Събития

„Училището за бременни” вече 4 години подкрепя бъдещите майки
„Училището за бременни” вече 4 години подкрепя бъдещите майки УЧИЛИЩЕТО ЗА БРЕМЕННИ КЪМ КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СТАНА НА 4 ГОДИНИ Психолозите от Училището за бременни заедно с майки, преминали през организираните курсове поздравиха специалистите от АГ Комплекса към МБАЛ – Шуменпо повод деня на родилната помощ. За четвърта поредна година специалистите от Комплекса за социални услуги, заедно с бъдещите майки отправиха своя поздрав към лекарите и акушерките. На тържеството специалистите от Комплекса споделиха, че професионализъм и вяра в живота са онази сила, която противостои на трудностите, пред които са изправени аг специалистите и пред които никога не се предават. Д-р Начев – Началник на АГ Комплекса в Болницата и неговият екип бяха дарени с традиционните хляб и бъклица вино, като символ на силата и вярата в живота. Акушер – гинеколозите изразиха своята увереност, че майките преминали през Училището за бременни са много по-спокойни, уверени и информирани, когато настъпи моментът на раждането. Той пожела много и здрави бебета и призова към курсовете да се присъединяват повече татковци. На церемонията 9 бъдещи майки получиха удостоверения за завършването на 15 група на Училището за бременни. „Училището за бременни" вече 4 години подкрепя бъдещите майки в най-деликатния е емоционален момент от живота им. С подкрепата на АГ специалисти, социални работници и психолози от Комплекса за социални услуги за деца и семейства бъдещите майки и татковци научат повече за: Основните етапи от развитието на бременността и промените, които настъпват;Първата среща с АГ специалист;Раждането – подготовка и влизане в болница;Първа среща с бебето;Изграждане на основни умения за грижи;Защо е важно да общувам с моето бебе още по време на бременността? Неизменно до бъдещите майки са психолози от Комплекса за социални услуги, акушер – гинеколози, педиатри, неонатолози и рехабилитатори. До сега повече от 150 млади майки са преминали през организираните курсове. Курсовете на Училището за бременни са безплатни и се провеждат в Комплекса за социални услуги на улица „Димитър Благоев" 10. Телефоните за записване и повече информация са 850 777; 833 124
Актуално от изминалата седмица
Актуално от изминалата седмица На 21.12.2009г. /понеделник/ от 15.00 часа в "Зала на Архитектите" към Община Пазардик, се проведе кръгла маса по повод финализирането на проекта по МОН – „Развитие на мрежа от извънкласни и извънучилищни дейности- апробиране на модел за превенция на отпадане от училище". Участие в кръглата маса взеха партньорите работещи по проекта на местно ниво – Община Пазарджик – сектор „Образование и култура"; заместник кмет по хуманитарна политика към Община Пазарджик - Георги Спасов; директорите на трите училища партньори по проекта - СОУ „Георги Брегов" гр. Пазарджик, ОУ „Стефан Захариев" гр. Пазарджик, ОУ „Христо Ботев" гр. Пазарджик; социални работници от КСУДС Пазарджик; представители на Асоциация „Родители", ДАЗД и др. На Кръглата маса участие взе и доц. д-р Нели Петрова-Димитрова, ИСДП София и Ръководител проект Георги Нешков, ИСДП София. Участие в организираната Кръгла маса взеха и деца, включили се в ателиетата по проекта. Кръглата маса бе отразена и от местните печатни и електронни медии на гр. Пазарджик. На 22.12.2009г. /вторник/ от 14.00 часа в сградата на Комплекса за социални услуги за деца и семейства гр. Пазарджик се проведе Детско коледно тържество. По време на тържеството имаше много игри, гатанки, кръстословици, които разпалиха интереса на децата. Всяко дете с радост се включваше в организираните дейности. Особено вълнуващ момент за децата бе посрещането на Дядо Коледа и даряването на децата с лакомства. Накрая всяко дете получи от Дядо Коледа и подарък.
Изява на децата от ателиетата по проект на МОН
Изява на децата от ателиетата по проект на МОН На 16.12.2009г. от 14.30 ч. зала «Устрем» към Младежки дом гр. Пазарджик беше домакин на финалната изява на децата, участници в ателиета по интереси, реализирани по проект „Развитие на мрежа от извънкласни и извънучилищни дейности – апробиране на модел за превенция на отпадане от училище" по ОП „Развитие на човешките ресурси" с Договор № BG051PO001/07/4.2-01/578. Бяха предсатавени презентации, научените танци и пиеси, рецитирани бяха стихотворения от личното поетично творчество на децата, изложени бяха сувенири, картички и експонати, изработени от самите деца. Почерпката беше предоставена от децата, участници е кулинарните ателиета. Проявата се превърна в своебразен предколеден празник за децата и техните родители и учители. Официални гости бяха представители на Община Пазарджик, ДСП/ ОЗД, РИО, медии.
Новини от КСУДС Пазарджик 14.12.2009
Новини от КСУДС Пазарджик 14.12.2009 На 07.12.2009г. в КСУДС взе учасние в кампания, организирана от Община Пазарджик, която е насочена за работа с жени жертва на насилие.   На 10.12.2009г. в Евроцентъра на Община Пазарджик се откри Информационен център за деца и жени жертва на трафик. Присъстваха Кметът на Община Пазарджик – г-н Тодор Попов, членове на Комисията за борба с трафика и други представители на институции в града. На откриването присъства и екип от КСУДК – гр. Пазарджик. На 9.12.2009г. фондация „За нашите деца" проведе в КСУДС интервюта с приемни родители, осиновители и биологични родители на деца в риск по проект „Защитени деца в сигурна среда". На 16.12.2009г. в зала „Устрем" на Младежки дом – гр. Пазарджик ще се проведе тържество с деца, участващи в ателиетата по проект на МОН „Развитие на мрежа от извънкласни и извънучилищни дейности – апробиране на модел за превенция на отпадане от училище".
Обучение по проект „Развитие на модела на приемна грижа в България
Обучение по проект „Развитие на модела на приемна грижа в България" (2009-2011) На 16 и 17 декември 2009 г. в Комплекса за социални услуги в гр. Шумен ще бъде проведено обучение на екипите по приемна грижа от Шумен, Перник и София. Обучението на тема: „Изграждане на умения за разработване на тематични кампании по приемна грижа; провеждане на информационна среща с кандидати за приемни родители", ще бъде водено от Диана Нинчева, ръководител екип „Приемна грижа" в КСУ – Шумен. Обучението е част от двугодишен проект „Развитие на модела на приемна грижа в България" (2009-2011), изпълняван от Институт за социални дейности и практики, съвместно с Международна социална служба – България. Една от целите на проекта е създаването на екипи от специалисти, които да предоставят пълния спектър от услуги по приемна грижа: провеждане на информационни кампании, оценка и обучение на кандидати за приемни родители, напасване и подкрепа на приемни семейства.