Събития

Приятелско към децата правосъдие - книга от АОП
Приятелско към децата правосъдие - книга от АОП Агенция на Европейския съюз за основни права (АОП) публикува книга за приятелското към децата правосъдие, обяснено по начин, който е разбираем за децата. Оригиналa може да свалите от сайта на Агенцията. Ние направихме неофициален превод на документа, който може да изтеглите от тук. Ето и част от книгата: „Понякога децата трябва да отидат в съда, за да разкажат какво им се с случило. Според нас, съдебната система трябва да накара децата да се чувстват комфортно и хората да правят само най-доброто за децата. Това се нарича приятелско към децата правосъдие. Хората трябва да обясняват на децата какво е най-добро за децата. Понякога най-доброто за детето не е същото като това, което детето иска. Децата трябва да знаят какво се случва. Хората трябва да кажат на децата какво се случва по най-подходящия начин, така че те да ги разберат.”
Център за обществена подкрепа - Пиротска търси психолог
La conférence nationale « Ecouter l’enfant – 10 ans d’expérience en Bulgarie 
La conférence nationale « Ecouter l’enfant – 10 ans d’expérience en Bulgarie  La conférence nationale « Ecouter l’enfant – 10 ans d’expérience en Bulgarie », organisée par le l’Institut d’Activités et de Pratiques Sociales (SAPI) et le Médiateur de la République de Bulgarie, s’est tenue le 17 novembre dernier à l’hôtel Ramada - Sofia. L’événement a commencé par une conférence de presse. Y ont pris part : Eva Jecheva du cabinet du Médiateur de la République, Malena Filipova, procureur de la Haute Cour de cassation (HCC), Daniela Masheva du Conseil judiciaire suprême, Dr. Nadia Stoykova et Darinka Yankova du SAPI. Selon les données statistiques pour l’année 2016, présentées par Malena Filipova (HCC), le total annuel des enfants mineurs victimes de la criminalité est de 2302. Celui pour les neuf premiers mois de l’année 2017 remonte à 1811. Le forum a continué avec la présentation des résultats de l’Étude-action, organisée dans les chefs-lieux des 28 régions du pays, sur l’application d’une justice adaptée aux besoins de l’enfant, ainsi que sur des données obtenus dans les interviews avec les enfants victimes de la criminalité et leurs parents. Parmi les 297 praticiens interviewés au cours de l’étude, il y avait 95 travailleurs sociaux, 44 psychologues, 52 juges, 31 policiers enquêteurs, 18 procureurs, 17 médecins et 40 autres (juristes, pédagogues).  Y ont été présentés également les résultats de l’étude des auditions, s’étant tenues dans les pièces bleues spécialisées en 2017 dans l’ensemble du pays. Bref, 43% de victimes d’actes de violence sexuelle, dont la plupart – des filles jusqu’à l’âge de 14 ans, plus de 60% d’auditions de victimes des grandes villes du pays. La conférence a continué avec la présentation des pratiques performantes dans tout le pays, ainsi que la description du profil des compétences des praticiens travaillant avec des enfants par Dr. Nadia Stoykova, Directrice « Les enfants et la justice. Prévention de la violence. » Après les présentations, l’équipe du SAPI a montré le film « Tout sous un même toit », une illustration des bonnes pratiques de coopération et de soutien aux enfants victimes de la criminalité. Le projet LA JUSTICE SE LIE D’AMITIÉ À L’ENFANT – FORMATION DE PRATICIENS POUR UNE MEILLEURE COOPÉRATION est financé dans le cadre du programme « Justice » de l’Union européenne, contrat JUST/2014/JACC/AG/VICT/7465. 
