, техните постижения и затруднения. В работни групи се обсъдиха трудностите по реализирането на проекта и предложения за промени в нормативната уредба.
Комисиите по детето от общините на област Шумен преминаха обучение по приемна грижа
Комисиите по детето от общините на област Шумен преминаха обучение по приемна грижа ВСИЧКИ КОМИСИИ ПО ДЕТЕТО ОТ ОБЩИНИТЕ НА ОБЛАСТ ШУМЕН ПРЕМИНАХА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРИЕМНА ГРИЖА   На 29 и 30 юни завършиха последните обучения по Приемна грижа на членовете на Комисиите по детето от Общините на Област Шумен. Обучителен екип на Сдружение Институт по социални дейности и практики обучи специалисти от Общините Велики Преслав Венец, Смядово, Върбица, Каспичан, Никола Козлево, Каолиново, Хитрино и Нови пазар. Ролята и взаимодействието между членовете на Комисиите, Отделите за закрила на детето и доставчиците на социалната услуга Приемна грижа беше поставено като основен акцент за успешната развитие на Приемната грижа в Областта. Бяха представени етапите на управление на социалната услуга; зони на проучване и оценка на кандидатите за приемни родители. Бяха изведени ключовите задачи и умения на приемните родители. Представителите на Комисията по детето допълниха уменията си и изградиха представа за задълбочения процес на проучване. На обучението членовете на Комисията по детето осмислиха ролите на отделните участници в процеса на подбор, проучване и утвърждаване на кандидати за приемни родители. ocpg_shumen@abv.bg www.priemime.bg