Събития

УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА НА ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА”, ГР. ВАРНА
УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА НА ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА”, ГР. ВАРНА Експерти от Институт по социални дейности и практики участваха в провелата се на 18 юни втора регионална кръгла маса по проект „Подкрепа”. Проектът се реализира от ДАЗД по ОП „Техническа помощ” и има за цел да подпомогне ресурсно процеса на деинституционализацията на децата в България. Ръководителят на програма Услуги в ИСДП – Венета Господинова и Златка Йорданова – психолог и ръководител на Сектор за работа със семейства в КСУДС Шумен, представиха практиките на ИСДП в развитите услуги по превенция на изоставянето и ранна интервенция на деца с увреждания. Участващите имаха възможност да се запознаят с добрите практики, посредством обучителния филм на ИСДП – „Социални услуги за  превенция на изоставянето на бебета и малки деца” и презентация за услугата "Звено „Майка и бебе”, която подпомогна процеса по превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години и за затваряне входа на ДМСГД Шумен.  
За социално отговорни и находчиви работодатели
За социално отговорни и находчиви работодатели От 2014г. ИСДП  стартира в Центровете си за обществена подкрепа  в гр.София и в гр.Шумен предоставянето на иновативен за страната тип услуги – интензивна социално-педагогическа подкрепа на деца в конфликт със закона. В тази връзка екипът на ИСДП търси социално ангажирани работодатели, които могат да предоставят шанса на млади хора да придобият професионален опит и умения за включване в обществения живот. Подкрепата на работодателите ще помогне за  професионалното ориентиране и реализиране на младежите, т.е. да се запознаят и насочат към професия или да си намерят работа. Услегата „Интензивна социално-педагогическа подкрепа на деца в конфликт със закона” е насочена към деца във висок риск: деца в неравностойно социално положение; с ниска образователна подготовка; в или излизащи от системата на грижа; извършители или в риск от извършване на престъпление. Дейностите по услугата се предоставят и като превантивна мярка при деца във висок  риск от въвличане в просия, криминални деяния, бягства, отпадащи от училище.   с рисково сексуално поведение; друго рисково поведение към себе си или към другите.  Дейностите в услугата са базирани на интензивна ежедневна подкрепа, индивидуалното социално възпитателно придружаване, като в част от тях са включени услуги за професионално ориентиране, пред-професионална подготовка и умения за търсене на работа, а именно: менторство за професия – целта е да се подкрепи процеса на включване на младежите в обществения живот чрез трудова дейност. В рамките на програмата на младежите им се дава възможност да посетят различни организации и места за работа, за да се подкрепи процеса на професионално ориентиране, предпрофесионална подготовка и намиране на работа. професионален опит (работа) – целта е младежите да развият навици и умения да полагат труд по конкретна професия в период не по-малък от 12 седмици.   За контакти :   Янита Петрова – ръководител сектор „Интензивна подкрепа” към ИСДП телефон: 0895522461, e-mail:  cop_nadejda@abv.bg   Нели Александрова -  ръководител сектор „Работа с деца” към ИСДП, телефон: 0894612243,  e-mail; ksu_sh@abv.bg Очакваме Ви!  
ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА СИСТЕМЕН ПОДХОД В СОЦИАЛНАТА РАБОТА
ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА СИСТЕМЕН ПОДХОД В СОЦИАЛНАТА РАБОТА   Центърът за професионално обучение към Институт по социални дейности и практики организира обучениe на тема Системен подход в социалната работа.   ОБУЧИТЕЛ:                                Ортодокси Соломон, клиничен психолог, семеен терапевт  ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ:           16-20 юли 2014 година ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:               40 учебни часа     ЦЕЛИ Основни теоретични, технически и клинични понятия на системния подход  Възможни приложения на подхода Придружаване на човек и/ или неговото семейство в трудност Определяне на семейните и институционални системи, в които живее клиентът Размишление относно мястото на обучителя според личната му, професионална и и институционална принадлежност.     ПРОГРАМА Въведение в системния подход, история, развитие, теория на системите и на комуникацията. Системна теория относно семейството, индивида, институцията (работа върху контекста). Пациентът, който носи симптома в рамките на семейството. Жизнен цикъл на семейството : определяне, двойка, пристигането на децата, братя и сестри, кризи, разпадане на семейството, възстановяване на семейството, стареене. Работа върху генограмата на поколенията. Типология на семействата и приобщаване на семействата, в които има наилие (семейни конфликти, малтретиране, инцест). Подкрепа на семействата, изправени пред тежка загуба. Интеркултурност: отпечатъкът на миграцията върху мигранта и неговото семейство.       3.  Упражняване на основни техники за семейни интервюта: кръгово/ циркулярно интервю, скулптури, плаващи обекти, семейни митове, системни приказки.       4. Съ-построяване на семейната промяна, резонанс и управление на емоционалните реакции.       5. Медиираните посещения, образователен и терапевтичен инструмент.   ПЕДАГОГИЧЕСКА МЕТОДИКА Обучението изисква личната ангажираност на участниците. Ще бъдат анализирани ситуациите, представени от професионалистите и обучителя.  Ще бъдат проведени ситуационни проучвания с илюстрации посредством ролеви игри и работа в малки групи.
Първи юни в Шумен: тематичния конкурс „НИЕ СМЕ…НИЕ МОЖЕМ…НИЕ ИСКАМЕ”
Първи юни в Шумен: тематичния конкурс „НИЕ СМЕ…НИЕ МОЖЕМ…НИЕ ИСКАМЕ” По случай Международния ден на детето 1 юни Комплексът за социални услуги отправи творческо предизвикателство към децата на Шумен чрез тематичния конкурс „НИЕ СМЕ…НИЕ МОЖЕМ…НИЕ ИСКАМЕ”.   Целта, която си поставихме, е да насърчим децата да изразяват своите чувства и мечти; да развиват умението да си поставят цели и да вярват в своите способности и умения. В конкурса със свои рисунки, пана и колажи участваха повече от 140 деца от детски градини и училища в Шумен - ЦДГ № 10 „Брезичка”; ЦДГ „Изворче”; ЦДГ „Конче Вихрогонче”, ЦДГ Звънче”, ЦДГ „Братя Грим” и ОДЗ „Пчелица”. Предизвикателството приеха нашите партньори от II ОУ „Д-р Петър Берон”, III ОУ „Димитър Благоев” и ателието по рисуване на II б клас при СОУ „Трайко Симеонов” . На пъстър детски празник представители на всяко училище и детска градина получиха грамота за участие и изключително творческо присъствие и колективни награди, връчени от директора на КСУДС Венета Господинова и ръководителите на институции – партньори на Комплекса. Бяха присъдени и две индивидуални награди – на 6-годишния Ангел Момов от група „Мечо пух” на ЦДГ № 10 „Брезичка”, който участва с разказ „Вълшебен свят” и пъстра илюстрация към него, и на 14-годишната Катрин от III ОУ „Димитър Благоев” – Шумен, която чрез разнообразни арт – техники бе изобразила четирите сезона. Празникът ще постави началото на още една инициатива, реализирана съвместно от Комплекса за социални услуги за деца, приемни родители от Шумен и Регионалната секция на националното сдружение на съдебните служители и магистрати – откриването на детска площадка за бебета и малки деца от 0 до 5 години. Приемните родители споделиха преди време желанието си да бъде организирано пространство за деца и родители, където ще имат възможност да се срещат и играят. Нарекохме символично това пространство „КЛУБ НА РОДИТЕЛЯ”. Тук децата имат възможност да играят в едно защитено пространство, да се опознават помежду си и да участват в общи игри с родителите си. А родителите, на чаша кафе или чай, от своя страна, ще обменят опит и практики по отношение на добрата грижа, позитивното родителство, ще търсят отговор на въпроси, свързани с отглеждането на децата, и не на последното място, ще се учат да се вглеждат повече в себе си – дали наистина правим най-доброто за децата, а какво още можем да направим?
