Събития

Национален информационен ден за осиновяването в КСУДС – Стара Загора
Национален информационен ден за осиновяването в КСУДС – Стара Загора Информационна кампания и възможност за пряко включване в процеса на осиновяване чрез интерактивна игра е предвидил екипът на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Стара Загора по случай Национален информационен ден за осиновяването. За втори пореден път с играта „Обичай ме, храни ме и не ме оставяй“ деца и възрастни ще имат възможност да се докоснат до привилегията да си родител, но този път отговорностите нарастват, защото предизвикателството е да станеш родител на живо малко птиче, а не на плюшена играчка. Организаторите на играта ще Ви включат в трите етапа „Проучване“, „Обучение“ и „Съдебна процедура“, през които трябва да премине всеки участник/семейство, за да стигне до финала и да си осинови своето новоизлюпено птиче. Събитието ще се проведе на 26 септември (понеделник) между 14:00 ч. и 17:00 ч. в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Стара Загора Очакваме всички дръзнали да се потопят в магията на осиновяването  – с нетърпение! 
Дарете катинар за кампания в подкрепа на реформата в  детското правосъдие
Дарете катинар за кампания в подкрепа на реформата в детското правосъдие Кампанията “Детство без решетки” събира катинари, които ще се ползват за създаването на инсталация с цел повишаване на обществената осведоменост относно нуждата от реформа в детското правосъдие. Инсталацията с 255 катинара, колкото е броят на децата, затворени във възпитателни училища-интернати и социално педагогически-интернати в България, ще бъде изградена с подкрепата на творческия колектив Destructive Creation през октомври в София.  Кампанията настоява за незабавна реформа в детското правосъдие с цел гарантиране на правата на децата в конфликт със закона в България. Детето, независимо дали е жертва или извършител, преди всичко трябва да се третира от закона като дете. Все още в България деца са лишавани от свобода често противозаконно или произволно и за продължителни периоди от време. Лишаването от свобода не само е вредно за развитието на едно дете, но и не спомага за предотвратяване на повторна постъпка, както и не е финансово ефективно. Дотук кампанията постигна: ●       Разясняване на текущите проблеми в системата на детското правораздаване в България, както и липсващата връзка със системата за закрила в рамките на различни събития; ●       Иницииране на петиция и подкрепа на реформата със събрани близо 5 хиляди подписа.   Какво предстои: ●       Очаква се през есента на 2016 г. Министерство на правосъдието да подложи за обществено обсъждане пакет от промени, които да заменят действащото остаряло законодателство. ●       През октомври в центъра на София ще бъде представена стрийт арт инсталация, която след това ще обиколи страната.   Включете се в кампанията “Детство без решетки”, като ни помогнете да съберем нужния брой катинари, за да реализираме инсталацията. Можете да ни ги изпратите на адрес или да ги донесете на място. Големината и броят са без значение. Катинарите трябва да са работещи и с ключе. Ще ни намерите на: гр. София, ул. "Върбица" № 7 понеделник - петък, 10:00 - 18:00   Кампанията е съвместна инициатива на Българския хелзинкски комитет, Института по социални дейности и практики и Националната мрежа за децата. Тя стартира през 2015 г. вследствие на многократни критики и сигнали от различни международни и национални организации за неадекватната към правата на детето правосъдна система в България. Повече информация за инициативата: https://timeheroes.org/bg/bhc/katinari-art-instalatsia-reforma-detsko-pravosadie?_ref=6164. Повече за кампанията можете да научите тук: http://deca.bg/act-now-item/childhood-with-no-bars/  
Свободна позиция: Технически сътрудник
Свободна позиция: Технически сътрудник Институт по социални дейности и практики е организация, профилирана в социалната работа с деца и семейства, която пилотира, въвежда и моделира социални услуги;  установява в практиката си и прилага стандарт на социалната работа с деца и семейства. Институтът управлява осем социални услуги в градовете София, Шумен, Видин, Стара Загора, Монтана и Сливен. Организацията разработва и провежда програми за обучения, насочени към специалисти от помагащите професии, доставчици на социални услуги, служители в общински структури, представители на образователната, правосъдна и здравна системи.     За нашия Централен офис и Център за професионално обучение обявяваме свободно работно място на позиция ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК Вашият профил: завършили сте средно образование; притежавате много добри компютърни умения - MS Office и имейл ; свободно ползвате английски език; добър организатор сте и обичате да общувате; харесва Ви да работите в екип; ако имате опит в организиране и логистика на обучения, това ще бъде Ваше предимство.   