Събития

Представител на ИСДП участва във форум относно детската бедност, организиран от Eurochild
Представител на ИСДП участва във форум относно детската бедност, организиран от Eurochild На 23.06. в Брюксел се проведе Policy forum - Towards an EU recomendatuons on Child Povrety and Well-being, организиран от Еurochild във форума участваха Дани Колева от НМД и Нели Петрова от ИСДП. Жулиен Ван- Геертсон (Julien Van Geertsom, President Integraton sociale, Lutte contre la pouvrete) представи някои аргументи за това, че белгийското президентство на ЕС постави като приоритет детската бедност.Лекторът представи данни, според които 1 на всеки 5 деца в ЕС живее в бедност, и 7 от 10 от тях живеят в бедност като възрастни, което показва колко тежки са последиците именно от детската бедност. Белгийското президентство извежда на преден план усилията срещу детската бедност, не само защото това е годината срещу бедността, и не защото в Белгия проблемът с детската бедност е актуален, а защото това е реален проблем за ЕС. Ние започнахме да поставяме този проблем от регионално на федерално и на национално ниво, националният план за действие, а сега и на европейско ниво.Особено важни и ефективни за справяне с детската бедност са универсалните помощи (детските надбавки например), както и универсалните услуги – здравни, образователни, социални и пр. и най-вече безплатно образование, училищна храна, учебници. Много важно е вниманието към родителите –заетост, услуги, подкрепа. На следващо място стоят проблемите със спазване на детските права свързани с участие и изслушване. Те разчитат на Еurochild и НПО да съдействат за формулирането на основните проблеми, ролята на обществения сектор и на техните възможни решения, ръководени от най-добрия интерес на детето. Надяват се унгарското президентство да продължи с този президент. Детската бедност е оценка за детските права. Мари-Ан Параскевас (Marie-Anne Paraskevas, Policy Officer Social inclusion, DG Employment, Social Affaires and inclusion.) представи въпроса за детската бедност в контекста на обсъжданията за новата стратегия на ЕС, отнасяща се за периода 2010- 2020, в която вероятно ключовите понятия ще са Изследване, Заетост, Обучение, Енергия, Намаляване на бедността. Амбциозна цел на стратегията е през 2020 г. да има 20 милиона по-малко бедни хора в страните от ЕС. Оценката ще се направи на базата на действащите индикатори за ЕС риск от бедност; материална депривация; бездомност и безработност. Често под социално изключване и бедност се разбира едно и също нещо. Важно е да има общо разбиране на европейско и на национално ниво, че бедността е повече от социалното изключване, че субсидиарността преди всичко е в компетенциите на държавите членки и че, заетостта е най-добрата борба с бедността. Детската бедност е увеличена през последните години, което ни изправя пред сериозни рискове. Комисията има ангажимент да дефинира проблемите, да развива програми за нови решения, а работа на държавите-членки е да намират специфичните решения. Еurochild и членовете на мрежата настояваха за важността на общи и смислени, ориентирани към резултати индикатори, достатъчно детайлни, за да не могат да бъдат манипулирани.
Доц. Нели Петрова взе участие в Генералната асамблея на Eurochild, която се проведе на 22 юни в Брюксел
Доц. Нели Петрова взе участие в Генералната асамблея на Eurochild, която се проведе на 22 юни в Брюксел Председателят на УС на ИСДП доц. Нели Петрова участва в Генералната асамблея на Еurochild, която се проведе на 22 юни в Брюксел. Представен бе отчетът на европейската мрежа за детска политика, който показва значително нарастване на капацитета на организацията и като членове и преди всичко като влияние на европейско ниво. През изминалата година бяха дефинирани и представени на ЕК Ключовите послания на Еurochild ( вижте в сайта на адрес:http://www.sapibg.org/?lang=bg&page=574), изследване на децата в алтернативна грижа(http://www.sapibg.org/index.php?lang=en&page=599) в страните членки, поредица от събития за лобиране за детските права и поставянето на детските въпроси в дневния ред на комисията. ИСДП от 2006 г. е член Еurochild и сподели своята удовлетвореност от това членство.
Ваканционна програма 2010 в град Шумен
Ваканционна програма 2010 в град Шумен И тази година Комплексът за социални услуги за деца и семейства организира летни занимания за децата на Шумен. Да се включат във Ваканционна програма 2010 избраха 30 деца, които ще се забавляват и ще надграждат своите умения заедно със социалните работници. Обособени са зони за игри и филмотека. На картинг пистата ще се учат талантливи пилоти. Наред със забавленията децата ще градят умения в клубовете по интереси „Приложно изкуство" и „Кулинар", ще четат книги и ще сърфират в интернет в регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров", ще изучават историята на шуменския край в къщите - музей на територията на града. Ваканционна програма 2010 ще завърши през септември със спектакъл, който децата ще представят пред своите родители и партньори на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр. Шумен.
Стартира нова група за бъдещи майки в училището за бременни към Комплекс за социални услуги в Шумен
Стартира нова група за бъдещи майки в училището за бременни към Комплекс за социални услуги в Шумен Осемнадесета група от училището за бременни в Комплекса за социални услуги в гр. Шумен   На 17 юни в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен започна работа 18-та група от „Училището за бременни". Десет бъдещи майки през следващите два месеца ще споделят чувства и емоции, свързани с очакването на бебето. Социалната услуга се реализира съвместно с екипът на д-р Марин Начев – началник на АГ комплекса към МБАЛ - Шумен. С подкрепата на АГ специалисти, социални работници и психолози от Комплекса, бъдещите майки ще научат повече за основните етапи от развитието на бременността и промените, които настъпват; първата среща с АГ специалист; Раждането – подготовка и влизане в болница; Първа среща с бебето, изграждане на основни умения за грижи; Защо е важно да общувам с моето бебе още по време на бременноста? Първите мигове с бебето? И други вълнуващи въпроси, свързани с един от най-деликатните и емоционални периоди от живота на жената. Молби за включването в училището за бременни се приемат на място в Комплекса за социални услуги в гр. Шумен – Бул. Димитър Благоев № 10. Телефон за повече информация: 054/ 850 777.