Събития

Кръгла маса
Кръгла маса На 11 октомври, 2007 година в град София, "Best Western Сити Хотел" се проведе кръгла маса за публично обсъждане на доклада "ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА НА ДОМОВЕТЕ ЗА ДЕЦА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКИ ГРИЖИ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ". Този доклад е резултат от проведеното изследване относно състоянието на грижата за децата в Домовете за деца лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) на Фондът на ООН за децата - УНИЦЕФ съвместно с Института по социални дейности и практики. Целта на кръглата маса беше да се очертаят конкретни насоки за действие в помощ на общините и домовете за деца лишени от родителска грижа в процеса на деинституционализаця. В дискусията взеха участие представители на ДАЗД, АСП, МТСП, ЗУП, Техническото звено по деинституционализация към АСП и UNICEF, 8 Общини, 8 Домове за деца лишени от родителска грижа , 5 Комплеса за социални услуги, UNICEF, ИСДП, Сдружение "Самаряни", ARK - България, SOS - Детски селища, МСС - България, Фондация "За нашите деца" и други неправителствени организации.
Приключи ваканционната програма в КСУДС Пазарджик
Приключи ваканционната програма в КСУДС Пазарджик   На 28.08.2007г. тържествено се закри Ваканционна програма 2007 година. На празника бяха поканени всички деца взели участие в ателиетата през юли и август месец. Събитието се отбеляза с официална програма, като активно участие взеха децата – участници в сформираните ателиета. Водещите на програмата бяха три момичета – едната, от които клиент на КСУДС. На тържеството се представиха танци заучени от изминалото ателие „Танци" във Ваканционната програма. Децата от Кризисен център гр. Пазарджик представиха своя песен по текст измислен от тях самите. След края на програмата за децата бяха осигурени лакомства, подаръци, албуми със снимки от участието им в организираните ателиета и тениски с надписа на КСУДС – Ваканционна програма 2007г.. След официалната част децата си направиха импровизирана дискотека. На събитието присъстваха представители на община Пазарджик и местни медии.
Обучение за приемни родители
Обучение за приемни родители От 17 до 21 август шест двойки кандидати за приемни родители преминаха обучение в Комплекса за социални услуги за деца и семейства.   Обучението беше организирано на два етапа. В първият етап бяха включени теми свързани със спецификата на социалната услуга приемна грижа и задачите на приемните родители; изграждане и стимулиране на емоционалната връзка; основните етапи от развитието на детето; изграждане на умения за безопасна грижа за приемното дете; основни права и закрила на детето; насилие на детето и видовете малтретиране. Вторият етап от обучението засегна теми, включени в програмата за допълнителна квалификация на кандидатите за професионално приемно семейство – специализирана грижа при настаняване на дете в риск от 0 до 3 години; специализирана грижа при настаняване на дете с увреждане; специализиран грижа, предоставяне на дете жертва на насилие или трафик и грижа за дете при режим на спешно настаняване. Кандидатите за приемни родители бяха насочени за обучение с направления от Дирекция „Социално подпомагане" – Шумен, Отдел за закрила на детето.
ИСДП започва реализацията на нов проект
ИСДП започва реализацията на нов проект  След  спечелването на  конкурс за предоставяне на социални услуги на община Шумен от 1 август ИСДП стартира петгодишен проект  в ДДЛРГ Детелина гр. Щумен. Проектът е насочен към подобряване на качеството на живот на настанените деца и осигуряване на грижи в семейна или близка до семейната среда чрез развитие на алтернативни услуги. Реформирането на ДДЛРГ Детелина ще се осъществи чрез развитие на и предлагане на интегрирани услуги за настанените деца и техните семейства.В рамките на проекта ще бъде усъвършенствана организацията на живот на децата, чрез предлагане на дейности центрирани към техните нужди.Новата методология на работа, която ще бъде въведена ще бъде основана на индивидуализиране на грижата за децата, многообразие на предоставяните услуги, въвеждане на нови социално –педагогически подходи и техники в директната работна с деца и семейства.Проектът стартира  с промяна на пространствената организация на живот  в дома и създаване на обособени пространства близки дo семейната среда, оценка на случаите на настанените деца, подготовка на персонала и създаване на работна мрежа за реализирането на проекта.
