Събития

Откри се Център за обществена подкрепа в ДДЛРГ
Откри се Център за обществена подкрепа в ДДЛРГ "П. Р. Славейков" - гр. София На 11.11.2007 г. /неделя/ се откри тържествено Център за обществена подкрепа в Дом за деца лишени от родителски грижи "П. Р. Славейков" – София.   На откриването присъстваха официални гости, представители на неправителствени организации, партньори на ИСДП, дарители, граждани и децата от дома. Програмата на откриването включваше тържествен водосвет и приветствени слова към гостите от доц. Нели Петрова-Димитрова – Председател на ИСДП и г-жа Мина Владимирова – Директор Дирекция "Социални дейности" към Столична Община. Деца от дома и от Националния дворец на децата придадоха атрактивен и неповторим облик на развлекателната част от програмата. Поздравителни писма по този повод бяха изпратени до ИСДП от Министъра на труда и социалната политика г-жа Емилия Масларова, както и от Изпълнителния Директор на Агенцията за социално подпомагане г-жа Гергана Дрянска.
Откриване на Центъра за обществена подкрепа в дома за деца
Откриване на Центъра за обществена подкрепа в дома за деца "Петко Р. Славейков" - София Институт по социални дейности и практики (ИСДП) Ви кани на откриването на новосъздадения Център за обществена подкрепа към дома за деца "Петко Р. Славейков" – гр. София. Центърът е ремонтиран изцяло с дарения от фирми и граждани, на обща стойност от 170 000 лева. Благодарим на всички дарители, които ни оказаха своята подкрепа и помощ при ремонтирането на центъра, където ще бъдат предоставяни социални услуги за децата от дома. Стартирането на услугите и обзавеждането на центъра е благодарение на подкрепата на програма ФАР BG 2004/016-711.01.02 "Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи" със средства на Европейския съюз и бюджета на Република България. Откриването ще се състои на 11.11.2007 г. (неделя), от 12.00 ч. в Центъра за обществена подкрепа в ДДЛРГ "Петко Р. Славейков" – гр. София, който е с адрес: гр. София, ул. "Пиротска" 175 (срещу кино "Арена" на бул. "Тодор Александров" в двора на дома за деца). Ще се радваме, ако споделите с нас този празничен момент и заедно да отпразнуваме едно събитие, което много ни се иска да промени живота на децата в дома към по-добро.  
Кръгла маса
Кръгла маса На 11 октомври, 2007 година в град София, "Best Western Сити Хотел" се проведе кръгла маса за публично обсъждане на доклада "ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА НА ДОМОВЕТЕ ЗА ДЕЦА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКИ ГРИЖИ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ". Този доклад е резултат от проведеното изследване относно състоянието на грижата за децата в Домовете за деца лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) на Фондът на ООН за децата - УНИЦЕФ съвместно с Института по социални дейности и практики. Целта на кръглата маса беше да се очертаят конкретни насоки за действие в помощ на общините и домовете за деца лишени от родителска грижа в процеса на деинституционализаця. В дискусията взеха участие представители на ДАЗД, АСП, МТСП, ЗУП, Техническото звено по деинституционализация към АСП и UNICEF, 8 Общини, 8 Домове за деца лишени от родителска грижа , 5 Комплеса за социални услуги, UNICEF, ИСДП, Сдружение "Самаряни", ARK - България, SOS - Детски селища, МСС - България, Фондация "За нашите деца" и други неправителствени организации.