Събития

Проведе се групово обучение по прилагане на Системен подход и Резилианс подход в работата по консултиране и супервизия на приемни семейства
Проведе се групово обучение по прилагане на Системен подход и Резилианс подход в работата по консултиране и супервизия на приемни семейства От 02 до 06 декември 2013г се проведе групово обучение по прилагане на Системен подход и Резилианс подход в работата по консултиране и супервизия на приемни семейства. Участваха представители на отдели за закрила на детето в Полша и Румъния, както и специалисти от екипите на Центрове за обществена подкрепа къ м ИСДП при ДДЛРГ П.Р. Славейков и Асен Златаров, а също и Комплексите за социални услуги за деца и семейства в Шумен и Видин.   Обучители бяха фреснката клинична психоложка Саломон Ортодоски и доц. Нели Петрова-Димитрова от СУ „Св. Климент Охридски”, председател на УС на ИСДП. Обучението беше интензивно, ангажиращо и интерактивно. Бяха обсъдени случаи от всичките страни и имахме възможност да заснемем демонстрация на интересна практика за работа със хора в системата около детето ,вкл  съвместно приемни и биологични родители. Тя ще бъде включена като видеоматериал към обучителна уеб програма, която ще се издаде в рамките на проект "Training for Supervisors and Foster Family Consultants" Contract No. LLP-2013-GRU-LP-08, Subprogramme Grundtvig, LLP of the EC; partnership Reg No. 2013-1-BG1-GRU06-00114 1
Как да подобрим отношенията в училище? Няколко предложения на децата
Как да подобрим отношенията в училище? Няколко предложения на децата          През месец септември стартира изпълнението на проектите на децата от 17 СОУ “Дамян Груев” в София, 3 ОУ “Иван Батаклиев” в Пазарджик, “Сава Доброплодни” и “Панайот Волов” в Шумен, финансирани от Институт по социални дейности и практики в рамките на проект “Биентретанс – мрежа на Резилианс”. За всички детски проекти беше поставена една и съща основна цел, а именно подобряване на взаимоотношенията в училище чрез съвместното участие на деца, учители и родители. Темата за добрите отношения и доброто говорене беше актуална за всички участници, а търсенето на конкретни решения не винаги беше лесно. В проектите си децата изведоха като общи проблеми недостатъчното свободно време и пространство, в което да общуват по различен начин; липсата на време и пространство, в които да “разпускат напрежението” чрез спорт; липсата на време и пространство за споделяне на важни за тях проблеми с възрастните. Именно тези общи проблеми бяха припознати като причина за лошите отношения и проявата на агресия в училище, а тяхното разрешаване се превърна в конкретна цел на проектите. Така се родиха идеите за създаване на: Кът за игри на открито по проект “Моят малък оазис” на децата от 3 и 4 клас от 3 ОУ “Иван Батаклиев”, Пазарджик  “Зона на здравето”, с фитнес уреди на открито, по проект “Мисия Добро отношение”, (група от 5 и 6 клас от същото училище) Стая за рисуване, провеждане на ателиета, групова работа и игри по проект “Къща на доброто” (група от 3 и 4 клас от 17 СОУ “Дамян Груев, София)  Училищен вестник и Детски съвет по проект “Да общуваме свободно в клуб Приятели на 17 СОУ “Дамян Груев” (група от 5 и 6 клас) Стая с кътове за изобразително и приложни изкуства, библиотека, йога, игри, както и пространство за игри на двора по проект “Заедно можем повече” (група от 3 и 4 клас, СОУ “Панайот Волов”, Шумен) Училищно радио по проект “Радио 6+” (група от 5 и 6 клас, СОУ “Панайот Волов”) Беседка за провеждане на групови игри, тематични занимания, изложби и общуване между по-малките и по-големите по проект “Изграждане на беседка “Забаветка” в двора на СОУ “Сава Доброплодни” (група от 3 и 4 клас, СОУ “Сава Доброплодни”, Шумен) Провеждане на скаутски лагери с деца, родители и учители, срещи-разговори, конкурси и празници по проект “Добрината и разбирателството ще ни променят” (група от 5 и 6 клас). Като основен ресурс за изпълнението на проектите, децата разпознаха работата в екип, създаването на малки екипи с ясни задачи, както и включването на повече деца, от тези които първоначално участваха в обученията.   През месец октомври в ОУ “Иван Батаклиев” бяха официално открити “Зона на здравето” и зоната за игри на открито в училищния двор. Деца, родители и учители работиха заедно за промяната на пространството на двора и се включиха както в озеленяването, така и с идеи и помощ в по-трудните дейности. По време на откриването се проведе спортно състезание и турнир по шах, а победителите бяха наградени. До края на учебната година предстои изпълнението на редица други дейности и инициативи, които ще съберат деца и възрастни в една по-различна обстановка и ще им помогнат да общуват по-добре.   В столичното 17 СОУ “Къщата на доброто” е почти напълно оборудвана, а на екипите, работещи по училищния вестник, предстои издаване на първия брой.  В СОУ “Панайот Волов” вече са сформирани екипите за работа, техническото оборудване е монтирано, а децата посетиха Радио Шумен, за да се запознаят с работата на радиото и с подготовката и излъчването на живо предаване. Предстои изграждането на радиостудио и интернет страница. В СОУ “Сава Доброплодни” бяха проведени първите срещи, групови работи и интерактивни игри. През следващите месеци ще можете да намерите актуална информация за реализирането на детските проекти на сайта на ИСДП.   Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на фондация ОАК Тук може да изтеглите постера, който ИСДП представи на Годишната конференция на Eurochild в Милано през ноември 2013 г.
ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДОГОЗИ И РОДИТЕЛИ ОТ ШУМЕН ПО ПРОЕКТ „БИЕНТРЕТАНС – МРЕЖА НА РЕЗИЛИАНС”
ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДОГОЗИ И РОДИТЕЛИ ОТ ШУМЕН ПО ПРОЕКТ „БИЕНТРЕТАНС – МРЕЖА НА РЕЗИЛИАНС” Продължава активната работа на Сдружение ИСДП по реализиране на дейностите по Проект „Биентретанс – мрежа на резилианс”. След успешното стартиране на проектите в две шуменски училища – СОУ „Сава Доброплодни” и СОУ ‘П. Волов”, специалистите продължават с обученията на педагози и родители. На 26.10 – 27.10.2013 г. и на 02.11. – 03.11.2013 г. бяха организирани и проведени обучения в две детски градини на територията на града. В ОДЗ „Щурче” и ОДЗ „Светулка”, обучение преминаха 15 родители на тема „Позитивно родителство” и 15 учители на тема „Резилианс”.  Специалистите от КСУДС представиха подхода Резилианс, както и различни подходи за позитивно родителство и възпитание „Без шамар”.  Предстои преминалите обучение във всяка от градините да сформират по три ателиета, в които да разработят етичен кодекс за всяка градина, който ще допълва този от МОН и ще бъде в полза на деца, родители и учители за по-успешни бъдещи взаимоотношения.   Проекта „Биентретанс – мрежа на резилианс” се реализира от ИСДП, с финансовата подкрепа на фондация ОАК.  