Медиацията между родители като възможност да запазим и упражняваме по позитивен начин своите родителски функции в случаите на развод или раздяла
Медиацията между родители като възможност да запазим и упражняваме по позитивен начин своите родителски функции в случаите на развод или раздяла Уважаеми родители, Ние специалистите от Център за обществена подкрепа към Институт по социални дейности и практики знаем колко много усилия са необходими да бъде запазен моделът на успешно и позитивно родителстване в случаите на раздяла между родителите или развод.   Знаем, че децата могат да приемат раздялата на своите родители по добър начин, стига това да е съпроводено с възможността да общуват пълноценно с тях и да усещат, че все още са и ще бъдат най-важното нещо в живота им. Също така знаем, че понякога родителите срещат трудности да продължат общуването си само и единствено като родители на своите деца, защото раздялата е съпроводена от множество конфликти, взаимни обвинения и упреци. Често в такива ситуации, родителите са съсредоточени основно в преживяването на тази раздяла и страданието на тяхното дете или деца остава незабелязано. Медиацията между родителите би могла да бъде отговор и възможност да се измести фокусът на конфликта от раздялата към родителстването заедно, дори и вече разделени. В своята си същност медиацията представлява едно подкрепено, улеснено и придружено от професионалисти, общуване между родители. Център за обществена подкрепа на ул.”Пиротска”№175 в София Ви предоставя тази възможност като родители в защитено пространство и с подкрепата на специалисти да възстановите своите родителски функции и да дадете послание на вашите деца, че Те са и ще продължат да бъдат най-важни и обичани от вас. Ще имате възможност да споделите и обсъдите с другия родител онези въпроси, свързани с упражняването на вашите родителски права, които най-често създават напрежение между вас, но от тяхното разрешаване зависи това да върнете усмивката и спокойствието на детето. Оставаме на разположение за повече информация и заявки на имейл:sapi_slaveykov@abv.bg и телефон  02 920 42 38. Лице за контакти: Катя Караджова – ръководител на сектор за работа с родители  
Фотоконкурс за Деня на бащата
Фотоконкурс за Деня на бащата   Пространството пред Народния театър в София ще се превърне на 15 юни в уникална фотоизложба „Татко и аз“, посветена на Деня на бащата. Над 50 държави по света отбелязват Ден на бащата в третата неделя на месец юни. Независимо от културните, религиозни и социални различия те са обединени от желанието този ден да е посветен на важната роля, която бащата, дядото, вуйчото, чичото, по-големият брат или която и да е друга значима за детето мъжка фигура в семейството играе в израстването, развитието и възпитанието на детето. Ще се отбележи този специален ден с организирането на фотографски конкурс „Татко и аз“ на Фейсбук страницата “Аз съм татко и се гордея с това“. Конкурсът е насочен към всички мъже, които изпълняватважното призвание „татко“. Всяко, желаещо да се включи семейство, е поканено да качи снимка на таткото или друг мъж от семейството с едно или повече деца на виртуална „Стена на радостта“ във Фейсбук. Придружете снимката с кратка история, за да изтъкнете нейното значение за Вас и семейството Ви.  Приложението ще дава възможност на другите потребители на Фейсбук да посочат своите предпочитания. Снимките с най-много Харесвания ще бъдат представени на реална „Стена на радостта“ пред Народния театър, а най-популярната снимка ще спечели на нейния автор цветен принтер за снимки „Хюлет Пакард“. Очакваме Вашите снимки до 24:00 часа на 7 юни 2014 г. Можете да се включите в конкурса ТУК   https://www.facebook.com/GordTatko/app_1437891736464811 Медиен партньор на събитието е интернет портала BG-Mamma.
Проведе се първа среща на партньорите и Съвет за подкрепа по проект „Чуй детето – става ли правосъдието дружелюбно към детето?”
