Събития

В ЦОП СОФИЯ УСПЕШНО ЗАВЪРШИ ПЪРВАТА ГРУПА ПО ПРОГРАМА „БЕЗ ШАМАР: КАК С ЛЮБОВ И УВАЖЕНИЕ ДА НАЛОЖИМ НА ДЕТЕТО СИ ГРАНИЦИ”
„Биентретанс – Мрежа на резилианс”
„Биентретанс – Мрежа на резилианс”   В края на месец септември 2012г. ИСДП, с подкрепата на фондация ОАК, стартира тригодишния си проект „Биентретанс – Мрежа на резилианс”. Проектът е част от общата дейност на ИСДП от последните няколко години по въвеждане на подхода резилианс в България. Дейностите през първата година от реализирането ще са фокусирани в училищата, с цел да се подчертае ролята на училищната институция като основен протективен фактор в живота на подрастващите. Конкретната цел, за чието постигане ще работим съвместно с колеги от училищата, е превръщането на училището в по-добро и сигурно място, място, в което се чува гласът на децата. През втората година дейностите ни ще са съсредоточени в детските градини и основната ни цел ще бъде работата за промяна на традиционните възпитателни нагласи и развитие на капацитета на родителите, учители и други професионалисти.През третата година ИСДП има амбицията да разшири работата на Резилианс ресурсен център в България и да развитие Резилианс ресурсен център в Латвия и Молдова с цел подкрепа за деинституционализацията в двете страни. В работата до момента беше довогорено участието на четири училища от страната - СОУ „П. Волов” и СОУ „Сава Доброплодни” в гр. Шумен, ОУ „Проф. Иван Батаклиев” в гр. Пазарджик и 17 СОУ „Дамян Груев” в гр. София. Първите три от изброените училища са участници в проекта „Резилианс без граници”, завършил през 2011г. Тези  партньорства бяха предпочетени като важни и необходими за изграждането на приемственост, трайни резултати и промяна. За нас беше важно и интересно да включим и нови участници и изборът ни се спря на софийското 17 СОУ „Дамян Груев”.   С четирите училища бяха проведени първите сензитивиращи срещи, на които бяха представени основните планирани дейности, които ще да бъдат осъществени съвместно с ученици, родители и учители. Конкретно, това ще бъдат три обучения (разделени на модули според възрастта на децата, които ще участват в тях) на тема превенция на насилието (за деца, учители и родители), обучение на тема как да подготвим собствено проектопредложение (отново за деца, учители и родители) и обучение въведение в резилианса (само за учители и родители). Децата ще бъдат насърчени да подготвят  собствени проекти, чрез чието реализиране училището ще стане по-уютно и сигурно за тях място. Реализирането на проектите ще бъде изцяло финансирано от фондация ОАК
Кандидати за приемни родители започнаха обучение от 25 януари
Кандидати за приемни родители започнаха обучение от 25 януари               Обучението на кандидатите за приемни родители провеждат съвместно екипите по Приемна грижа към КСУДС и към Община Шумен, която реализира дейностите по Проекта „И аз имам семейство”. Нови 8 семейства избраха мисията да станат приемни родители, а обучението е част от професионалната им подготовка.       Чрез дискусии на реални житейски ситуации, ролеви игри кандидатите за приемни родители повишават разбирането, сензитивността и уменията си да подкрепят деца в риск, такива, които са жертва на насилие в собствените си семейства или пък са изоставени от родители си в специализирана институция.       “Мисията на приемните родители е да бъдат част от живота на детето и семейството му в един от най-тежките за тях периоди, а по време на обучението бъдещите приемни родители се учат как по най - добрия начин да направят това”, споделят обучителите.       Обучението е единият от етапите, който преминават кандидатите за приемни родители. До окончателното им утвърждаване от Комисията по приемна грижа към РД СП предстои оценка на семействата, която социалните работници извършат за период от 3 месеца.       Обучението ще продължи до 05 февруари 2013 година.      Към края на месец декември в Област Шумен работят 152 приемни семейства, на които са поверени грижите за 160 деца.
