Събития

Децата- извършители на престъпления се нуждаят от разбиране и подкрепа
Децата- извършители на престъпления се нуждаят от разбиране и подкрепа   Институтът за социални дейности и практики организира за четвърти път международна конференция, посветена на темата за децата и правосъдието, но сега за първи път поставяме в центъра на вниманието не децата-жертви и свидетели на престъпления, а децата –извършители. Става дума за млади хора във висок риск, които трябва да посрещаме първо като деца, които имат нужда от подкрепа.   Това сподели пред журналисти проф. Нели Петрова по повод откриването на конференцията „Деца и правосъдие – иновативни подходи и практики” в Шумен на 28 май. Да споделят своя опит са поканени партньорски организации от Италия и Северна Ирландия. Благодарение на подкрепата на ОПРЧР успяхме да проучим опита на нашите партньори и да пилотираме една нова социална услуга за интензивна подкрепа за деца във висок риск и в конфликт със закона, подчерта проф. Петрова, създател и ръководител на Института за социални дейности и практики. Новата услуга вече работи в Шумен и в София, които ИСДП управлява. За да направим една истинска промяна, трябва да пробваме с различни модели и практики и ние с това опитваме да допринесем за реформата в детското правосъдие, защото според моето професионално мнение сме назад с около 30 години в тази област, подчерта проф. Петрова. Тя напомни, че Институтът като водеща НПО в областта на работата с деца в конфликт със закона обединява усилията си с всички институции, за да помага на тези деца с разбиране и с подкрепа. Комплексът за социални услуги в Шумен, който отбелязва своята десета годишнина, е един от първите места в България, където функционира специализирано помещение за изслушване на деца, т.нар. „синя стая”. В комплекса през годините се развиват и прилагат серия от иновативни практики в различни сфери от социалната работа с деца и семейства. На конференцията в Шумен е предвидена специална тържествена сесия по повод юбилея на КСУДС, а паралелно с форума е организирана изложба на картини, които деца от общността създават в рамките на арт ателие, част от пилотираната нова услуга за деца във висок риск. Приветствия към форума отправиха зам.кметът на общината Седат Кадир, зам.областният управител Шаренков, проф. д-р Маргарита Бонева, декан на Педагогическия факултет в Шуменския университет, Даниела Машева от Върховна касационна прокуратура, Емил Тодоров от АСП, Георги Богданов от Национална мрежа за децата, Лили Мирчева от Държавна агенция за закрила на детето. На участниците бяха предоставени наръчници за практики и модели в Европа и за опита на ИСДП в работата с деца извършители на престъпления. Заместник-кметът на Шумен г-н Кадир подчерта пред медиите, че гласуваното доверие на Института в областта на социалните услуги е оправдано и общината продължава да го подкрепя, защото услугите и проектите са с висока обществена значимост. В Италия и в Северна Ирландия функционират отделни системи на правосъдието за деца, които макар и много различни, си приличат в едно – в центъра е поставена подкрепата за детето в общността и защитата на правата му, а не автоматичното му наставяне в институция. И в двете държави има специални законови и нормативни актове, които уреждат въпросите на детското правосъдие. Много НПО работят в подкрепа на децата-извършители, за да бъдат успешно реинтегрирани в общността и да получат своята жизнена перспектива. За нас престъплението на едно дете е екстремна форма на комуникация със света, едно дълбоко страдание и наша задача е да разберем какво ни казва детето и да му помогнем да го изрази по друг начин, сподели Виториа Куондаматео от италинаската организация «Il fiore del deserto». Трябва да приемем тези деца с други очи, да ги премаме като личности, а не като извършители на престъпления и да им помогнем да тръгнат по един друг път, добави тя. В Северна Ирландия има отделни съдилища и отделна правосъдна система за деца, обясни Кейт Мофет от организацията «Include Youth”. Тя предлага комплекс от услуги по придружаване и подкрепа на млади хора, извършители на нарушения, като за мнозинството от тях се прилагат алтернативни мерки, а не наставяне в институции.  
