Събития

Новини от ЦОП София
Новини от ЦОП София На 8 април в предаването „Часът на мама" по телевизия БТВ, в дискусия на тема "Приемна грижа" взеха учанстие Изпълителният директор на ИСДП д-р Надя Стойкова и Ръководителя на Център за обществена подкрепа към ДДЛРГ "П.Р. Славйков" - София.   На 9 април социални работници от сектор „Услуги и подкрепа на семейството" участваха в Деня на отворените врати, който Фондация „Приятели 2006" с помощта на Фондация „Стъпка по стъпка" организираха, с акцент върху темата за Приемната грижа. На 8 и 9 април психологът на Центъра взе участие в семинар на тема „Съдебно изслушване на деца, жертви на насилие". Семинарът беше организиран със съдействието на Националния институт по правосъдие, Фондация ОАК и сдружение ИСДП. Темите на семинара бяха свързани с характеристиките на пост-травматичното стресово разстройство и справянето с трудности по време на разпит на деца, преживели насилие. Бяха обсъдени също детайли около създаването на „сини стаи" за изслушване на деца, жертви на насилие. Една от тези стая ще бъде поместена в Центъра към ДДЛРГ „П.Р.Славейков".
Комплексът за социални услуги започва срещи с кандидати за приемни родители
Комплексът за социални услуги започва срещи с кандидати за приемни родители Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Шумен започва поредица от информационни срещи за желаещите да станат приемни родители.   На срещите социални работници от Комплекса и Отдела за закрила на детето ще отговарят на въпроси, свързани с видовете приемна грижа, подкрепата, която получават приемните родители и условията при които, кандидатите могат да сключат трудов договор за професионални приемни родители. Информационните срещи са насрочени за 10 и 24 април от 17 часа в зала 5 на Комплекса за социални услуги. На срещата ще бъде представен и филма „Доброволна любов”, реализиран от Института по социални дейности и практики, в рамките на проект „Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България”. Той пресъздава истинската история на първите приемните родители от Шумен и пътя, който са извървели за да станат приемно семейство.
054/850785 - ГОРЕЩА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ
054/850785 - ГОРЕЩА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен стартира нова услуга – Гореща телефонна линия за деца преживели насилие. Новата услуга се реализира в партньорство с Областната дирекция на полицията, Регионална дирекция „Социално подпомагане" – Шумен, Дирекция „Социално подпомагане", Отдел за закрила на детето – Шумен.Горещата телефонна линия приема обаждания, носещи информация за извършено насилие върху дете или заплаха от насилие. По телефона, социалните работници дават информация, свързани пряко с правата на детето и неговата закрила, информират и насочват клиенти към партньорски институции, местни и национални програми и услуги, които отговарят на потребностите на децата – жертва на насилие.Основната цел на екипите, които ще работят по обезпечаването на Горещата телефонна линия е да се стимулират хората да сигнализират, когато са свидетели на насилие върху деца, както и социалните работници и психолозите да окажат подкрепа на децата, преживели насилие и хората, които сигнализират.
Семинар-работна среща между екипите на ИСДП и ДДЛРГ
Семинар-работна среща между екипите на ИСДП и ДДЛРГ "П.Р.Славейков"   На 22 и 23 март 2008 г. се проведе семинар-работна по проект „Друго пространство за деца от дома", финансиран от Програма ФАР на Европейския съюз по програма BG 2004/016-711.01.02 "Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи", реализирана от Изпълнителната Агенция към МТСП.В двудневния семинар взеха участие както екипа по Проекта и експерти от ИСДП, така и представители на екипа на ДДЛРГ "П. Р. Славейков" – София.   Бяха обсъдени три основни проблемни зони при работата с децата от дома и работата на двата екипа: - създаване на общи правила за работа; - ефективното взаймодействие на екипите при работата по случаи на деца от дома; - оптимизиране превенцията на отпаднане от училище на деца от дома – връзката между самоподготовката в дома и услугата "Училищна подкрепа". На срещата бе договорено и изготвянето на споразумение за общото взаимодействие при работата на двата екипа.   Летовище "Щъркелово гнездо" - 22-23 март 2008г.
Работна среща между съдии от БО – СРС и представители на АСП, ДАЗД, НМД, фондация ОУК, Движение на българските майки и ИСДП
Работна среща между съдии от БО – СРС и представители на АСП, ДАЗД, НМД, фондация ОУК, Движение на българските майки и ИСДП На 01.02.2008 г. по инициатива на съдии от Брачно отделение към Софийски районен съд и Институт по социални дейности и практики се състоя работна среща между съдии от БО – СРС и представители на АСП, ДАЗД, НМД, фондация ОУК, Движение на българските майки и ИСДП за обсъждане на непълноти в нормативната уредба касаеща закрилата на деца констатирани в практиката на съдиите от СРС – БО по прилагането на ЗЗД и СК.   Основно бе обсъдено производството по Закона за закрила на детето за настаняване на деца извън семейството. Всички присъстващи изразиха мнение, че така съществуващата нормативна уредба създава мудна и неефективна практика, която не е в интерес на детето. Присъстващите се обединиха около становището, че пълноценна промяна съответстваща на стандартите на ООН и Европейския съюз за гарантиране на най-добрия интерес на детето би могла да се постигне единствено чрез създаването на специализиран детски съд. Вземайки предвид факта, че създаването на „Детски съд" вероятно би отнело няколко години, присъстващите се съгласиха, че е необходимо да бъде изработено предложение за козметични промени в съществуващата нормативна уредба за да се облекчи и най-вече ускори производството по настаняване. Бяха дадени конкретни предложения за подобни промени. Взе се решение да се сформира работна група за детайлно разработване на предложението за нормативни промени в ЗЗД, СК, и ГПК касаещи настаняването на деца извън семейството. Първата среща на работната група ще се състои на 16.02.2008 г. от 10.30 часа в офиса на ИСДП на ул. Люлин планина 22.