Събития

Стартира нова група за подкрепа на бъдещи майки и татковци в КСУДС - гр. Шумен
Стартира нова група за подкрепа на бъдещи майки и татковци в КСУДС - гр. Шумен УЧИЛИЩЕТО ЗА БРЕМЕННИ КЪМ КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ШУМЕН СТАРТИРА РАБОТАТА НА НОВАТА СИ 23 ГРУПА ЗА ПОДКРЕПА НА БЪДЕЩИ МАЙКИ   В Училището за бременни към Комплекса за социални услуги за деца и семейства – град Шумен стартира новата 23 група. До сега повече от 220 млади майки са преминали през организираните курсове. На 21 януари 2006 г. беше поставено началото на „Училището за бременни". Основната цел, която си поставят специалистите е подкрепа на бъдещите майки при подготовката за раждането и посрещането на бебето. С подкрепата на АГ специалисти, психолози и социални работници от Комплекса за социални услуги за деца и семейства бъдещите майки и татковци научат повече за: основните етапи от развитието на бременността и промените, които настъпват; първата среща с АГ специалист, изграждане на основни умения за грижи, следродилните депресии и др. Курсът за подкрепа на бъдещи майки е безплатен и се провежда в Комплекса за социални услуги на улица „Димитър Благоев" 10, гр. Шумен Телефоните за записване и повече информация са 054 / 850 777 и 054 / 833 124.
КСУДС-Видин започва кампания по приемна грижа
КСУДС-Видин започва кампания по приемна грижа Комплексът за социални услуги във Видин представя кампанията „Приемна грижа" Вече са настанени първите лица, за които се полагат грижи   „От днес /11 юли/ до 11 октомври Комплексът за социални услуги за деца и семейства открива кампания за популяризирането на услугата „Приемна грижа", съобщи на пресконференция д-р Мариела Савкова– директор на социалното заведение. Целта е привличане на заинтересованите семейства в професията "Приемен родител", като алтернатива на институционалното отглеждане и извеждане на децата от домовете на територията на област Видин, подчерта Савкова. Тя представи основните насоки в работата през идните няколко месеца, като даде подробни разяснения за кампанията. В сряда от 10.30 часа в сградата на Комплекса ще се проведе Ден на отворените врати и Информационен ден за доброволната и професионална приемна грижа от 10:30- 13:00 часа. Предвижда се по- нататък и кръгла маса – дискусия за обсъждане на състоянието на услугата „приемна грижа" в областта, както и организиране на група за мобилна работа за разпространение на рекламни материали във Видин. Наред с кампанията, през изминалите два месеца от откриването на сградата екипът се съсредоточи върху обучението на екипа и тяхната специализация, съобщи още Мариела Савкова. „Ще прилагаме индивидуален подход при работа с всеки наш „гост", допълни още Савкова. В наблюдаваното жилище вече са настанени и първите лица, за които се полагат грижи, стана ясно още на срещата с медиите. „Това са двама младежи без родители, които подготвяме за реалния живот", уточни Савкова. По думите й, предстои стабилизирането им, за да могат самостоятелно да управляват живота си. С приоритет ще се работи и с непълнолетни майки, които са специфика за региона. Комплексът за социални услуги за деца и семейства във Видин очаква скоро настаняването на още лица, които са получили направления от социалните институции във Видин и Белоградчик
СОУ „Панайот Влов” – Шумен – училището партньор на Сдружение ,,ИСДП” спечели първа награда на областният етап на националния конкурс „Училището – жела
СОУ „Панайот Влов” – Шумен – училището партньор на Сдружение ,,ИСДП” спечели първа награда на областният етап на националния конкурс „Училището – жела СОУ „Панайот Влов" – Шумен – училището партньор на Сдружение ,,ИСДП" спечели първа награда на областният етап на националния конкурс „Училището – желана територия на ученика", с представяне на темата „Резилианс – нов подход в образованието"   Специалният приз за СОУ „Панайот Волов" беше даден за цялостното представяне на работата на училището по Проект „Резилианс без граници". Иновативният подход бе представен в една от трите категории на конкурса - превенция на агресията и насилието в училище и иновационни подходи в училищния мениджмънт. Организатор на Областният етап на Националния конкурс „Училището – желана територия на ученика" бе Регионалният инспекторат по образованието в Шумен. Отличените училища в трите категории ще представят своите разработки на националния конкурс, който ще се проведе през месец октомври в София. СОУ „Панайот Волов" реализира проекта „Резилианс без граници" с подкрепата на Сдружение ИСДП и Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен и финансовата подкрепа на Фондация ОУК.
