Събития

Популяризиране на услугата приемна грижа в Перник
Популяризиране на услугата приемна грижа в Перник На 01.04.2010г. в гр.Перник, кв. „Изток" пред хранителна верига „BILLA" и кооперативния пазар, деца доброволци раздадоха рекламни брошури на граждани с цел популяризиране на услугата приемна грижа.   Информацията в рекламните материали и атрактивните малки доброволци предизвикаха огромен интерес в гражданите и мнозина от тях потърсиха подробности в разговор със придружаващия ги социален работник Даниела Александрова. Информация бе дадена на петдесет граждани. Децата-Валентина Руенова на 10години и Андреа Цамбова на 9 години от Перник, бяха силно развълнувани и въодушевени от факта, че са част от проекта Приемна грижа. Те бяха предварително запознати с идеята и същността на приемното родителство. За безценната си помощ децата получиха от екипа на ОЦПГ-Перник специални грамоти.
Работна среща в МБАЛ гр.Пазарджик между Родилно отделение, ДМСГД Пазарджик, ОЗД Пазарджик и КСУДС Пазарджик
Работна среща в МБАЛ гр.Пазарджик между Родилно отделение, ДМСГД Пазарджик, ОЗД Пазарджик и КСУДС Пазарджик На 15.04.10г. се проведе работна среща в МБАЛ гр.Пазарджик между Родилно отделение, ДМСГД Пазарджик, ОЗД Пазарджик и КСУДС Пазарджик.   Цел на срещата: представяне на резултатите след подписването на споразумението между страните; даване на предложения за подобряване на работата и връзката между страните в споразумението. По време на работата беше установено, че в споразумението не е включено и неонатология. В процеса на работа с дежурствата на социалните работници от КСУ се е установило, че липсва връзката с отделението, където са бебетата. Обсъден беше и въпросът, кой може да подава сигнал за майка в риск. Стана ясно, че всеки работещ в РО имащ подозрения или знаещ за жена в риск, може да даде информация на дежурните от КСУ и ОЗД за нея. На базата на досегашната работа за 2009 г. в РО директорката Яна Станева сподели обобщени данни за извършените консултации и направените превенции за 2009 г.