Събития

20-тата национална конференция
20-тата национална конференция На 29 и 30. 09. в гр. Бон, Франция се състоя 20-тата национална конференция на френската национална асоциация по семейно настаняване (приемна грижа) (ANPF). Това е асоциация която вече двадесет години обединява усилия на държавни, местни и граждански структури, работещи за развитие на качествена семейна грижа за деца в риск, преди всичко приемната грижа. Бяха дискутирани въпросите за най-добрия прием и посрещане на детето в семейството, за раздялата през погледа на биологичните родители, родителството и родството от гледна точка на клиничната антропология. Твърде интересен беше анализът на връзките и свързването отново през родството, привързаността, принадлежността по отношение на едно дете, настанено в приемно семейство, обсъждани бяха отново въпросите на осиновяването и връзката с приемната грижа, медиатизираните (срещи, назначени от съда, които изискват участие на специалист) срещи с родното семейство и пр. В конференцията участваха повече от 700 души – професионалисти, приемни семейства, експерти. Участваха и представители на новоучредената мрежа APFEL за обмен на добри практики и за развитие на приемната грижа на европейско ниво, сред които и представители на ИСДП доц. Нели Петрова и д-р Надя Стойкова. Повече за конференцията и за мрежата можете да прочетете в следващия Бюлетин по Приемна грижа.
20-тата национална конференция
20-тата национална конференция На 29 и 30. 09. в гр. Бон, Франция се състоя 20-тата национална конференция на френската национална асоциация по семейно настаняване (приемна грижа) (ANPF). Това е асоциация която вече двадесет години обединява усилия на държавни, местни и граждански структури, работещи за развитие на качествена семейна грижа за деца в риск, преди всичко приемната грижа. Бяха дискутирани въпросите за най-добрия прием и посрещане на детето в семейството, за раздялата през погледа на биологичните родители, родителството и родството от гледна точка на клиничната антропология. Твърде интересен беше анализът на връзките и свързването отново през родството, привързаността, принадлежността по отношение на едно дете, настанено в приемно семейство, обсъждани бяха отново въпросите на осиновяването и връзката с приемната грижа, медиатизираните (срещи, назначени от съда, които изискват участие на специалист) срещи с родното семейство и пр. В конференцията участваха повече от 700 души – професионалисти, приемни семейства, експерти. Участваха и представители на новоучредената мрежа APFEL за обмен на добри практики и за развитие на приемната грижа на европейско ниво, сред които и представители на ИСДП доц. Нели Петрова и д-р Надя Стойкова. Повече за конференцията и за мрежата можете да прочетете в следващия Бюлетин по Приемна грижа.
Работна среща по Проект на ИСДП „Чуй детето – 2
Работна среща по Проект на ИСДП „Чуй детето – 2" се проведе в КСУДС - Шумен Работна среща по Проект на ИСДП „Чуй детето – 2" се проведе в Комплекса за социални услуги за деца и семейства - Шумен   Eкипът по изслушване и директна работа с деца, жертви на насилие по проект „Чуй детето" 2 и партньорите, които работят за развитието на практиките по изслушване на деца проведоха работна среща на 07.10.2011 година. Заедно, по изпълнението на целите на проекта работят РУ „Полиция", Районен и Окръжен съд – Шумен, представители на следствието в града. Представена бе програма за дейностите по проекта до края на 2011 година. Заложени бяха обучения от експерти от ИСДП на разследващи полицаи от ОД на МВР Шумен и следователи от ОСС. Планират се работни срещи на общинско ниво. Целта е да се обсъждат трудности и добри практики през случаите, регистрирани в КСУДС и специализираното помещение за изслушване на деца „Синя стая". На областно ниво се предвижда провеждане на работни срещи за представяне на практиките по изслушвания и дейностите на партньорите по проекта в Районна прокуратура Велики Преслав и Нови Пазар. Престои изготвяне на брошура за Синята стая в Шумен, която бе планирано да бъде представена на 19.11.2011 г.- Световния ден за превенция на насилието над деца.
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ПРЕССЪОБЩЕНИЕ Още едно новородено бебе ще бъде поверено на грижите на приемно семейство по проект Семейство за всяко дете на UNICEF, Министерство на здравеопазването и Община Шумен.   На 06 октомври 2011 г., 12-тото бебе, родено в МБАЛ – Шумен бе поето от своята приемна майка. В 12.30 часа в Болницата се състоя церемонията по изписването на бебето. Кръстници на малкото момченце са Любомир Христов – Директор на ОД „Полиция" – Шумен и д-р Виктор Минчев – Директор на МБАЛ – Шумен. Управленският екип на здравното заведение, медиците от АГ Комплекса и социалния работник на болницата, Областния център по приемна грижа и Отдела за закрила на детето в Шумен реализират съвместно проекта на UNICEF за закриване на Дома за медико-социални грижи в гр. Шумен, чрез развитието на услуги за превенция на изоставянето на бебета и изпълнение на мисията на проект „Семейство за всяко дете".