Деца помагат с творчеството си на свои връстници в Африка
Деца помагат с творчеството си на свои връстници в Африка   Деца, които творят в арт ателие, организирано от Института за социални дейности и практики, ще подпомогнат свои връстници в Кения. Това ще стане, като част от средствата, дарени на благотворителна изложба на техни картини, бъдат дарени на италианската организация «Il fiore del deserto”, която управлява дом за серопозитивни деца в Кения.   Благотворителното събитие бе организирано с изключителен успех в София от Института по социални дейности и практики. Арт ателието е част от иновативната услуга «Интензивна социално-педагогическа подкрепа» и такива лаборатории за изкуство работят в комплексите на ИСДП в Шумен и в София. Младите художници са изключително развълнувани, че ще помогнат на други деца, които имат нужда от помощ, подчерта проф. Нели Петрова, ръководител на ИСДП, пред журналисти в Шумен. В областния град се провежда четвърта международна конференция, посветена на децата и правосъдието. Тя е организирана от Института, а създаденото от младите творци в арт лабораторията в Шумен бе показано на изложба паралелно с конференцията. Комплексът за социални услуги за деца и семейства в града, който Институтът по социални дейности и практики управлява, отбелязва десети рожден ден и изложбата бе част от програмата, посветена на юбилея. Ние сме достойни да даряваме, не само да получаваме помощ, подчерта проф. Петрова. Виториа Куондаматео от «Il fiore del deserto”, изключително развълнувана от жеста, със сълзи в очите благодари за подкрепата за селището в Африка, което те ръководят. Тя е особено впечатлена от факта, че средствата идват от вдъхновението и труда на деца, които също имат нужда от подкрепа.
Проведе се втора част на обучение „Оценка на потребностите на деца жертви” в рамките на проект “Чуй детето – става ли правосъдието дружелюбно към детето?”
Проведе се втора част на обучение „Оценка на потребностите на деца жертви” в рамките на проект “Чуй детето – става ли правосъдието дружелюбно към детето?” На 26 и 27 май в гр. Видин се проведе обучение на тема „Италианските  инструменти за оценка на потребностите на деца жертви. Споделяне на опит”, с лектори Виттория Куондаматео и Грета де Сантис от асоциация Il Fiore del deserto. Нашите партньори представиха пред мултидисциплинарния екип системата около деца, жертви на престъпление и насилие и съществуващите механизми за гарантиране на правата на децата в Италия. Специално пространство беше отделено за обсъждането на добра практика за взаимодействие между Болница Умберто I в гр. Рим, неправителствения сектор, системата за закрила, съда, прокуратурата и полицията. Умберто I e най-голямата болница в Европа и от няколко години успешно прилага т.нар. Розов код, който представлява оказването на специализиран прием и подкрепа на жени и деца, жертви на насилие, които постъпват в болницата. Друг основен акцент в обучението беше работата със семейства, които извършват насилие над децата си, по време на разследването и след приключването му. Материалите от обучението можете да свалите от тук и тук.
Приключи обучението „Супервизия в социалната работа”
Приключи обучението „Супервизия в социалната работа”   Приключи третият курс на обучението „Супервизия в социалната работа”, организирано от Институт по социални дейности и практики.   Този път то се състоя в Шумен, където участваха колеги от Варна, Търговище, Шумен, Омуртаг, професионалисти с опит в директната социална работа. В продължение на осем месеца те повишиха познанията си за подходите за личностна промяна,  за същността, различните концепции за супервизията, и развиха умения за договаряне, супервизията на случай, на социална работа със семейства, индивидуално и групово. Усвоиха нови техники за подкрепа на професионалното осмисляне и работиха като стажант- супервизори под супервизията на  проф. Нели Петрова, Даринка Янкова, Надя Стойкова, Елена Манасиева. Предстои провеждане на групови супервизии на супервизорите и в Шумен, каквито Институт по социални дейности и практики организира периодично в София. Ще ви информираме навреме за тях! Очаквайте дати наесен за провеждане на нов курс за обучение по „Супервизия в социалната работа” в София.    
Излет с деца
Излет с деца   Като част от дейностите по услугата интензивна подкрепа за деца в конфликт със закона и техните семейства, екипът на ИСДП провежда излети сред природата с деца, ползващи услугата. Излетът бе проведен на 09.05.2015г. Децата придобиха умения за работа в група и в екип, запознаха се с нови модели на общуване, спазване на правила и умения з лагеруване (сглобяване на палатка) Целта е свързана с това : да осигури и приобщи  участието на младежи в конфликт със закона  и обществено и социални значими дейности; да създаде условия за разширяване на подкрепящата мрежа около младежа и изграждане на общност; да се придобият социални умения за общуване с възрастни и връстници и умения за спазване на правила посредством активна интеракция, стимулиране на социално приемливо поведение в динамичен социален контекст – транспорт, планина,провеждане на интерактивни занимания на открито и др.; да придобият нови знания, относно лагеруването на палатки; да се развият умения за планиране на свободното време и осъзнаване на необходимостта от пълноценно прекарване на свободното време; да се обогати социалния опит  на деца живеещи в специализирана институция и деца от маргинализирани групи в превенция на социалното изключване; Резултати: Създава се позитивен житейски опит и импулс за личностно развитие и усъвършенстване; Развиват се качества и умения, необходими за реализация в динамичен аспект Формират се навици за толерантно отношение към хората и околната среда Предизвикват се младежите да се справят с трудни ситуации заедно, като екип; Подпомага се изявата на лидерски качества и други способности в участниците.             
