Събития

Актуално от седмицата
Актуално от седмицата Цветни стенописи на приказни герои „оживиха" стените на детския отдел на Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров" в Шумен.   Реализацията на приказния проект е на Полина Йорданова – социален работник от Комплекса за социални услуги в Шумен, която е и част от екипа по Арт терапия към Комплекса. През цялото време докато рисува децата са около Поля. Единия персонаж е на Бел, която символизира мъдростта. Пепеляшка пък носи със себе си смирението, а Снежанка символизира добротата. Освен положителните герои има и отрицателни – змия, както и пумата от „Книга за джунглата". Присъствието им се налага, защото животът не е само в розови краски и децата трябва да правят разлика между доброто и злото, коментира Поля. Идеята вътрешното пространство на библиотеката да стане по уютно и приветливо, а царството на приказните герои да завладява децата още с влизането в храма на книгите е във връзка с дългогодишното добро сътрудничество между двете институции.
Новини от седмицата
Новини от седмицата На 28. 08. 2009г. в парк „Острова" се проведе празник за закриване на „Ваканционна програма 2009г." Участваха всички деца от ателиетата на Комплекса. Празника протече под формата на състезание. Децата бяха разделени на два отбора от по 10 човека, всеки отбор имаше капитан. Децата имаха за задача да си измислят лого на отбора, герб и девиз. Всеки отбор получи карта за маршрута и мястото, където се намират условията на задачите. Участниците имаха да изпълнят по пет задачи: логически, физически упражнения, стратегически, гатанки и асоциации. За всяка успешно изпълнена задача се даваха точки. Отборът победител получи награди, а всички участници получиха грамоти за положено старание. Празникът завърши с почерпка и беше успешно отразен в медиите. На 1.09.2009г. от Родилно отделени на МБАЛ Пазарджик бе изписано и взето от майка си дете, при което имаше опасност да бъде изоставено. Беше направена успешна превенция на изоставяне. На 3 и 4. 09. 2009г. в КСУДС се проведе обучение с водещ д-р Надя Стойкова от ИСДП – гр. София. Обучението бе на тема: "Професионалната оценка в социално-педагогическата работа, планиране". Участие взеха социални работници от КСУДС, учители от града и общината. Две деца от център „Спешен прием" успешно бяха върнати в семейна среда.
Новини по темата
Новини по темата Проектът „Разширяване на модела на приемна грижа в България" беше представен официално пред представители на партньорски организации и журналисти от Шумен. Проектът се реализира съвместно от Института по социални дейности и практики и Международна социална служба – България. Проектът е двегодишен и се финансира от УНИЦЕФ. Дейностите в рамките на проекта имат за цел да подкрепят процеса на деинституционализация на грижите за деца чрез развитие на социалната услуга „приемна грижа" в осем области на страната. Посредством предотвратяване на институционализацията на деца в риск и осигуряване на сигурна и безопасна среда за отглеждането им се цели повишаване благосъстоянието на децата в България. В рамките на проекта ще бъдат изградени Регионални агенции по приемна грижа в Шумен и още седем области в страната - Велико Търново, Габрово, Перник, Смолян, София-град, София област, Търговище. Координирането на дейностите на ниво област ще даде тласък на усилията за въвеждането на социалната услуга „приемна грижа", която към момента се реализират под формата на изолирани практики. Всяка регионална агенция ще има експертен екип от обучители, супервизори и консултанти по социална работа и правно консултиране. В Област Шумен ще бъде сформиран Съвет по управление на проекта, който ще включва всички заинтересовани страни при предоставянето на услугата „приемна грижа". Регионалната агенция по приемна грижа ще бъде изградена към Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен.
Среща с работодатели по Проект
Среща с работодатели по Проект "Изграждане на капацитет и на връзка между системите за младежко правосъдие и наблюдение на детския труд в България" На 28 юли 2009г. в Комплекс за социални услуги за деца и семейства в град Шумен беше проведена информационна среща във връзка с изпълнението на проект „Изграждане на капацитет и на връзка между системите за младежко правосъдие и наблюдение на детския труд в България”, реализиран от ИСДП с финансовата и техническа подкрепа на Международна организация по труда – Международна програма за премахване на детски труд. Целта на срещата беше включването на работодателите като активни партньори в справянето с проблема тежки форми на детски труд. На срещата присъстваха представители на Дирекция „Бюро по труда” – Шумен, а на отправената към потенциални работодатели покана се отзоваха 5 фирми от град Шумен. По време на срещата Директорът на КСУДС – г-жа Венета Господинова презентира акценти от проекта, отнасящи се до участието на работодателите в борбата с експлоатацията на детски труд. Потенциалните работодатели бяха запознати с нормативните изисквания за наемане на лица под 18 годишна възраст. В последвалата дискусия бяха поставени актуални въпроси и дадени конкретни предложения за преодоляване на злоупотребите с детския труд.   Благодарим на фирма ИНФОРМ-НАС, ИНТЕРСТРОЙ МАРИНСКИ ЕООД, ЕКО СТАНДАРТ, ВЕСТА ООД И ХЕРТИ ООД за това, че се отзоваха на отправената покана и се включиха активно в информационната среща!