Проведе се първа среща на партньорите и Съвет за подкрепа по проект „Чуй детето – става ли правосъдието дружелюбно към детето?”     На 27 и 28 май, в София се проведе първа партньорска среща по проект „Чуй детето – става ли правосъдието дружелюбно към детето?” със съдействието на Държавна агенция за закрила на детето.Представители на партньорите от България, Италия, Франция, Румъния и Белгия взеха участие в двудневна среща,  по време на която бяха представени целите на проекта, който ще се изпълнява през следващите две години в партньорските страни. Срещата се състоя в сградата на Държавната Агенция за закрила на детето, като на нея присъстваха и представители на Министерство на Правосъдието, Министерство на труда и социалната политика, Агенция социално подпомагане, Уницеф, Националната мрежа за децата и др.     
„РАЖДАНЕТО НОСИ СИЛА” – ЕДНА ДИСКУСИЯ, ПОСВЕТЕНА НА СВЕТОВНАТА СЕДМИЦА ЗА УВАЖЕНИЕ КЪМ РАЖДАНЕТО. ПОДГОТОВКА, СПОДЕЛЕНИ И ОСЪЗНАТИ МОМЕНТИ…
„РАЖДАНЕТО НОСИ СИЛА” – ЕДНА ДИСКУСИЯ, ПОСВЕТЕНА НА СВЕТОВНАТА СЕДМИЦА ЗА УВАЖЕНИЕ КЪМ РАЖДАНЕТО. ПОДГОТОВКА, СПОДЕЛЕНИ И ОСЪЗНАТИ МОМЕНТИ…   Темата „Раждането носи сила”, с която НПО „Родилница” участва в Световната седмица за уважение към раждането тази година, обедини десетки майки от Шумен, които заявиха желание да се включат. Училището за бременни към КСУДС за втора поредна година участва в инициативата. На 19-ти май 2014 година, организирахме тематична среща между акушер - гинеколози, бъдещи майки и родители, които вече се радват на своите деца. Срещата ще се проведе в АГ комплекса на МБАЛ – Шумен.   Д-р Ивайло Балабанов и старша акушерка Веска Райчева посрещнаха майките и психолозите. Бяха представени и обсъдени вълнуващи въпроси, свързани с подготовката за раждането, за специалната връзка, която майката има със своето бебе и за това как взаимно си помагат във важния момент на поемане на първа глътка въздух. „Раждането носи сила такава, каквато само една майка може да даде на дете”, подчертаха специалистите. Те уточниха, че да преминеш задълбочено, осъзнато и отговорно през бременността са част от подготовката, която прави раждането желан и осмислен момент.  МБАЛ – Шумен и Комплекса за социални услуги са дългогодишни партньори в подкрепата и подготовката на бъдещи майки в „Училището за бременни”.
Нели Петрова взе участие в семинар на тема
Нели Петрова взе участие в семинар на тема "История на живота на деца в приемна грижа"   На 16-ти и 17-ти май, Нели Петрова, предедател на УС на ИСДП, взе участие в семинар на тема "История на живота на деца в приемна грижа", който се проведе в Париж, във Висшия институт по социална работа. Семинарът е поредна проява на програмата "Каравана" на APFEL, която пътува през Брюксел, Падуа, Париж, а после Женева, Лайден. Надяваме се един ден да дойде и в София. ИСДП е един от създателите на тази европейска мрежа, а Нели Петрова е член на Съвета за управление на организацията.  APFEL е уникална  мрежа, която обеднява участници от латинска, англо-саксонска, скандинавска Европа, в която всички семинари, публикации, организационни въпроси се комуникират на френски и английски език. Тази е сред основните причини да се случат толкова вълнуващи, интерсни и полезни срещи. На семинара в Париж бяха поканени студенти, социални работници, приемни семейства и те имаха възможност да се запознаят с подходите и методите, които техни колеги от Белгия, Холандия, Норвенгия, Люксембург, Истания и Италия ползват за да подпомогнат да се чуе гласът на децата, настанени в приемни грижи. Богатство от инструменти медиатори на това участие беше представено чрез презентации, демонстрации, филми. Пикникът в близкия парк позволи и по време на обяда дискусиите да продължат. На следващия семинар в Женева ще бъде представен нашия опит в реалиизране на приемната грижа като споделена грижа.