Събития

Конференция „Превенция на насилието над деца от 0 до 3 години
Конференция „Превенция на насилието над деца от 0 до 3 години" във Варшава На 17 юни 2011г. във Варшаваексперти от ИСДП и партньори от община Видин, Пазарджик, София и Шумен, и УНИЦЕФ България взеха участие в Конференция „Превенция на насилието над деца от 0 до 3 години" организиранаот фондация "Ничии деца Полша" в рамките на проект "Детство без насилие за всяко дете". Конференцията е част от събитията посветени на обмена на опита в превенцията на насилието от организациите в проекта – сдружение ИСДП, България с фондация "Ничии деца" Полша, Център „Дардедзе" Латвия, и Център за подкрепа на деца. На конференцията бяха представени и обсъждани актуални концепти за психичното здраве на малки деца, стандарти и практики за ефективна подкрепа на деца от 0 до 3 години и техните семейства. Доц. Нели Петрова представи опита на ИСДП в партньорския проект на организацията с община Шумен и УНИЦЕФ България насочен към затварянето на ДМСГД и развитието на услуги за подкрепа на семействата.
Конференция „Превенция на насилието над деца от 0 до 3 години
Конференция „Превенция на насилието над деца от 0 до 3 години" във Варшава На 17 юни 2011г. във Варшаваексперти от ИСДП и партньори от община Видин, Пазарджик, София и Шумен, и УНИЦЕФ България взеха участие в Конференция „Превенция на насилието над деца от 0 до 3 години"организиранаот фондация "Ничии деца Полша" в рамките на проект "Детство без насилие за всяко дете". Конференцията е част от събитията посветени на обмена на опита в превенцията на насилието от организациите в проекта – сдружение ИСДП, България с фондация "Ничии деца" Полша, Център „Дардедзе" Латвия, и Център за подкрепа на деца. На конференцията бяха представени и обсъждани актуални концепти за психичното здраве на малки деца, стандарти и практики за ефективна подкрепа на деца от 0 до 3 години и техните семейства. Доц. Нели Петрова представи опита на ИСДП в партньорския проект на организацията с община Шумен и УНИЦЕФ България насочен към затварянето на ДМСГД и развитието на услуги за подкрепа на семействата.
Обучения по приемна грижа в Бургас, Варна и Дупница
Обучения по приемна грижа в Бургас, Варна и Дупница В рамките на Проект „Национален Ресурсен център по приемна грижа" Институт по социални дейности и практики провежда обучения по приемна грижа в Бургас, Варна и Дупница. В обученията са включени професионалисти не само от посочените градове, но и от съседни общини. Целта на обученията е да подготвят доставчици на социални услуги в Бургаска, Варненска и Кюстендилска област, които да извършват самостоятелно обучения на кандидатите за приемни семейства. Тази първа стъпка ще позволи на територията на тези общини на практика да стартира развитието и професионализирането на приемната грижа, интересът към която значително е нараснал не само сред професионалистите, но и сред общността. Качеството на предоставяното от Националния ресурсен център по приемна грижа обучение на обучителите по приемна грижа е решаващ фактор за качеството на подготовката и обучението на приемните семейства. По този начин се гарантират наистина добри грижи за отглеждането и възпитанието на приемните деца. Въпреки летните горещини и останалите си ангажименти социалните работници и психолозите участват с ентусиазъм и силна професионална мотивация в горещите дискусии и обсъждания, които са част от интерактивните методи за обучение на експертите от Института за социални дейности и практики.
„ЗА БЕБЕТАТА И НУЖДАТА ИМ ДА БЪДАТ ОБИЧАНИ
„ЗА БЕБЕТАТА И НУЖДАТА ИМ ДА БЪДАТ ОБИЧАНИ" – ВСЯКО ДЕТЕ ИСКА СЕМЕЙСТВО…СТАНИ ПРИЕМЕН РОДИТЕЛ…НА БЕБЕ „ЗА БЕБЕТАТА И НУЖДАТА ИМ ДА БЪДАТ ОБИЧАНИ" - това е мотото, което Областния център по приемна грижа в Шумен избра за най-новата си кампания.   Целта, която си поставят социалните работници от Центъра и техните партньори от Отдела за закрила на детето е да се насърчат повече хора да приемат в дома си новородени бебета, чиито родители са затруднени да поемат грижите за тях или са готови да ги изоставят в специализирана институция. Кампанията стартира на 29 юни 2011 година. Началото започва с пресконференция за местните медии, на която ще бъдат представени целите на Кампанията. Ще бъде направено представяне на клипа и посланията на кампанията. На старта на кампанията специални гости са посланиците на добра воля – първите приемни родители в Област Шумен, които са поели грижата за новородени бебета. От началото на март до този момент 7 новородени бебета са намерили топлина и обич в приемни семейства от Шумен. Областния център по приемна грижа в гр. Шумен, партньорите от Центъра за обществена подкрепа в гр. Нови пазар и специалистите от Отделите за закрила на детето работят със 100 утвърдени приемни семейства.
Национална конференция,,Резилианс - измерения и перспективи
Национална конференция,,Резилианс - измерения и перспективи" На 15 юни 2011г. в София се проведе заключителната конференция на проекта на ИСДП, финансиран от Фондация Оук – "Резилианс без граници". На срещата местните координатори и ръководителят на проекта – Диана Русева - имаха възможност да споделят своите вдъхновения и решения за реализирането на дейности при представянето на резилианс пред общността. Опитът си представиха и екипите на училищата, където беше пилотиран модел за работа по превенция на насилието, чрез създаване на дружелюбна за детето среда. Стефан Ванистендал, Жан Майер и доц. Нели Петрова- Димитрова, консултанти и обучители по резилианс, въведоха участниците в новите европейски практики, улесняващи резилианса на членовете на приемните семейства и при майки с трудности в отглеждането на деца си. Радостна е равносметката, че ангажираността на екипа ни с представяне и налагане на този нов подход дава резултат във вдъхновени от резилианс практики, демонстриращи новото отношение към помагането на децата и семействата. Поздравяваме и благодарим на екип резилианс!