Новини от КСУДС - Шумен 28.08.2009
Новини от КСУДС - Шумен 28.08.2009 В „Специализираното помещение за изслушване /разпит на деца, жертви или свидетели на престъпление, разкрито по Проект „Чуй детето" на Институт за социални дейности и практики – София, в Комплекса за социални услуги за деца и семейства гр.Шумен, през месец август се проведоха две изслушвания на деца. Досъдебно производство за децата жертви и свидетели на насилие е образувала Окръжна прокуратура Шумен. Специалисти от Комплекса извършиха подготовка на децата за провеждане на разпита. Водещи на двата разпита бяха дознатели от ОД на МВР-Шумен. Съгласно изискванията на НПК, спецалисти от Комплекса, присъстваха при изслушването на децата. От разкриване на специализираното помещение, общо шест са проведените изслушвания на деца в Шумен при спазване на партньорското споразумение за сътрудничество, разписано от: Окръжен съд – гр. Шумен, Окръжна прокуратура – гр. Шумен, Областна дирекция на полицията – гр. Шумен, Регионална дирекция „Социално подпомагане" – гр. Шумен, Районен съд – гр. Шумен, Районна прокуратура – гр. Шумен, Районен съд – гр. Нови Пазар, Районен съд – гр. Велики Преслав, Районна прокуратура – гр. Нови пазар, Районна прокуратура – гр. Велики Преслав, Община Шумен и Сдружение „Институт по социални дейности и практики".
Новини от КСУДС-Пазарджик 31.07.2009
Новини от КСУДС-Пазарджик 31.07.2009 През тази седмица се състояха последните сесии на ателиетата по интереси, които се провеждаха в КСУДС. По този повод в петък, 28. 08. 2009г. в парк „Острова" се организира голям детски празник, с който ще бъде закрита „Ваканционна програма 2009г.". Празникът ще протече под формата на състезателни игри, с награди и грамоти за участниците. В Комплекса продължават да се реализират и групите по училищна подкрепа. През изминалата седмица директора на КСУДС, г–жа Станева, проведе среща с лекари от МБАЛ Пазарджик, относно прегледите на майки, клиенти на КСУДС, които не са здравно осигурени.Проведени бяха здравни консултации с две майки, настанени в ЗМБ. В център „Спешен прием" има ново настаняване, а две от децата от този център са интегрирани успешно в семейна среда. На 31. 08. 2009г. ще се проведе група по взаимопомощ за приемни родители. Предстои среща между ОЗД – гр. Пазарджик и КСУДС за обсъждане на плана за „Приемна грижа". На 27. 08. 2009г. в Комплекса се проведе лаборатория, в която се представи случай на клиент, настанен в Комплекса. Взеха участие представители на ДПС, ОПС, ЦОП – гр. Велинград, КЦ – гр. Пазарджик и сектор БМ към „ОСДУ" – гр. Пазарджик. На 28. 08. 2009г. се проведе група за осиновители, в която се включи нов участник. На 31. 08. 2009г. ще се проведе група по взаимопомощ за приемни родители. Предстои среща между ОЗД – гр. Пазарджик и КСУДС за обсъждане на плана за „Приемна грижа".
ОБУЧЕНИЯТА НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ ОТ ОБЛАСТ ШУМЕН
ОБУЧЕНИЯТА НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ ОТ ОБЛАСТ ШУМЕН През м. юли и август 2009г. КСУДС гр. Пазарджик организира и провежда ателиета по интереси и групови програми за деца с цел, ангажиране на свободното им време през ваканцията и придобиване на нови знания и умения. Включването на децата в организираните дейности става с подаване на молба по образец в сградата на Комплекса. Към момента са подадени 19 лични молби от родителите за включване на децата им в различните групови програми и ателиета. През м. август в Комплекса се провежда групата по „Училищна подкрепа" и ателие „Приложно изкуство". Занятията се провеждат два пъти седмично – вторник и петък от 13.30ч. Всеки четвъртък от 10.00ч. се провежда ателие „Културен туризъм", като участниците имат възможност да посетят музеи, къщи и др. паметници на културата в гр. Пазарджик. През август продължава провеждането на групата по „Училищна подкрепа" за децата настанени в ЦНСТ, групата по „Професионално ориентиране" за деца в КЦ и изнесените групови програми в с. Драгор. В организираните ателиета и група по „Училищна подкрепа" се включват освен децата с подадени от родителите молби и деца, който ползват социални услуги към КСУДС. Така общо участващите в дейностите през лятото деца са 28, 12 са децата насочени от ЦНСТ и 8 деца от Кризисен център гр. Пазарджик. В изнесените на терен ателиета и групови програми в с. Драгор се включват общо 27 деца. През изминалата седмица в ателие по „Културен туризъм" децата направиха посещение на Исторически музей в гр. Пазарджик. В ателие по „Приложно изкуство" децата изработваха свещници и гривни а също така по преценка на водещите на ателието, с децата бе обсъдена и темата за агресията. През седмицата са проведени и групи по „Училищна подкрепа", в тях децата получават помощ относно пропуските, които имат по учебното съдържание. На 13.08.2009 г. приключи последната сесия на групата по „Професионално ориентиране" с деца от Кризисен център гр. Пазарджик. Директорката на КСУДС г-жа Станева участва на 14.08.09г. в сутрешният блок на радио Пазарджик относно „Ваканционна програма - 2009" на КСУДС, където беше представена и информация за ателиетата по проект "Развитие на мрежа от извънкласни и извънучилищни дейности - апробиране на модел за превенция на отпадане от училище", с договор № BG051PO001/07/4.2-01/578, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. На 13.08.09. майка, ползваща услугата настаняване в Звено „Майка и бебе" към КСУДС гр. Пазарджик роди здраво дете. През седмицата беше настанена и още една клиентка която ще ползва услугата З"МБ".