ПЕДАГОЗИ ОТ ЦДГ „КОСМОНАВТ” – ШУМЕН СЕ ОБУЧАВАТ ПО ПРОГРАМАТА „БЕЗ ШАМАР! КАК С ЛЮБОВ И УВАЖЕНИЕ ДА НАЛОЖИМ НА ДЕТЕТО СИ ГРАНИЦИ
ПЕДАГОЗИ ОТ ЦДГ „КОСМОНАВТ” – ШУМЕН СЕ ОБУЧАВАТ ПО ПРОГРАМАТА „БЕЗ ШАМАР! КАК С ЛЮБОВ И УВАЖЕНИЕ ДА НАЛОЖИМ НА ДЕТЕТО СИ ГРАНИЦИ" Специалисти от КСУДС – Шумен започват обучение на педагози от ЦДГ №30 „Космонавт” – Шумен от днес 22 януари 2013 година. Разпределени в две групи, педагозите ще надградят родителските и професионалните си умения по Програмата „Без шамар? Как с любов и уважение да наложим на детето си граници?”. Обучението е разпределено в три тематични блока. Чрез интерактивни методи, участниците в обучението, заедно с водещите ще осмислят мотивите за използването на физическото наказание, ще развиват умения за саморефлексия и осмисляне на своето поведение спрямо детето; ще разширяват и усъвършенстват уменията, които ще помогнат да подкрепят и възпитават детето без насилие. Реализирането на груповата програма „Без шамар? Как с любов и уважение да наложим на детето си граници?” дава възможност участниците да споделят личен опит и преживявания. Дискусиите и насоките на обучителите дават нови разбирания за това как да придружим детето по пътя на неговото порастване.Комплекса за социални услуги за деца и семейства стартира първите 4 групи по Програмата през месец декември 2012 година. Тридесет и осем родители с желание преминаха обучението.Реализирането на груповата Програма е един от приоритетите на КСУДС за настоящата 2013 година. Предоставяме възможност на всички желаещи родители да се включат в следващите организирани групи. Заявления се приемат на адрес: Шумен, улица „Димитър Благоев” № 10, телефон за повече информация 054/ 850 777Груповата програма за родители се реализира от Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Шумен, по сценарият „Без шамар? Как с любов и уважение да наложим на детето си граници”, разработен от Фондация „Ничии деца”, Полша.Преводът на български и адаптацията на Програмата са възможни с реализирането на Проект „Дом без насилие за всяко дете”, който се реализира съвместно от ИСДП – България, фондация „Ничии деца”, Полша, център „Дардедзе”, Латвия, с финансовата подкрепа на ЕК.
БЪДЕЩИ МАЙКИ И СПЕЦИАЛИСТИ ОТ УЧИЛИЩЕТО ЗА БРЕМЕННИ ОТПРАВИХА СПЕЦИАЛЕН ПОЗДРАВ ЗА АКУШЕР - ГИНЕКОЛОЗИТЕ ПО СЛУЧАЙ БАБИН ДЕН
БЪДЕЩИ МАЙКИ И СПЕЦИАЛИСТИ ОТ УЧИЛИЩЕТО ЗА БРЕМЕННИ ОТПРАВИХА СПЕЦИАЛЕН ПОЗДРАВ ЗА АКУШЕР - ГИНЕКОЛОЗИТЕ ПО СЛУЧАЙ БАБИН ДЕН       Приятели, партньори и специалисти се събраха на тържество в Шуменската болница, където по традиция бе отбелязан професионалния празник  на акушер – гинеколозите – Бабин ден. Специалистите от Училището за бременни към КСУДС – Шумен и тази година поздравиха акушер – гинеколозите и неонатолозите, с които заедно през годините подкрепят бъдещите родители в подготовката за посрещането на новия живот.    По традиция бяха поднесени подаръци, които носят символа на вярата, единството и закрилата - фото колаж със символичното изображение на бебе, погача и вино.   Повече от 300 бъдещи майки са преминали през училището за бременни от поставянето на началото на услугата през 2006 година до този момент.    2013 година започна със старта на новата 31 група на Училището за бременни.
Проект „Индивидуална оценка на деца в конфликт със закона, настанени в СПИ в област Сливен и Ямбол, както и на децата, насочени към МКБППМН и в систем
Проект „Индивидуална оценка на деца в конфликт със закона, настанени в СПИ в област Сливен и Ямбол, както и на децата, насочени към МКБППМН и в систем           Институт по социални дейности и практики в партньорство с УНИЦЕФ България и със сдружение „Дете и пространство” стартира проект „Индивидуална оценка на деца в конфликт със закона, настанени в СПИ в област Сливен и Ямбол, както и на децата, насочени към МКБППМН и в системата за закрила на детето”.         Целта на проекта е да предложи и приложи цялостен подход за индивидуализирана оценка на потребностите на децата в конфликт със закона и в риск  (МК, ОЗД и СПИ). Разработена е методология за оценка на деца в конфликт със закона, на техните семейства на основата, на които ще се предложат промени в работата с всяко дете. Разработена е също методология, базирана на подхода на компетенциите, за оценка на персонала и предложения за неговото развитие и подкрепа. Обект на проучване ще бъде и организацията на работа в СПИ, за да се очертаят пътища за подобряване. Ще се направи обобщен анализ на резултатите от проучването на всеки отделен случай и резултатите ще се представят в доклади от изследването. Като един от основните продукти ще бъде предложение за нов модел на областно и местно ниво за работа с деца в конфликт със закона, препоръки за промяна на практиката и подобряване на услугите или въвеждане на нови такива, които да са съобразени с потребностите на децата.          Работата стартира с представяне на методологията пред водещите институции на национално ниво – МТСП, АСП, ДАЗД, МОМН, ЦКБППМН и др., която се състоя на 08.01.2013 година.            На 16.01.2013 г. се състоя работна среща в общината на гр. Сливен, в която взеха участие представители на местната власт от областите Сливен и Ямбол, представители на РИО на МОМН в двата града, представители на системата за закрила, полиция, МКБППМН, персонала на СПИ в гр. Стралджа и в Драгоданово, и др. На срещата беше представен проектът, методологията на изследването и организацията на работа.