Съвет за подкрепа и среща за валидиране
Съвет за подкрепа и среща за валидиране На 5.12.2017г в Център за обществена подкрепа - София се проведе Съвет за подкрепа с участието на независимия оценител - Дайа Венке. Обсъдиха се практики и примери както в България, така и в Северна Европа. Срещата бе водена от д-р Надя Стойкова, директор на програма „Деца и правосъдие. Превенция на насилието” към Институт по социални дейности и практики. На форума присъстваха съдии от Софийски районен съд, разследващи полицаи на СДВР и от районните управления на РДСП, както и служители от различни дирекции на Закрила на детето. По време на срещата се излъчи филма „Всичко под един покрив”, проведена бе и дискусия за различните практики на съдебната система за разглеждане и работа по случаи на деца-жертви. Дайа Венке е за втори път у нас, първото й участие бе на Съвета за подкрепа през февруари, когато представи модела "Барнахус".
Омбудсманът откри националната конференция
Омбудсманът откри националната конференция "Чуй детето" На 17.11 в хотел „Рамада – София” се проведе национална конференция „Чуй детето – 10 години практика в България”, организирана от ИСДП и Омбудсмана на България. Събитието започна с пресконференция, в която взеха участие: Ева Жечева от кабинета на Омбудсмана,  Малена Филипова, прокурор във Висша касационна прокуратура, Даниела Машева от Висшия съдебен съвет, д-р Надя Стойкова и Даринка Янкова от ИСДП. По време на пресконференцията г-жа Филипова коментира децата в конфликт като една неразбрана жертва. Според Филипова създаването на съдилища за работа с деца е особено важно и за него съдействат основно НПО организации. Статистиката за 2016 г. представена от нея, сочи, че 2302 са пострадалите непълнолетни лица при престъпления, а за 9-месечието на 2017г – 1811. 1696 са малолетните пострадали за 2016г, а за 2017г – 1221. 35 са загиналите деца от умишлени убийства за 2016г и 25 – за 2017г, 84 дела са повдигнати за нанесени телесни повреди за миналата година и 71 за тази година. Отвличанията за 2016г са 22, а за 2017 – 11. Сексуални престъпления за 2016г: блудства с малолетни – 125, с непълнолетни – 53, изнасилвания – 85 (63 непълнолетни и 22 малолетни). 11 са склонените към проституция лица. За 2017г блудствата с малолетни са 96. Особено важно, според Филипова, и до известна степен неглижирано, е съжителството с непълнолетни и малолетни лица, някои от които са принудени да живеят така. За 2016г общият им брой е 639 (72 от които – малолетни), за 2017г са 530. Дискусията продължи със статистика на жалби от кабинета на Омбудсмана, представена от Ева Жечева: 550 са жалбите за 2017, от тях над 100 са за насилие над деца. Даниела Машева от Висшия съдебен съвет сподели, че мултидисциплинарните екипи са заработили много добре. През последните четири години е въведена образователна програма, съвместно с Министерство на образованието. Програмата дава възможност съдии и прокурори да посещават училища, а децата посещават съдебните сгради. Даринка Янкова, изпълнителен директор на ИСДП сподели опита на социалната услуга, управлявана от Института - Зона Закрила – Шумен и Монтана и подчерта изключителната роля на работата със семействата. В Зоната се срещат две системи – правосъдната и социалната за пълноценната подкрепа на децата и възрастните. Националната  конференция бе официално открита от Омбудсмана на РБ, г-жа Мая Манолова, и продължи с поздравителни адреси от партньорите по проект „Правосъдието – приятел на дететo - обучение на професионалисти за по-добро взаимодействие" - Даниела Симова от Агенция за социално подпомагане към МТСП и Валентин Димитров от Държавна агенция за закрила на детето. Форумът продължи с представяне на резултатите от „Изследване в действие” – проучване,  проведено в 28 областни градове по прилагането на изискванията на адаптираното към потребностите на децата правосъдие, както и от прилагането на Координационния механизъм за териториално взаимодействие в случаите на престъпления над деца в България, както и данни от проведени интервюта с пострадали от престъпления деца и техните родители. От 297 запитани  – 95 са социални работници, 44 - психолози, 52 – съдии, 31 – разследващи полицаи, 18 – прокурори, 17 – лекари, 40 други (юристи, педагози). Повече от половината са съгласни, че хората, които осъществяват първия контакт при дете