Събития

Работна среща в МБАЛ гр.Пазарджик между Родилно отделение, ДМСГД Пазарджик, ОЗД Пазарджик и КСУДС Пазарджик
Работна среща в МБАЛ гр.Пазарджик между Родилно отделение, ДМСГД Пазарджик, ОЗД Пазарджик и КСУДС Пазарджик На 15.04.10г. се проведе работна среща в МБАЛ гр.Пазарджик между Родилно отделение, ДМСГД Пазарджик, ОЗД Пазарджик и КСУДС Пазарджик.   Цел на срещата: представяне на резултатите след подписването на споразумението между страните; даване на предложения за подобряване на работата и връзката между страните в споразумението. По време на работата беше установено, че в споразумението не е включено и неонатология. В процеса на работа с дежурствата на социалните работници от КСУ се е установило, че липсва връзката с отделението, където са бебетата. Обсъден беше и въпросът, кой може да подава сигнал за майка в риск. Стана ясно, че всеки работещ в РО имащ подозрения или знаещ за жена в риск, може да даде информация на дежурните от КСУ и ОЗД за нея. На базата на досегашната работа за 2009 г. в РО директорката Яна Станева сподели обобщени данни за извършените консултации и направените превенции за 2009 г.
На 10 април 2010г./събота/ в Център за обществена подкрепа стартира групово обучение на кандидат-осиновители
На 10 април 2010г./събота/ в Център за обществена подкрепа стартира групово обучение на кандидат-осиновители На 10 април 2010г./събота/ в Център за обществена подкрепа стартира групово обучение на кандидат-осиновители. Обучението ще продължи четири поредни съботни дни. Участват 6 семейства, за които са издадени направления от съответния отдел за закрила на детето. Включени са теми, свързани с: развитието на родителски умения за установяване на значима връзка с детето; детското развитие и възпитание; тайната на осиновяването – да кажем ли на детето ни, че е осиновено и как да го направим; саморефлексия и готови ли сме да осиновим дете; утвърждаване на автономност и изграждане на самоуважение у детето и др. Методът на обучение е интерактивен и включва ролеви игри, преживелищни игри, работа по казуси, дискусии. Водещи на обучението са социални работници и психолози от Областния център по приемна грижа гр. София.