Събития

Семинар-работна среща между екипите на ИСДП и ДДЛРГ
Семинар-работна среща между екипите на ИСДП и ДДЛРГ "П.Р.Славейков"   На 22 и 23 март 2008 г. се проведе семинар-работна по проект „Друго пространство за деца от дома", финансиран от Програма ФАР на Европейския съюз по програма BG 2004/016-711.01.02 "Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи", реализирана от Изпълнителната Агенция към МТСП.В двудневния семинар взеха участие както екипа по Проекта и експерти от ИСДП, така и представители на екипа на ДДЛРГ "П. Р. Славейков" – София.   Бяха обсъдени три основни проблемни зони при работата с децата от дома и работата на двата екипа: - създаване на общи правила за работа; - ефективното взаймодействие на екипите при работата по случаи на деца от дома; - оптимизиране превенцията на отпаднане от училище на деца от дома – връзката между самоподготовката в дома и услугата "Училищна подкрепа". На срещата бе договорено и изготвянето на споразумение за общото взаимодействие при работата на двата екипа.   Летовище "Щъркелово гнездо" - 22-23 март 2008г.
Работна среща между съдии от БО – СРС и представители на АСП, ДАЗД, НМД, фондация ОУК, Движение на българските майки и ИСДП
Работна среща между съдии от БО – СРС и представители на АСП, ДАЗД, НМД, фондация ОУК, Движение на българските майки и ИСДП На 01.02.2008 г. по инициатива на съдии от Брачно отделение към Софийски районен съд и Институт по социални дейности и практики се състоя работна среща между съдии от БО – СРС и представители на АСП, ДАЗД, НМД, фондация ОУК, Движение на българските майки и ИСДП за обсъждане на непълноти в нормативната уредба касаеща закрилата на деца констатирани в практиката на съдиите от СРС – БО по прилагането на ЗЗД и СК.   Основно бе обсъдено производството по Закона за закрила на детето за настаняване на деца извън семейството. Всички присъстващи изразиха мнение, че така съществуващата нормативна уредба създава мудна и неефективна практика, която не е в интерес на детето. Присъстващите се обединиха около становището, че пълноценна промяна съответстваща на стандартите на ООН и Европейския съюз за гарантиране на най-добрия интерес на детето би могла да се постигне единствено чрез създаването на специализиран детски съд. Вземайки предвид факта, че създаването на „Детски съд" вероятно би отнело няколко години, присъстващите се съгласиха, че е необходимо да бъде изработено предложение за козметични промени в съществуващата нормативна уредба за да се облекчи и най-вече ускори производството по настаняване. Бяха дадени конкретни предложения за подобни промени. Взе се решение да се сформира работна група за детайлно разработване на предложението за нормативни промени в ЗЗД, СК, и ГПК касаещи настаняването на деца извън семейството. Първата среща на работната група ще се състои на 16.02.2008 г. от 10.30 часа в офиса на ИСДП на ул. Люлин планина 22.
Откри се Център за обществена подкрепа в ДДЛРГ
Откри се Център за обществена подкрепа в ДДЛРГ "П. Р. Славейков" - гр. София На 11.11.2007 г. /неделя/ се откри тържествено Център за обществена подкрепа в Дом за деца лишени от родителски грижи "П. Р. Славейков" – София.   На откриването присъстваха официални гости, представители на неправителствени организации, партньори на ИСДП, дарители, граждани и децата от дома. Програмата на откриването включваше тържествен водосвет и приветствени слова към гостите от доц. Нели Петрова-Димитрова – Председател на ИСДП и г-жа Мина Владимирова – Директор Дирекция "Социални дейности" към Столична Община. Деца от дома и от Националния дворец на децата придадоха атрактивен и неповторим облик на развлекателната част от програмата. Поздравителни писма по този повод бяха изпратени до ИСДП от Министъра на труда и социалната политика г-жа Емилия Масларова, както и от Изпълнителния Директор на Агенцията за социално подпомагане г-жа Гергана Дрянска.
Откриване на Центъра за обществена подкрепа в дома за деца
Откриване на Центъра за обществена подкрепа в дома за деца "Петко Р. Славейков" - София Институт по социални дейности и практики (ИСДП) Ви кани на откриването на новосъздадения Център за обществена подкрепа към дома за деца "Петко Р. Славейков" – гр. София. Центърът е ремонтиран изцяло с дарения от фирми и граждани, на обща стойност от 170 000 лева. Благодарим на всички дарители, които ни оказаха своята подкрепа и помощ при ремонтирането на центъра, където ще бъдат предоставяни социални услуги за децата от дома. Стартирането на услугите и обзавеждането на центъра е благодарение на подкрепата на програма ФАР BG 2004/016-711.01.02 "Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи" със средства на Европейския съюз и бюджета на Република България. Откриването ще се състои на 11.11.2007 г. (неделя), от 12.00 ч. в Центъра за обществена подкрепа в ДДЛРГ "Петко Р. Славейков" – гр. София, който е с адрес: гр. София, ул. "Пиротска" 175 (срещу кино "Арена" на бул. "Тодор Александров" в двора на дома за деца). Ще се радваме, ако споделите с нас този празничен момент и заедно да отпразнуваме едно събитие, което много ни се иска да промени живота на децата в дома към по-добро.