Празник на приемната грижа събира приемни семейства в София
Празник на приемната грижа събира приемни семейства в София Празник на приемната грижа събира приемни семейства в София На 08.10.2011г. в парк „Света Троица" (в близост до кино „Арена – Запад") от 11:00 часа, ще се проведе празник на приемната грижа, организиран от Областен център по приемна грижа, със съдействието на Столична община – район Илинден. Целта на събитието е да популяризира услугата семейна грижа и подпомогне създаването на общност на приемните семейства, в която те да имат възможност да споделят и обсъждат всички свои проблеми. Събитието е част от проекта на УНИЦЕФ „Разширяване на модела на приемна грижа в България". Гости на събитието ще бъдат приемни семейства от София и Софийска област. За децата ще има организирана музикална програма с анимация и много игри. Допълнителна информация: Проект „Разширяване на модела на приемна грижа в България" се реализира в периода октомври 2009-декември 2011 г.в 9 области в страната - Търговище, В.Търново, Габрово, Смолян, София- град, София област, Шумен, Перник и Стара Загора и се изпълнява от 3 неправителствени организации - фондация „Международна социална служба-България", сдружения „ Институт за социални дейности и практики" и „Самаряни". От старта на проекта до настоящия момент общо в 9 области са набрани, обучени и утвърдени над 250 семейства, в които са настанени 220 деца.
Обучение по здравно образование в КСУДС-Шумен
Обучение по здравно образование в КСУДС-Шумен Обучение по здравно образование допълни подготовката на социални работници от Комплекса за социални услуги в Шумен   Двама социални работници от Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен участваха в обучение по Програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, финансирана от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария. Специалисти от специализирани институции за деца и младежи получиха подготовка за планиране и водене на обучение по здравно образование със специален фокус върху сексуално и репродуктивно здраве и превенция на ХИВ/СПИН. Участваха социални работници, психолози и възпитатели от ДДЛРГ, СУПЦ, ОУ, ЦОП и други институции за деца и юноши. Ръководител на обучителният екип беше Анина Чилева. Обучението се проведе в от 12 до 21 септември 2011 година в град Созопол.
Кампания по приемна грижа в КСУДС- Видин 29.09.2011
Кампания по приемна грижа в КСУДС- Видин 29.09.2011 Кампания по приемна грижа в КСУДС- Видин На 29.09.2011г. Петя Петрова - Директор на КСУДС - Видин, Борислав Миков и Мариана Иванова социален работник в КСУДС - Видин проведоха информационна среща с институции и граждани на Димово, по въпросите на услугата Приемна грижа. Петя Петрова и Мариана Иванова представиха услугата Приемна грижа, условията за кандидатстване за приемни родители, както и за смисъла от това да бъдеш приемен родител. На срещата присъстваха около 30 представители на различни институции на местно ниво, сред които Дирекция „Социално подпомагане", отдел „Закрила на детето", община Димово, кметове на населени места в община Димово, училища, както и представители на Център за настаняване от семеен тип- с. Извор, община Димово. Участие в срещата взе и утвърдена приемна майка от с. Раковица, община Димово, която към настоящия момент полага грижи за отглеждането на дете с увреждане. Информационната среща бе част от Областната кампания по приемна грижа на КСУДС – Видин, предвидена за реализиране за периода 11 юли – 11 октомври 2011г.
Лаборатория за мултидисциплинарно обсъждане на случаи
Лаборатория за мултидисциплинарно обсъждане на случаи На 10.10.2011г. от 15.00ч. в сградата на Център за обществена подкрепа към Институт за социални дейности и практики, ул. „Пиротска" 175, ще се проведе среща на Лаборатория за мултидисциплинарно обсъждане на случаи.   В Лабораторията участват сътрудници на ИСДП, които имат пряка работа с деца и участва в обучителните програми на института, педагогически съветници от училища, социални работници, представители на пробационна служба, на полицията, на ОЗД, психолози, представители на неправителствени организации, представители на специализирани институции за деца, психотерапевти и други. Лабораторията функционира като група за професионална подкрепа, в която се разглеждат случаи, обсъждат се конкретни теми, анализират се теоретични материали. Това е един нов метод за професионална подкрепа на специалисти, работещи по проблеми на деца. Целта е да подпомогне конкретната работа на професионалистите по отделни случаи, да повиши уменията им да разбират какво казват децата със своето асоциално или проблемно поведение, да повиши капацитета им за работа. По този начин ще се стимулира и създаването на професионална среда в атмосфера на взаимопомощ и сътрудничество между всички заинтересовани страни, работещи с деца. Заповядайте! Колеги, моля заявете случай, който желаете да бъде обсъден, като предварително ни представите писмена информация за него. Също така Ви молим да потвърдите участието си на e - mail: sapi_slaveykov@abv.bg или на посочения телефон до 05.10.2011г. Телефон за контакти: 02/ 920 42 38. Лица за контакти: Офелия Георгиева и Биляна Койчева. Институт по социални дейности и практики Център за обществена подкрепа ул. „Пиротска" 175 тел./факс: 02/ 9 20 42 38 e-mail: sapi_slaveykov@abv.bg
Приемното семейство от община Брезник прие едно 5-годишно момиченце
Приемното семейство от община Брезник прие едно 5-годишно момиченце ОБЛАСТЕН ЦЕНТЪР ПО ПРИЕМНА ГРИЖА – ПЕРНИК Перник 2300, Общински младежки дом, ет2, ст. 4 и 5, тел.076/588612,   e-mail: sapi_pernik@abv.bg На 17. 09. 2011 г. - големият християнски празник Вяра, Надежда и Любов, едно 5-годишно момиченце, преживяло дълги мъчителни години без родителска грижа, прегърна силно приемната си майка и престъпи прага на новия си дом. Приемното семейство от община Брезник, придружени от подкрепящия ги социален работник от ОЦПГ – Перник и социалния работник от ОЗД - Радомир изведоха детето от досегашния му дом ДДЛРГ с твърдото си решение да му осигурят дом и топла грижа в семейството си, да му дадат обич и сигурност, да му помогнат сега, когато има нужда от подкрепата им. Докато малката госпожица с любопитство разглеждаше подаръците си, възрастните си пожелаха светлият празник да донесе в живота й вяра, надежда и любов.