Ваканционната програма на КСУДС Пазарджик продължава
Ваканционната програма на КСУДС Пазарджик продължава Стартиралите ателиета от втората част на Ваканционната програма 2007г. през август месец са :„ Компютри „„ Опознай света „„ Фотография и кино „ „ Стил и красота „.   Записаните деца в гореизброените ателиета са 19 на брой. Голяма част от децата бяха разбрали за заниманията, които предлага Комплекса за социални услуги през лято 2007г. от публикациите в местната преса.В изброените ателиета участват и деца, които са настанени в Кризисен център - гр. Пазарджик. В ателие „Компютри" участниците се запознават с „Word" и "Power Point". Децата получават нови знания и умения свързани с изготвяне на документи / молби, автобиографии / и безопасно сърфиране в необятното Internet пространство.В ателието „Опознай света" вниманието на децата е ангажирано с познания за света и работа с географска карта. В изготвената програма са отделени две сесии за България – „България и нейните планини" и „Резерватите в България". Интерес предизвика сесията свързана с изучаването на Европа и европейските столици.В ателието „Фотография и кино" участниците се запознават със устройството на дигитален фотоапарат и видеокамера. В заключителната сесия на ателието на всеки участник се изготвя албум със снимки, свързани със дейностите заложени във Ваканционна програма 2007г. На 21.08.07г. децата посетиха кино „ Лъки синема „ в града. Гледан бе филмът „ Хари Потър и орденът на феникса „.В ателие „Стил и красота" децата се запознават с видове прически, дневен и вечерен грим и оформяне на маникюр. В ателието се включват външни консултанти – фризьор и козметик, които споделят своите знания и опит. В края на Ваканционната програма ще се проведе тържество с участието на всички деца посетили ателиетата през двата месеца. На всички деца ще се подарят тениски с надпис „ Комплекс за социални услуги за деца и семейства гр. Пазарджик – лято 2007г. „
Стартира
Стартира "Ваканционна програма 2007" на КСУДС Пазарджик В Комплекса стартираха и с голям интерес се приемат програмите за деца в риск. Ателиетата от ваканционна програма 2007г. предизвикаха огромен интерес и всеки ден КСУДС приема нови молби от желаещите да ползват тази услуга. В изготвените програми към ателиетата : „Културен туризъм" има заложени сесии, включващи посещения на културно-исторически паметници и музей в гр. Пазарджик. На 11.07.07г. бе посетен Регионален исторически музей гр. Пазарджик. Децата разгледаха експозиция свързана с архиологическото наследство и история завещано ни от беси и траки, населявали територията на Пазарджишки регион.„Опознай природата" разработените сесии са достъпни за участниците в групата, което позволява активното и адекватно включване на децата в груповата работа. Огромен интерес предизвикаха сесиите свързани с животните и растенията в България. „Танци" в изготвената програма е заложено присъствието на външен консултант -професионален хореограф. Децата се забавляват много по време на сесиите. Още в първото занятие те бяха научили песен съчетаната с танц.
Съвет на потребителите в КСУДС - гр. Шумен
Съвет на потребителите в КСУДС - гр. Шумен Съветът на потребителите на социални услуги работи вече 5 месеца в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен.   Членове на Съвета на потребителите са минали и настоящи клиенти на Комплекса, които активно участват във вземането на решения за развиването на социалните услуги, качеството при предоставянето им, дават предложения за повишаване на ефективността на работа на екипът, както и идеи за популяризиране на услугите сред местната общност. „Важно е да знаем мнението на клиентите за това как се чувстват, доколко сме успели да отговорим на техните потребности и със съвместни усилия да се справим с трудностите и заявените проблеми", разказва директорът Венета Господинова. „Именно затова един път в месеца събираме членовете на Съветът на потребителите, които освен добър коректив са и партньори, на които се опираме в работата си".