Събития

„Пейнтбол” за децата от Дом
„Пейнтбол” за децата от Дом "Петко Р. Славейков" На 25.09.2008 година социалният работник Звезделин Кацаров от Център за обществена подкрепа към Дом "Петко Р. Славейков" в София организира "Пейнтбол" за 10 деца от дома.   Пейнтболът e игра, която учи на самоконтрол и помага за откриване на лидерски качества в себе си. Играта укрепва способността за работа в екип и подобрява междуличностните отношения на играчите. Основна цел беше децата да развият умения за спазване на правила, както и да се запълни свободното им време със спортни занимания. Участници в играта бяха деца на възраст от 14 до 18 години. Всички те заявиха желаниеза участие в програмата със съгласието на родителите/настойниците си. Програмата се проведе в гр. София на разклона на бул. „Цар Борис ІІІ" и Околовръстното шосе, в закрита зала и продължи 4 часа. Водещи бяха Звезделин Кацаров – социален работник и Ангел Вълков – доброволец към ЦОП.
Община Шумен и Сдружение ИСДП – партньори по Проект „Социален асистент и домашен помощник в семейна среда”
Община Шумен и Сдружение ИСДП – партньори по Проект „Социален асистент и домашен помощник в семейна среда” Шестнадесет домашни помощници и четирима социални асистенти на хора с увреждания преминаха четири дневен курс на обучение по Проект „Социален асистент и домашен помощник в семейна среда" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Обучението беше проведено от представители на Комплекса за социални услуги в Шумен, които са част от екипът обучители към Центъра за професионална подготовка на Сдружение ИСДП. Чрез интерактивни методи, социалните асистенти и домашните помощници придобиха основни теоретични знания и умения на базата, на които да предоставят качествена грижа и квалифицирана помощ на възрастни и деца с увреждания и самотни стари хора. От 1 септември социалните асистенти и домашни помощници поемат грижата за 44 потребители на социалните услуги от Шумен и селата от общината. Проекта „Социален асистент и домашен помощник в семейна среда" се реализира от Община Шумен, в партньорство със Сдружение „Институт по социални дейности и практики".
Новини от КСУДС Пазарджик 01.09.2008
Новини от КСУДС Пазарджик 01.09.2008 На 29.08.2008г. от 10.00ч. официално завърши Ваканционна програма 2008, организирана от Комплекса за социални услуги за деца и семейства гр. Пазарджик. Програмата съдържаше 4 ателиета по интереси (Цветен свят; Компютри; Зелена ваканция и Културен туризъм) и 1 група по Училищна подкрепа. Към разработените групови програми проявиха интерес 41 деца, които се включиха в ателиетата с подадена лична молба от родителите им. В последната за това лято среща децата посадиха дървета, цветя и храсти в двора на Комплекса и обещаха, че ще се грижат за тях, въпреки края на Ваканционната програма. След усилената и отговорна работа по засаждането на дърветата, на децата бе осигурен обяд и почерпка като знак на признателност за проявената отговорност и ентусиазъм към дейностите, заложени в разработените програми. За децата бяха обособени 4 къта, в които те да се занимават със своите любими дейности - танци; компютри; занимателни игри и рисуване - колажи. В края на празника участниците попълниха бланки за обратна връзка, в които описаха своите впечатления, мнения и препоръки.