Победа за децата от ДДЛРГ
Победа за децата от ДДЛРГ "Асен Златаров"     На 19 - 20 октовмри 2013 в град София, на спортната база на МГУ "Св. Иван Рилски", се проведе благотворителен спортен турнир за набиране на средства, с които да бъдат подкрепени децата от ДДЛРГ "Асен Златаров" кв. Надежда, гр. София. Благотворителният спортен турнир бе иницииран и се осъществи чрез партньорството на Студентските съвети на: СУ, ТУ, МГУ, НМА, МУ, ВТУ и УНСС. В рамките на турнира студентите имаха възможност да се включат в 4 различни спорта - футбол, волейбол, шах и тенис на маса. За всеки от спортовете се заплащаше определена такса-участие, която бе част от средствата, които бяха дарени на дома и децата. Отборът по футбол на ДДЛРГ „Асен Златаров” спечели третото място в крайното класиране! Освен медали, децата получиха и награди осигурени от спонсорите на турнира. Спортният турнир завърши с награждаване на победителите в отделните спортове и заключителен концерт, в който се включиха Ивайло Донков - Гласът на България 2013, Тодор Гаджалов, студенти на НМА "Проф. Панчо Владигеров" и други. По време на концерта беше проведен и благотворителен търг, с който събраните средства доближиха сумата 1500 лева. Представителите на студентите на едни от най-престижните университети в България изразиха готовност да подкрепят Дома, както с други подобни инициативи, така също и с директна работа с децата за подпомагане възпитанието и образованието им. Институт по социални дейности и практики, в партньорство с Международна социална служба – България, след спечелен конкурс на Столична община, отговаря за управлението на Дом за деца лишени от родителски грижи „Проф. Асен Златаров. Ние сме изключително благодарни на студентите за подкрепата, насторението и усмивките, с които дариха децата! ИСДП ще изготви подробен отчет за изразходването на събраните парични средства, който ще публикува в интернет.   Благодарим Ви!         
На 26-28 септември 2013 беше проведено обучение за психолози и социални работници
На 26-28 септември 2013 беше проведено обучение за психолози и социални работници   В дните 26 – 28 септември 2013 беше проведено обучение за психолози и социални работници в метода „Моята раничка”. Този метод е разработен от Беп ван Слотен и Ринске Мансенс, които бяха и обучители в рамките на семинара. Методът е помощен инструмент за социални работници, настойници и приемни родители при общуването им с деца в приемна грижа на трудни теми, сред които преместването в приемното семейство и причината това да се случва. Този метод не се фокусира върху престоя в семейството, а по-скоро върху въпросите „Защо?” и „Как се е стигнало до там?” На 28-ми септември в Център за обществена подкрепа към ИСДП се проведе демонстрация на метода с участието на деца, настанени в приемни семейства и приемните родители които се грижат за тях. Обучението беше реализирано със съдействието на ИСДП, МСС и БМЧК.
Съвет за подкрепа ДДЛРГ ''Асен Златаров
Съвет за подкрепа ДДЛРГ ''Асен Златаров"   Институт по социални дейности и практики, в партньорство с Международна социална служба – България, спечели конкурс на Столична община за възлагане на управлението на Дом за деца лишени от родителски грижи „Проф. Асен Златаров”. Целите, които си поставят двете организации са както следва:  Глобална цел – Подобряване  качеството на живот на настанените деца и осигуряване на грижи в семейна или близка до семейната среда чрез развитие  на алтернативни услуги за деца в ДДЛРГ “ Асен Златаров”. Конкретната цел е да подпомогнем закриването на ДДЛРГ и превръщането му комплекс от услуги за гарантиране на правата на деца, преживели насилие, чрез интегриран подход към техните (и на родителите им) потребности.  Планираните реформи не могат да бъдат осъществени без партньорство с институциите и организациите от системата за закрила на детето, поради това се инициира Съвет за подкрепа на реформата в ДДЛРГ „Асен Златаров”. Съвета за подкрепа е от изключително значение не само за разрешаване на проблемите в отглеждането и възпитанието на настанените в ДДЛРГ „Асен Златаров” деца, но и за подкрепата на всички деца в риск в гр. София, които ще ползват новите услуги. Първата среща на Съвета за подкрепа се състоя на 24 септември 2013 г., от 15 часа, в зала на ул. „Княз Борис I”, № 73, гр. София. На срещата беше представена концепцията на ИСДП и МСС за закриване на специализираната институция и разкриване на нейно място на иновативни услуги за деца в риск. В срещата взеха участие представители на МВР, АСП, ДАЗД, Столична община, МОН, БАБХ, столични училища, неправителствени организации и доброволци. Участниците в съвета за подкрепа обсъдиха предизвикателствата пред реформата в дома, споделиха своят опит от работата си с дома и изразиха своето твърдо намерение да партнират активно на ИСДП И МСС за постигане на заложените цели. Беше договорено Съвета да провежда срещите си всеки последен вторник на месеца. Благодарим на всички взели участие.