Събития

Среща с педагогическите съветници на територията на гр. Пазарджик
Среща с педагогическите съветници на територията на гр. Пазарджик На 24.03.2010 се проведе първата работна среща за 2010г. с педагогическите съветници на територията на град Пазарджик. Срещата стартира с представяне на участниците. След това водещите представиха целта на тази среща – изграждане на работна мрежа с педагогическите съветници с цел сътрудничество при работа с деца в риск, както и поставяне на актуални проблеми при образованието и възпитанието на децата. На срещата беше обсъдено съвместните дейности, които биха могли да се реализират с цел превенция на отпадане от училище на децата. Бяха представени две от организираните дейности на КСУДС – лаборатория и информационни срещи, както и механизма на тяхното организиране и провеждане. Някой от педагогическите съветници споделиха, че лабораторията би била полезна, ако те имат затруднения при работата по случай. На срещата беше обсъдено също и необходимостта от присъствие на представители на О"ЗД" Пазарджик, с цел да се подобрява координацията при работата по случай. Също така се представиха и услугите, които предоставяме за родители, както и груповите програми.
ИНФОРМАЦИОННA СРЕЩА С КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ - 12 МАРТ 2010г.
ИНФОРМАЦИОННA СРЕЩА С КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ - 12 МАРТ 2010г. Областният център по приемна грижа – Шумен започна поредица от информационни срещи с кандидати за приемни родители. Първата среща се проведе на 12 март в залата на Центъра.   На срещата присъстваха нашите партньори - социалните работници от Отдела за закрила на детето и журналисти, които са неизменно до екипът при отразяването на развитието на социалната услуга. Майка и дъщеря от Шумен бяха първите гости на социалните работници от Областния център по приемна грижа. В свободен разговор те споделиха своите очаквания и получиха информация за това как и къде могат да кандидатстват за приемни родители и какви документи е необходимо да подготвят. На срещата специални гости бяха и приемни родители, които вече имат опита и увереността в грижите за децата настанени в техните семейства. С много емоции и вълнение те разказаха за смелостта на решението и удовлетворението, което изпитват, когато наблюдават промяната и напредъка у децата. За финал на срещата бе избран Филма „Доброволна любов", реализиран от Института по социални дейности и практики, в рамките на проект „Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България . Филмът пресъздава истинската история на първите приемните родители от Шумен и пътя, който са извървели за да станат приемно семейство. Така емоционално и нетрадиционно завърши първата информационна среща за кандидати за приемни родители. ИНФОРМАЦИОННИТЕ СРЕЩИ ПРОДЪЛЖАВАТ - всеки петък от 16.30 часа в сградата на Областния център по приемна грижа в Шумен на улица „Беласица" №11, за месец март, както следва: 19 март, 2010 г.; 26 март, 2010 г. Нашите телефони са отворени за Вас: Областен център по приемна грижа – Шумен /ОЦПГ/ 054 800 430 ; 0895 / 52 24 49 ocpg_shumen@abv.bg www.priemime.bg
Актуални новини от КСУДС-Пазарджик
Актуални новини от КСУДС-Пазарджик На 05.03.2010 г. се проведе изслушване на дете в Синята стая с цел по -обективна работа по случая .   На 09.03.2010 г. социални работници от КСУДС взеха участие в родителски срещи в различни училища с цел популяризиране груповата работа на Комплекса и услугите, които се предоставят за деца и семейства. На 10.03.2010 в ЦОП - София се проведе среща между директорите на КСУДС - Пазарджик, КСУДС - Шумен и ЦОП – София, на която се разгледаха предоставяните социални услуги. На 12.03.2010 г. стартира едно от ателиетата по програма, която включва различни групи за ангажиране свободното време на настанените клиенти в Звено „Майка и бебе" и център „Спешен прием". В програмата са предвидени провеждане на „Група по готварство и здравословно хранене", „Бюджетиране и разпределяне на наличните средства", ателие „Гимнастика" и ателие „Танци".
Обучение на тема: „Оценка на кандидати за приемни родители
Обучение на тема: „Оценка на кандидати за приемни родители" На 08.03.2010год. в Центъра за обществена подкрепа, се проведе обучение на тема: „Оценка на кандидати за приемни родители". Обучението беше организирано от Институт за социални дейности и практики – гр. София с водещи:доц Нели Петрова и д-р. Надя Стойкова.   Целта на обучението беше: да се повишат знанията и уменията на специалистите за прилагане на новата методология в социалната работа с деца и семейства като се задълбочават познанията им и уменията им по отношение на оценка на нуждите формиране на нагласи и умения за изработване на професионална оценка на кандидати за приемни родители. В обучението взеха участие представители от ОЗД, София град и София област, както и екипа работещ по проект „Разширяване на модела на по приемна грижа в България", Бяха дискутирани следните теми: Приемна грижа/ осиновяване – какво представляват. Представяне на рамка за оценка на кандидат приемни родители, наблюдение на филм разказващ историята на кандидат приемен родител, Работата в малки групи, даде възможност на участниците да дискутират различните етапи от оценката на кандидатите за приемни родители.