Проведе се трета среща на Съвета за подкрепа „Деца и правосъдие”
Проведе се трета среща на Съвета за подкрепа „Деца и правосъдие” На 18.05.2015г. в София в х-л „Сити хотел София”, ул. „Стара планина” № 6 от 14.00 до 17.00 часа се проведе трета съвместна среща с всички партньори за отчитане на постигнатото и за договаряне на бъдещи действия по изпълнение на проектните дейности. Темата на настоящата среща бе „Напредък по прилагането на Директива 2012/29/ЕС” относно минималните стандарти за защита и подкрепа на жертвите на престъпления, която влиза в сила за България от ноември 2015г.Срещата беше открита от д-р Надя Стойкова, която представи темата и целта на срещата и даде възможност на всички участници да се представят. Беше представен накратко проекта и дейностите по пилотиране на модел за индивидуална оценка и междусекторно взаимодействие с цел изпълнение на изискванията на Директивата в чл.22. Най-общо беше напомнено, че проектът цели подобряване на ситуацията на децата, жертви или свидетели на насилие, участници в правни процедури, чрез въвеждането на интегриран подход към детето, основан на индивидуална оценка на неговите специфични потребности. 
Деца представиха свои картини по световни образци
Деца представиха свои картини по световни образци   Деца, които рисуват по образци на световноизвестни художници, представиха своите творби на откриването на първа по рода си изложба във вторник вечерта в галерията на СБХ на „Шипка” 6 в София. Тя е организирана от Институт за социални дейности и практики (ИСДП) с любезното съдействие на Съюза на българските художници.   Уникалната по рода си експозиция представя интерпретации на младите художници по творби на Пикасо, Кандински, Матис, Малевич, Арчимболдо, Пол Клее, Мондриан. Картините в изложбата са изработени в арт ателие, ръководено от известния български художник Цветомир Асенов, който излага творби във Вашингтон, Париж, Кьолн, Антверпен, Брюксел, Венеция и Виена. В ателието участват млади автори от Дома за деца, лишени от родителска грижа „Асен Златаров” в София, които работят съвместно със свои връстници от общността в Центъра за обществена подкрепа „Надежда”. Двете социални услуги се управляват от ИСДП, а ръководителят на Института проф. Нели Петрова откри събитието. Всяка седмица по време на учебната година децата работят заедно с художника  по определена тема, която се илюстрира с образец на картина на световноизвестен автор. За кратко време те създават своята интерпретация на творбата. Цветомир Асенов сподели, че децата не прерисуват оригинала, а създават творба, видяна с техните очи и преживяна по техен уникален начин. Младите автори сами разказаха за придобития опит по време на арт ателието и бяха горди, че картините им се откупуват, а събраните средства ще бъдат използвани и за други техни връстници, които имат нужда от подкрепа.   Дейността в арт ателието се развива от есента на 2014 г. Тя помага на децата в риск да споделят трудни за тях емоции и да се изразяват пълноценно като личности. Но резултатът надхвърля очакванията- създадени са уникални произведения, които имат своя собствена художествена стойност. Арт ателието е част от социална услуга  на Института за социални дейности и практики, който има амбиция да въвежда иновативни практики в областта на социалните дейности у нас и работи с деца от уязвими групи, като се съсредоточава върху техните силни страни и развитието на креативността им. Събраните средства от благотворителното събитие ще бъдат използвани за продължаващата подкрепа за малките художници от арт ателието, както и за подпомагане на Център от резидентен тип за серопозитивни деца, който партньорите на ИСДП  от  италианската организация „Il fiore del deserto”  ръководят в Кения. На откриването на изложбата присъстваха омбудсмана на Република България Константин Пенчев, председателя на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева, директорът на дирекция „Социални дейности” в Столична община Мина Владимирова, директорът на дирекция „Закрила на детето” в АСП Емил Тодоров, представители на министерства, НПО, спомоществуватели, хора на изкуството, журналисти.