Събития

СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ОТ КСУДС – ШУМЕН ПРЕДСТАВЯТ ДОБРИ ПАКТИКИ ПО ПРОЕКТ „ВСИЧКИ СМЕ РАВНИ
СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ОТ КСУДС – ШУМЕН ПРЕДСТАВЯТ ДОБРИ ПАКТИКИ ПО ПРОЕКТ „ВСИЧКИ СМЕ РАВНИ" СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ОТ КСУДС – ШУМЕН ПРЕДСАТЯТ ДОБРИ ПАКТИКИ ПО ПРОЕКТ „ВСИЧКИ СМЕ РАВНИ"   На 15.09.2011г. в гр. София се състоя кръгла маса, на която бяха презентирани резултатите по проекти, осъществени с подкрепата на Институт „Отворено общество". Полина Йорданова и Нермин Бейти - социални работници от Комплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен презентираха постигнатите положителни резултати в рамките на проект „ Всички сме равни". Бяха представени основните целите на проекта, както и добри практики в работата с деца в неравностойно положение и техните семейства. Акцентът бе поставен върху влиянието на проекта в местната общност и в частност изградената мрежа от партньорски взаимоотношения с училищата и институциите. Координаторът на проекта Нермин Бейти представи и глобалната цел на КСУДС- Шумен в развитието на социалните дейности в общността в посока на: социално приобщаване на деца в риск от отпадане от образователната система, както и повишаване капацитета на родителите им за успешно родителстване и изграждане на умения за разпознаване потребностите на децата им.
Обучителен Семинар в Слънчев Бряг
Обучителен Семинар в Слънчев Бряг Обучителен семинар по приемна грижа На 7, 8 и 9 септември 2011 г. Институт по социални дейности и практики в партньорство с Агенцията за социално подпомагане, УНИЦЕФ, Международна социална служба – България и Сдружение „Самаряни" проведе в Слънчев бряг обучителен семинар по приемна грижа. Семинарът се провежда в изпълнение на проект „Национален ресурсен център по приемна грижа", финансиран от УНИЦЕФ. Партньори на ИСДП в реализирането на проекта са МСС и Сдружение „Самаряни". Семинарът беше открит от председателя на УС на ИСДП – доц. Нели Петрова и от заместник - изпълнителния директор на АСП – г-жа Даринка Янкова. Участниците в семинара бяха приветствани и от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане – г-н Ивайло Иванов. В семинара участваха повече от 40 представители на Агенцията за социално подпомагане, както и директорите на 28 – те регионални дирекции за социално подпомагане в страната. В рамките на обучителния семинар участниците се запознаха със същността и значението на услугата приемна грижа, както и с нейната роля в гарантиране на правото на децата да растат в семейна среда. Представени бяха резултатите от реализирането на проект „Национален ресурсен център по приемна грижа", както и от проект „Развитие на модела на приемна грижа в България, който също се изпълнява от ИСДП, МСС и Сдружение „Самаряни". Специален акцент беше поставен на възможностите за устойчивост и надграждане на тези резултати чрез новия проект за развитие на приемна грижа, изпълняван от АСП – „И аз имам семейство".
Сензитивиращо обучение за професионалисти по проект
Сензитивиращо обучение за професионалисти по проект "Отново родители" Обучение по проект „Отново родители" Институт за социални дейности и практики проведе на 13 и 14 септември 2011г. в базата на БЧК в с. Долни Лозен сензитивиращо обучение за професионалисти по проблема насилие над деца. В обучението се включиха представители на Столична дирекция на вътрешните работи и на 9-те районни управления на полицията в гр. София, както и представители на отделите „Закрила на детето" в София. Обучението е част от проект „Отново родители", финансиран от Министерството на правосъдието по реда на Закона за защита срещу домашното насилие, който ИСДП изпълнява от началото на месец август 2011г. Участниците в обучението се запознаха с целите на проекта, както и със симптомите и последиците от насилието над деца от страна на техните родители. В рамките на обучението беше обсъдено и разработването на механизъм за взаимодействие по случаите на деца, жертви на насилие между полицията, съда, отделите „Закрила на детето" и ИСДП, като доставчик на социални услуги за деца и семейства, както и на специализирана програма за родители, извършили насилие, която се разработва в рамките на проект „Отново родители".
Кампания по приемна грижа в КСУДС- Видин
Кампания по приемна грижа в КСУДС- Видин Кампания по приемна грижа в КСУДС- Видин На 31.08.2011г. Мариела Савкова - Директор на КСУДС - Видин и Юлия Йотова, социален работник в КСУДС - Видин проведоха информационна среща с институции и граждани на Белоградчик, по въпросите на услугата Приемна грижа. Мариела Савкова и Юлия Йотова представиха услугата Приемна грижа, условията за кандидатстване за приемни родители, както и за смисъла от това да бъдеш приемен родител. На срещата присъстваха представители на различни институции на местно ниво, сред които Дирекция „Социално подпомагане", отдел „Закрила на детето", община Белоградчик, Преходно жилище и ДДЛРГ „Надежда", както и координатори към Български червен кръст – гр.Видин. Взеха участие и утвърдени приемни родители от гр. Белоградчик, които представиха своя опит в отглеждането на деца, настанени при тях. Информационната среща бе част от Областната кампания по приемна грижа на КСУДС – Видин, предвидена за реализиране за периода 11 юли – 11 октомври 2011г. Предвидени са още две срещи, част от кампанията по приемна грижа, за градовете Кула и Брегово.