ЗАПОЧВА ПОРЕДИЦА ОТ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ С КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ
ЗАПОЧВА ПОРЕДИЦА ОТ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ С КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ Областния център по приемна грижа – Шумен започва поредица от информационни срещи с кандидати за приемни родители.   Социалните работници ще представят приемната грижа като социална услуга, насочена към подкрепата на деца и семейства в риск. На срещите желаещите да станат приемни родители ще получат информация за това как и къде могат да кандидатстват и какви документи е необходимо да подготвят. Ще бъде предоставена информация и за условията при които, приемните родители могат да бъдат наети на работа. На срещата ще бъде представен и филма „Доброволна любов", реализиран от Института по социални дейности и практики, в рамките на проект „Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България. Филмът пресъздава истинската история на първите приемните родители от Шумен и пътя, който са извървели за да станат приемно семейство. Информационните срещи с кандидатите за приемни родители ще се провеждат в сградата на Областния център по приемна грижа на улица „Беласица" № 11 / бившата сграда на митницата/, всеки последен петък от седмицата от 16.30 часа, за месец март, както следва: 12 март, 2010 г.; 19 март, 2010 г.; 26 март, 2010 г. Нашите телефони са отворени за повече информация: Комплекс за социални услуги за деца и семейства Областен център по приемна грижа – Шумен /ОЦПГ/ 850 777; 0895 / 52 24 49 ocpg_shumen@abv.bg www.priemime.bg
Представяне на проекти на ИСДП, свързани с развитието на приемна грижа в България
Представяне на проекти на ИСДП, свързани с развитието на приемна грижа в България Социален работник от Центъра за обществена подкрепа, на ул."Пиротска„ №175 участва в работна среща, проведена на 1.03.2010 г., в Държавната агенция за закрила на детето.   Срещата бе организирана за представяне на 3 проекта на ИСДП, свързани с развитието на приемната грижа в България. Проектите включват създаването на областен център по приемна грижа, който разполага с екип от специалисти, готови да поемат целия процес по реализиране на услугата – информационни кампании, оценка, обучение, подкрепа и продължаващо обучение на доброволни и професионални приемни родители; трансфер на френския опит относно квалифицирането на професионалните приемни семейстава; проучване на нагласите към приемната грижа в България и идентифициране и разпространение на утвърдени добри практики по прилагането и.
Повече от 300 мартеници изработиха децата на Клуб
Повече от 300 мартеници изработиха децата на Клуб "Приложно изкуство" към Комплекса Здраве и късмет ще пожелаят на шуменци децата и социалните работници от Комплекса за социални услуги. На 1-ви март от 11 часа те ще подаряват мартеници в шест района на Шумен – кварталите „Тракия" и „Боян Българанов", площад „Кристал", ДКТ „Васил Друмев", районите около СИТИ център и площад Оборище.   С най-красивите мартеници децата от Комплекса се включва и в традиционния конкурс – изложба на Общинския детски комплекс, експонирана в Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров". Повече от 300 мартеници изработиха децата на Клуб "Приложно изкуство" към Комплекса. Заедно с мартениците децата ще отправят и своите послания, насочени към основните им права – правото им да растат в семейство, да получават добро образование, да бъдат зачитани, подкрепяни и обичани. На шуменци ще бъдат предоставена и информация за подкрепата, която могат да получат в Комплекса за социални услуги за деца и семейства Шумен.
 На 26 февруари стартираха две групови програми в Комплекс за социални услуги за деца и семейства в Шумен
На 26 февруари стартираха две групови програми в Комплекс за социални услуги за деца и семейства в Шумен Две групови програми стартираха на 26 февруари 2010 г. в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен.   „Светът на тийнейджъра – интересен и предизвикателен" е групата, която обединява ученици от IX клас на Средното общообразователно училище „Сава Доброплодни". В продължение на два месеца учениците ще надграждат уменията си за общуване с връстници, родители и учители, ще бъдат поставени теми за агресията сред младите хора, ще се дискутират темите за любовта, приятелството и наркотиците. В групата за изграждане на социални умения тийнейджъри от четири шуменски училища ще изграждат умения за справяне с конфликтни ситуации и асертивно поведение; ще се опитат да дадат определения за проблем и ще разработват стратегии за преодоляване на конфликти и проблеми.