Вашите отговорности: Ще приемате, разпределяте в екипа и изпращате кореспонденция, ще отговаряте на телефонни повиквания, ще водите регистър на входящата и изходяща кореспонденция, ще получавате и изпращате писма от/до институции и партньори. Ще извършвате различни технически дейности - копиране, сканиране на документи, подготовка на списъци, ще подкрепяте технически екипа при подготовка на отчети. Ще се грижите за поръчката на офис консумативи и ще поддържате контакти с доставчиците им. Ще извършвате организационни и логистични дейности, свързани с планирането и логистиката на събития на организацията - мероприятия, конференции, обучения.   Защо да се присъедините към нашия екип? Ще бъдете част от позитивен, отговорен и динамичен екип от експерти. Ще имате възможност за развитие в неправителствена организация, с добра репутация в сектора. Работното Ви време ще е нормирано. Не на последно място, ще имате сигурност и стабилност в заплащането.   Работното Ви място ще бъде в офиса на Институт по социални дейности и практики, София, ул. Виктор Григорович1, ет.1,ап.1. Ако позицията предизвиква Вашия интерес, молим да изпратите автобиография на sapi@sapibg.org до 10.07.2016г./ телефон за връзка: 028524713, GSM: 0894412368. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Cinquième Conférence Internationale à Sofia «L’approche intégrée pour une justice équitable»
Cinquième Conférence Internationale à Sofia «L’approche intégrée pour une justice équitable» L’Institut d’Activités et de Pratiques sociales organise la cinquième conférence internationale « L’approche intégrée pour une justice équitable », les 26 et 27 avril 2016, à l’hôtel Ramada, Sofia. La France, l’Italie, la Roumanie, la Belgique et d’autres pays vont présenter les pratiques européennes pour l’application des exigences de la Directive 2012/29/UE relatives aux victimes de la criminalité, l’expérience internationale et les bonnes pratiques d’approche intégrée, ainsi que l’expérience acquise en matière de une justice bienveillante envers l’enfant. Y seront discutées les options pour perfectionner la pratique, en vue d’assurer l’intérêt supérieur de l’enfant et de réaliser les objectifs du système judiciaire. L’événement se tient dans le cadre du projet « Écouter l’enfant – une Justice bienveillante envers l’Enfant  », réalisé par l’Institut d’Activités et de Pratiques sociales et ses partenaires : le Ministère de la Justice, l’Agence nationale de Protection sociale, le Parquet de la République de Bulgarie, l’Association Bulgare des Pédiatres, l’Observatoire International de la Justice Juvénile et des organisations européennes travaillant sur les droits de l’enfant en France, Roumanie et Italie. Le projet vise l’amélioration de la situation des enfants victimes ou témoins de violences, impliqués dans des procédures judiciaires, par l’introduction de l’approche intégrée envers l’enfant, basée sur l’évaluation personnalisée des besoins spécifiques de l’enfant. Il soutient l’introduction des exigences de la Directive 2012/29/UE établissant les normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité, dans le cadre de la procédure judiciaire, en Bulgarie.
Проф. Нели Петрова ще представлява Международната обсерватория за младежко правосъдие (МОМП / OIJJ) на Конференцията за правата на детето в София
Проф. Нели Петрова ще представлява Международната обсерватория за младежко правосъдие (МОМП / OIJJ) на Конференцията за правата на детето в София Новата Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето (2016-2021 г.) ще бъде лансирана за първи път на конференцията на Съвета на Европа, на  5 и 6 април в гр. София. Международната конференция e под надслов „Достигаме висини за правата на детето“ и ще събере над 250 министри, експерти и представители на неправителствени организации от цял свят. На събитието на високо равнище Международната обсерватория за младежко правосъдие (МОМП / OJJI) ще бъде представлявана от проф. Нели Петрова – Димитрова, Председател на УС на Институт по социални дейности и практики. Международната обсерватория за младежко правосъдие активно участва в изграждането на проекта на Стратегията, предимно по отношение на частта, засягаща приятелското за децата правосъдие. Стратегията (приета от Комитета на министрите на 2 март тази година) е изготвена от политици и експерти от държавите–членки в процес, осигурил включването на всички заинтересовани страни, вземайки предвид не само гледната точка на гражданското общество, но и на самите деца. Институт по социални дейности и практики е дългогодишен член на Международната обсерватория за младежко правосъдие. Последните две години съвместните им усилия за изграждане на правосъдие,  адаптирано към потребностите на деца, намират пряк израз в партньорството при реализирането на проект Чуй детето - става ли правосъдието приятелско към детето?, въвеждащ в България интегрирания мултидисциплинарен подход при изслушване на деца жертви, Методиката и Рамката на индивидуализираната оценка на пострадалите деца.