Кампания на КСУДС Пазарджик -
Кампания на КСУДС Пазарджик - "Знанието е сила" Съобщение до медиите Екипът на КСУДС гр. Пазарджик стартира за втора поредна година кампания свързана с превенция на отпадане от училище под надслов „Знанието е сила". Дейностите заложени в кампанията ще се реализират през втората половина на месец август и месец септември 2011 година, като вече реализирани са редица срещи между социални работници от КСУДС и Община Пазарджик – сектор „Образование", както и училищата в с. Черногорово и Огняново. Проведе се мобилна социална работа в с. Огняново и с. Черногорово, където социални работници обходиха адреси на деца, за които съществува риск да не започнат учебната година. Списъците, по които се организира тази дейност бяха предоставени от Директорите на училищата в с.Огняново и с. Черногорово. В процес на договаряне и партньорство с училищата са и други дейности, в които планираме да привлечем и родителите на учениците. На 14.09.2011г. социални работници от Комплекса организираха и проведоха анонимна анкета на площад „Тортата" в гр. Пазарджик сред случайно минаващи ученици. Проведеното проучване беше във връзка с нагласите и очакванията на учениците относно първия учебен ден. Тази инициатива е част от кампанията и се проведе в рамките на три астрономически часа /от 10.00 до 13.00ч./. Попълнените анкети учениците пускаха в специална урна – „Веселата кутия". Като подарък всяко дете получи химикал, а за успешна и усмихната учебна година всеки ученик си изтегли от предварително изработените късметчета свързани с образованието. След обработване на данните от анкетните карти /на брой 45 анкетни карти/ отчетохме, че най-хубавото време в училище според анкетираните е междучасието и ваканцията; през ваканцията училището е липсвало на учениците, защото не са се срещали с приятелите си; най-разнообразните отговори учениците дават на въпроса какво искат да имат в тяхното училище / мол, басейн, добри хора и учители, цветя, кино и т.н./. Повечето от анкетираните ученици ще се радват да започнат училище и да се срещнат с приятелите си.
Две групови инициативи за деца в ЦОП - гр. София
Две групови инициативи за деца в ЦОП - гр. София   „Съвет на потребителите" На 14-ти и 15-ти септември в Центъра за обществена подкрепа се проведоха две групови инициативи за деца - „Съвет на потребителите" за малките и за по-големите. Целта беше събиране на обратна връзка от потребителите за водените до момента програми и ателиета, създаването на възможности за по-добро планиране на дейностите на Центъра и постигането на по-голяма включеност на децата в ползваните услуги. В съвета участваха десет деца на различна възраст, включително деца със специални образователни потребности. В началото на дискусията децата даваха обратна връзка кои ателиета са им харесвали най-много до момента. Посредством драматични техники децата изразиха разбиране за смисъла и целите на дейностите на ЦОП, в които участват. Получиха се интересни предложения за формирането на нови ателиета. Децата бяха запознати с концепцията на планираното от специалистите на Центъра ново ателие „Приказки" и с останалите дейности които продължават и през новата учебна година. Накрая участиците получиха подаръци и пожелание за успешна нова учебна година.
Кампания Приемна Грижа в КСУДС Шумен
Кампания Приемна Грижа в КСУДС Шумен СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ОТ ОБЛАСТНИЯ ЦЕНТЪР ПО ПРИЕМНА ГРИЖА В ШУМЕН И ДОБРОВОЛЦИ ОТ БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ ЗАЕДНО В КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРИЕМНАТА ГРИЖА   Социални работници от Областния център по приемна грижа /ОЦПГ/ - Шумен заедно с доброволци от Българския младежки червен кръст – Шумен проведоха среща с граждани на Велики Преслав. Младите доброволци представиха приемната грижа и силата и смисълът на мисията, която поемат приемните родители. Социалните работници подкрепиха младежите, като представиха условията за кандидатстване за приемни родители. На информационната среща присъства и Йорданка Дукова - приемен родител от Шумен, който има опита в грижите за три деца – момченце, което вече е заедно със своите родни родители, момиченце от ДМСГД – Шумен, което и към настоящия момент е при своите приемни родители и новородено бебе, което семейството пое веднага след раждането му. Срещата с общността на Велики Преслав беше част от националната доброволческа кампания по приемна грижа „Всички имаме грижата" на БМЧК и кампанията на Областния център по приемна грижа „За бебета и нуждата им да бъдат обичани". Поредицата от срещи продължава – на 19 септември, 2011 година в Шумен и на 20 септември, 2011 година в град Смядово. Подкрепа при организирането на срещите оказват и трудовите посредници от Дирекциите „Бюро по труда".
Мисия приемни родители в КСУДС Шумен
Мисия приемни родители в КСУДС Шумен Нови шест семейства от Шумен избраха мисията да станат приемни родители Да станат приемно семейство избраха нови шест семейства от Област Шумен. Като част от оценката на кандидатите за приемни родители е организираното от Областния център по приемна грижа обучение. То се проведе в обучителната зала на Областния център по приемна грижа в дните от 07 до 16 септември, 2011 година. Все повече семейства от по-малките общини на Областта поемат предизвикателството да кандидатстват за приемни родители. В последната група за обучение са включени две семейства от Община Венец, едно семейство от Община Хитрино, две семейства от Община Велики Преслав и едно семейство от Община Шумен. До този момент в Област Шумен 106 деца са поверени на грижите на 106 приемни семейства. Подкрепа в грижите приемните родители получават от социалните работници на Областния център по приемна грижа и Центъра за обществена подкрепа в град Нови Пазар. Областния център по приемна грижа в Шумен /ОЦПГ/ е създаден в рамките на Проект „Разширяване на приемната грижа в България". Изпълнението на проекта е поето съвместно от Сдружение Институт по социални дейности и практики и Международна социална служба – България и се финансира от УНИЦЕФ. Областния център по Приемна грижа е на адрес: град Шумен, улица „Беласица" № 11, телефонът за повече информация е 054/800 430 и 0895 522 449