Събития

Откриване на КСУДС Пазарджик
Откриване на КСУДС Пазарджик На 10.04.2007г. Министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова заедно с Кмета на Община Пазарджик Иван Евстатиев откриха в Пазарджик Комплекс за социални услуги за деца и семейства. Обектът е построен по проекта „Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България" и се реализира от Министерството на труда и социалната политика с финансовата подкрепа на Световната банка. В Комплекса повече от година се предоставят алтернативни социални услуги, насочени към превенция, социална интеграция и реинтеграция на деца в риск, както и за подкрепа и развитие на капацитета на семействата за отглеждане на децата в семейна среда. На откриването присъстваха също така г-жа Харизанова ръководител на Проект „Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България", Председателя на Общинския съвет г-н Попов, Областният управител г-н Чолаков, представители на Общинска и Областна администрация, гости и клиенти на Комплекса.
Апел за набиране на средства за Социален център в дом за деца
Апел за набиране на средства за Социален център в дом за деца "Петко Рачов Славейков" Скъпи приятели, Горещо ви призовавамe да ни помогнете в набирането на средства за ремонт на една част от дома за деца „Петко Славейков" в София. В това крило ще се извършва социална работа с децата, работа с приемни родители, техните семейства близки и роднини по отношение на тяхната реинтеграция. Освен това се предвиждат и обособяване на помещения за групова работа с децата. Ние имаме спечелен проект по Програма ФАР на Европейския съюз и с тези пари ще назначим персонал, както и ще оборудваме помещенията. За да направим това обаче трябва да намерим пари или строителни материали необходими за ремонта. Помогнете ни с каквото можете, за да започнем нашата работа с децата още това лято. Всяко дарение независимо от неговата големина ще помогне на децата да намерят своите семейства. Това можете да го направите като влезете в www.zaedno.bg
Конкурс за длъжността
Конкурс за длъжността "Директор" в КСУДС Пазарджик Институт по социални дейности и практики - София, обявява конкурс за длъжността „Директор" в Комплекс за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) в Пазарджик.   Изисквания за заеманата длъжност: трудов стаж минимум 5 г. като социален работник/социален педагог; висше образование – социална педагогика, социални дейности, психология; компютърни умения. Необходими документи: Мотивационно писмо относно мотивите на кандидата за заемане на длъжността „директор"Професионална автобиографияКопие от диплома за завършено висше образованиеАктуално свидетелство за съдимост Могат да бъдат приложени и други документи, които доказват професионалната компетентностПроцедура по кандидатстване: документите се изпращат на адрес гр. София п.к. 1606 ул. "Люлин планина" № 22, лице за контакт г-ца Жени Романова, тел. 02 852 47 12, 0896 80 67 12. Крайният срок за подаване на документи е в 16.30ч. на 27. 04. 2007 г. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.