Prof. Neli Petrova, SAPI représentera L’observatoire International De La Justice Juvénile (OIJJ) à la Conférence Sur Les Droits De L’enfant à Sofia
Prof. Neli Petrova, SAPI représentera L’observatoire International De La Justice Juvénile (OIJJ) à la Conférence Sur Les Droits De L’enfant à Sofia La nouvelle Stratégie du Conseil de l’Europe sur le droits de l‘enfant (2016-2021) sera lancée pour la première fois à la conférence du Conseil de l’Europe, les 5 et 6 avril à Sofia. La conférence internationale à haut niveau, intitulée « Atteindre les sommets pour les droits de l’enfant », réunira plus de 250 ministres, experts et représentants d’organisations non gouvernementales du monde entier. L’observatoire International de la Justice Juvénile (OIJJ) sera représenté à cet événement de haut niveau par Prof. Neli Petrova-Dimitrova, Présidente du Conseil d’Administration de l’Institut d’Activités et de Pratique sociales. L’observatoire International de la Justice Juvénile participe activement à l’élaboration d’une proposition de Stratégie, notamment la partie concernant la justice bienveillante envers l’enfant. La Stratégie (adoptée par le Comité des Ministres le 2 mars dernier) est mise au point par des hommes politiques et des experts des États membres ; elle prévoit la participation de toutes les parties intéressées, la prise еn considération du point de vue de la société civile et les enfants eux-mêmes. L’Institut d’Activités et de Pratique sociales est affilié de longue date à l’Observatoire International de la Justice Juvénile. Les deux dernières années, leurs efforts conjoints pour la mise en place d’une justice adaptée aux besoins des enfants trouvent leur expression directe dans le partenariat, au cours de la réalisation du Projet « Écouter l’enfant – une Justice bienveillante envers l’Enfant » (Listen to the Child – Justice befriends the Child), introduisant en Bulgarie l’approche multidisciplinaire dans l’audition des enfants victimes, la Méthodologie et le Cadre de l’évaluation personnalisée des enfants victimes.
Предстои Съвет на потребителите в Центровете за обществена подкрепа в София
Предстои Съвет на потребителите в Центровете за обществена подкрепа в София Съветът на потребители се провежда два пъти в годината в Центровете за обществена подкрепа на Институт по социални дейности и практики. Форматът допринася за по-добра координация на усилията на различните участници в процеса на предоставяне на социални услуги.  Съветът осъществява дейността си на основата на принципите на откритост, независимост, доброволност,  сътрудничество и взаимодействие между отделните участници. В съвета участват деца и родители, ползващи или ползвали услугите на Центровете за обществена подкрепа в София - "Славейков" и "Надежда" и различни специалисти предоставящи социални услуги, партньори и бъдещи потенциални потребители на услугата.   Функциите на Съвета са свързани с това : Да осигури и приобщи участието на широк кръг представители, пряко ангажирани с благосъстоянието на децата в дейността по предоставяне на социални услуги; Да служи като форма на отворен диалог между отделните участници в процеса по предоставяне на социални услуги в общността; Да осигури условия за изразяване на мнения, становища, предложения по отношение на развитието и ефекта от социалните услуги за деца както и за обмен на информация; Да създаде подкрепяща мрежа за работата и участие в живота на Центровете.   Тази година приоритетно срещите на Съвета на потребителите ще се провеждат под мотото на темите за  "За детските права” и "Ролята на бащата”. Те са изведени от нуждите на клиентите на Центровете, както и от приоритетите през 2016 г. на Институт по социални дейности и практики за застъпничество и популяризиране на детските права и подкрепа на функцията и ролята на бащата в грижите за детето.        Датите за провеждане на срещите на Съвета през първото полугодие на 2016 са:   23 март 2016 г. | 18 часа - Център за обществена подкрепа "Славейков"     Тема: "Правата на детето в контекста на раздялата в семейството" Срещата ще бъде фокусирана върху ролята на родителя в живота на детето след раздяла в семейството. Родителят не е родител само когато семейството е цяло, но и дори когато настъпи раздяла, дори и когато бъде създадено ново семейство. Детето има право на грижовни и обичащи го родители, които го разбират и посрещат адекватно всяка негова нужда, за да се развива то пълноценно. Срещата цели да повдигне основни въпроси по темата и да провокира дискусия сред участниците, за да бъдат споделени както добри, така и лоши практики.     