месец август
месец август През м. юли и август 2009г. КСУДС гр. Пазарджик организира и провежда ателиета по интереси и групови програми за деца с цел, ангажиране на свободното им време през ваканцията и придобиване на нови знания и умения. Включването на децата в организираните дейности става с подаване на молба по образец в сградата на Комплекса. Към момента са подадени 19 лични молби от родителите за включване на децата им в различните групови програми и ателиета. През м. август в Комплекса се провежда групата по „Училищна подкрепа" и ателие „Приложно изкуство". Занятията се провеждат два пъти седмично – вторник и петък от 13.30ч. Всеки четвъртък от 10.00ч. се провежда ателие „Културен туризъм", като участниците имат възможност да посетят музеи, къщи и др. паметници на културата в гр. Пазарджик. През август продължава провеждането на групата по „Училищна подкрепа" за децата настанени в ЦНСТ, групата по „Професионално ориентиране" за деца в КЦ и изнесените групови програми в с. Драгор. В организираните ателиета и група по „Училищна подкрепа" се включват освен децата с подадени от родителите молби и деца, който ползват социални услуги към КСУДС. Така общо участващите в дейностите през лятото деца са 28, 12 са децата насочени от ЦНСТ и 8 деца от Кризисен център гр. Пазарджик. В изнесените на терен ателиета и групови програми в с. Драгор се включват общо 27 деца. През изминалата седмица в ателие по „Културен туризъм" децата направиха посещение на Исторически музей в гр. Пазарджик. В ателие по „Приложно изкуство" децата изработваха свещници и гривни а също така по преценка на водещите на ателието, с децата бе обсъдена и темата за агресията. През седмицата са проведени и групи по „Училищна подкрепа", в тях децата получават помощ относно пропуските, които имат по учебното съдържание. На 13.08.2009 г. приключи последната сесия на групата по „Професионално ориентиране" с деца от Кризисен център гр. Пазарджик. Директорката на КСУДС г-жа Станева участва на 14.08.09г. в сутрешният блок на радио Пазарджик относно „Ваканционна програма - 2009" на КСУДС, където беше представена и информация за ателиетата по проект "Развитие на мрежа от извънкласни и извънучилищни дейности - апробиране на модел за превенция на отпадане от училище", с договор № BG051PO001/07/4.2-01/578, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. На 13.08.09. майка, ползваща услугата настаняване в Звено „Майка и бебе" към КСУДС гр. Пазарджик роди здраво дете. През седмицата беше настанена и още една клиентка която ще ползва услугата З"МБ".
През месец юли 2009
През месец юли 2009 През м. юли в Комплекса провеждани бяха ателие „Танци" и група по „Училищна подкрепа". Занятията на ателие „Танци" се провеждат всеки вторник и петък от 13.30ч., а в 15.30 часа се провежда групата по Училищна подкрепа. За децата, настанени в Център за настаняване от семеен тип гр. Пазарджик се организира група по „Училищна подкрепа" всеки понеделник и сряда от 10.30ч. в сградата на КСУДС. За децата настанени в Кризисен център гр. Пазарджик се организира и провежда програма по „Професионално ориентиране", като работните сесии се провеждат всеки четвъртък от 15.30ч. в сградата на КСУДС. През м. юли стартираха две изнесени програми в с. Драгор с деца в риск от отпадане от училище. Целта на програмите е да ангажира децата през лятната ваканция с полезни и приятни за тях дейности. На терен се осъществяват ателие „Приложно изкуство" и група по „Социални умения" – модул Общуване. Занятията се провеждат всеки четвъртък от 10.00ч. Относно осигуряването на зала за провеждане на изнесената групата и ателие получено бе съдействие от кмета на с. Драгор, който предостави помещение за провеждане на занятията.