жертва на насилие, най-често са от  охранителна полиция. Както и, че много често първият разговор с детето е в рамките на полицейската проверка. И че не всички, които участват на разговора с дете, са специално подготвени затова. Над 80 %  от запитаните смятат, че е осигурен 24-достъп за сигнализиране до ОЗД и полицията в случаите на насилие и престъпление над дете. По-голямата част смятат, че мултидисциплинарната и междуинстуционална индивидуална оценка е полезна за закрилата, за щадящото правосъдие и за възстановяването на детето. Заедно с изседването, бяха обявени и резултати от изследване на проведените изслушвания  в специализираното помещение „синя стая” за 2017г. в цялата страна: 43% от случаите са на преживели сексуално насилие, повече от половината жертви са момичета под 14-годишна възраст, а над 60% от проведените изслушвания са на жертви от големите градове. Конференцията продължи с представяне на успешните практики в цялата страна, както и с профила на компетенциите на работещите с деца социални работници от д-р Надя Стойкова, директор „Деца и правосъдие. Превенция на насилието.”   След презентациите, екипът на ИСДП представи филма „Всичко под един покрив”, който  илюстрира добри практики за взаимодействие и подкрепа на пострадали от престъпления деца. Форумът завърши с дискусия, в която се включиха: Малена Филипова (ВКП), Десислава Цанкова (ОДМВР – Стара Загора), Милена Харизанова (Уницеф), Нели Батанова (Районен съд – Шумен), Светлана Методиева (Районен съд – Пловдив), Емилия Карджилова (Фондация „Общество на децата”), Петко Петков (Зона Закрила – Монтана). Проф. Нели Петрова завърши, че политиките трябва да се правят на базата на изследвания и проучвания, за което трябват стандарти.   Проектът е финансиран по Програма "Правосъдие" на Европейския съюз по договор JUST/2014/JACC/AG/VICT/7465.   
Национална конференция „Чуй детето – 10 години практика в България за по-добро взаимодействие”
Национална конференция „Чуй детето – 10 години практика в България за по-добро взаимодействие” На 17 ноември 2017 г. от 9.00 ч. в хотел „Рамада” Омбудсманът на Република България и Институт по социални дейности и практики организират национална конференция „Чуй детето – 10 години практика в България за по-добро взаимодействие” и публичен дебат относно правосъдието за деца и защитата на правата на децата, жертви на престъпления в РБългария. Институт по социални дейности и практики вече десет години подпомага държавата за въвеждането на адаптирано към потребностите на децата правосъдие. През 2007 г. в рамките на проект „Чуй детето”, финансиран от фондация ОАК, стартирахме с обучение на първите междуинституционални екипи от съдии, прокурори, разследващи, социални работници и психолози за въвеждане на нов подход на взаимодействие в интерес на детето. Целта на конференцията е да се проведе професионален дебат със специалното участие и ангажимент на Омбудсмана на РБългария г-жа Мая Манолова относно необходимостта от въвеждане на стандарти за професионална компетентност на работещите с деца, жертви на престъпления във всички структури – правосъдие, защита и закрила на децата, както и услугите за подкрепа и застъпничество, както и да се представят добри практики относно взаимодействието, което гарантира правата и подкрепата на пострадали от престъпления уязвими жертви, сред които са и децата. По време на конференцията ще се представят резултати от текущо изследване, проведено в 28 областни градове по прилагането на изискванията на адаптираното към потребностите на децата правосъдие, както и от прилагането на Координационния механизъм за териториално взаимодействие в случаите на престъпления над деца в България, както и данни от проведени интервюта с пострадали от престъпления деца и техните родители. Конференцията се реализира в рамките на проект „Правосъдие, приятел на детето – обучение на професионалисти за по-добро взаимодействие” („Justice befriends the child – training of practitioners for better cooperation”), който се реализира в партньорство с Държавна агенция за закрила, Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи, Министерство на здравеопазването, Върховна касационна прокуратура и Агенция „Социално подпомагане” към Министерство на труда и социалната политика.  Събитието ще се проведе в конферентна зала Европа I, бул.”Mария Луиза” № 131.