30 март 2016 г. | 18 ч. - Център за обществена подкрепа "Славейков"  Тема: "Това, което искам да ти кажа…" Чрез различни арт-техники на участниците ще бъде дадена възможност да изготвят по артистичен начин самостоятелно „послания” до своите деца. Посланието за значимостта на родителската роля е най-въздействащо, когато е споделено чрез истинските истории на хората.    22 април 2016 г. | 16 ч. - Център за обществена подкрепа "Надежда" Тема: "Важният си ти!" Участието на деца в съдебни процедури, наказателни или граждански, е тема, която родителите не познават, докато не се сблъскат с нея в реалността. В съвремения свят децата са по-уязвими, отколкото възрастните осъзнаваме, те често могат да станат жертва или свидетели на злоупотреба, насилие или престъпление. В трудните за тях периоди на израстване могат лесно да бъдат въвлечени в престъпление и да се озоват в ситуация на конфликт със закона. Всяко дете, което участва в правни процедури, без значение дали е свидетел, потърпевш или извършител, е защитено и има своите права, част от които са то да бъде информирано както за правата му, така и за етапите през които ще мине и ролята на различните специалисти, които ще срещне в съдопроизводството, да бъде изслушано в подходящо и комфортно за него помещение от подготвен за работа с деца специалист, да получи подкрепа. Да бъдат информирани и подготвени за този момент е част от отговорността на родителите в грижата им за безгрижното детство.    За допълнителна информация и контакт: Център за обществена подкрепа "Славейков" - София, ул. "Пиротска" 175 | тел.: 02/ 9204238 | имейл: sapi_slaveykov@abv.bg Център за обществена подкрепа "Надежда" - София, кв. "Надежда", ул. "Сава Филаретов" 23 | тел.: 02/9361026 | имейл: cop_nadejda@abv.bg  
L’évaluation personnalisée dans la justice pénale | Séminaires
L’évaluation personnalisée dans la justice pénale | Séminaires L’Institut d’Activités et de Pratique sociales va organiser une série de séminaires sur le thème « L’évaluation personnalisée dans la justice pénale » à Plovdiv, Veliko Tarnovo, Choumen, Bourgas et Sofia. Y sont invités à prendre part des juges et procureurs au niveau régional, des policiers enquêteurs, des représentants des Services régionaux de l’Exécution des peines, Directions régionales d’Assistance sociale, du Service de Prévention de la délinquance juvénile, des Inspections régionales de l’Éducation auprès du Ministère de l’Éducation et de la Science, des communes et ONG et des prestataires de services sociaux.     Dans le contexte des exigences de la Directives 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant, les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et de leur transposition dans la législation nationale bulgare, l’Institut d’Activités et de Pratique sociales organise des séminaires, destinés aux professionnels engagés dans la justice des mineurs.   Un panel intitulé « Le sens des peines alternatives et le rôle du rapport préliminaire pour une justice équitable » est prévu à l’agenda des séminaires à Plovdiv, Veliko Tarnovo et Bourgas, pour examiner l’importance du rapport préliminaire pour l’individualisation de la peine,  les possibilités d’utilisation des ressources de la communauté, tels les services sociaux et d’autres services de soutien, changement et emploi, pour enrichir les possibilités de mise en oeuvre de programmes d’action sociale sur le peine. Ce panel vise à enrichir l’information, améliorer la compréhension et sensibiliser les professionnels au sujet du sens de la peine de probation et des activités conjointes au nom d’une justice équitable.    Dates : Plovdiv :  24.03 | 25.03 | hôtel Leipzig, 70, boulevard Rouski Veliko Tarnovo : 30.03 | 31.03 Choumen : 30.03 | 31.03 Bourgas : 31.03 | 1.04 Sofia : 13.04   Les séminaires sont organisés dans le cadre du Projet « L’augmentation des compétences des agents de probation », bénéficiant du mécanisme de financement norvégien pour la période 2009-2014, Programme BG15, et du Projet « Écouter l’enfant – une Justice bienveillante envers l’Enfant » (Listen to the Child – Justice befriends the Child), JUST/2013/JPEN/AG/4601, financé par la Commission européenne. Les programmes des événements seront publiés après l’article.