Магистрати, разследващи полицаи и социални работници заедно споделят практики по изслушване на деца
Магистрати, разследващи полицаи и социални работници заедно споделят практики по изслушване на деца На 6ти и 7ми юли 2011г. в гр. Казанлък се проведе работна среща на екипите по изслушване на деца от гр. Шумен и гр. Пазарджик и местните партнъори.   Срещата се осъществи в рамките на изпълнението на втори етап от проект „Чуй детето", финаниран от фондация ОУК, чиято основна цел е подобряване на практиката в България по отношение на децата жертви и свидетели на насилие, когато те участват в правни процедури. В срещата се включиха общо 27 специалисти от Шумен, Пазарджик и София. Съдии, прокурори, разследващи полицаи, психолози и социални работници споделиха каква е практиката на използване на специализираните стаи до момента, обсъдиха постижения, трудности, както и предизвикателствата за в бъдеще. Заедно, участниците разработиха единни подходи и предложения за подобряване и уеднаквяване на практиките за щадящо изслушване на децата. Нели Петрова и Надя Стойкова представиха за обсъждане и планираните дейности на национално ниво. Предстои партньорите съвместно да изготвят местни програми за дейности до края на 2011 година, с които да повишат обществената чувствителност по защитата на децата жертви на насилие, да надграждат в институционалното взаимодействие и да специализират подготовката на прокурори, съдии, разследващи полицаи и социални работници.
Нови настанени бебета в приемни семейства
Нови настанени бебета в приемни семейства СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ ОТ КСУДС и ОЦПГ - ШУМЕН И ОЗД – ШУМЕН, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ И НОВИ ПАЗАР ПРЕДОТВРАТИХА ИЗОСТАВЯНЕТО В ИНСТИТУЦИЯ ЗА СЕДЕМ НОВОРОДЕНИ БЕБЕТА   ДРУГИ ШЕСТНАДЕСЕТ ДЕЦА ОТ ДОМА ЗА БЕБЕТА В ШУМЕН СА ПОВЕРЕНИ НА ГРИЖИТЕ НА ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА През второто тримесечие на 2011 година усилията на екипа на Областния център по приемна грижа заедно с партньорите от Отделите за закрила на детето и МБАЛ – Шумен бяха насочени към: Поверяване на грижите за деца от Дом за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ на приемни семейства в изпълнение на мисията на Проект „Семейство за всяко дете".Усилена работа по превенция на изоставянето на ниво родител-дом и настаняване на новородени бебета в приемни семейства;Развиване и утвърждаването на практиките на изградената мрежа от партньори.Партньорският екип / териториалните Дирекции „Социално подпомагане", координатора на УНИЦЕФ по проект „Семейство за всяко дете, доставчиците на социалните услуги – Областен център по приемна грижа и Център за обществена подкрепа – Нови пазар/ и социалния работник на МБАЛ – Шумен проведе поредица от работни срещи. От месец април до края на месец юни 16 деца от ДМСГД са настанени в приемни семейства. Новородени бебета, настанени в приемни семейства на ниво родилен дом – 7. Три от децата са в приемни семейства от Шумен. Две бебета са настанени в приемно семейство от Община Велики Преслав. Две новородени бебета са настанени в приемни семейства от Нови Пазар.
Магистрати и социални работници заедно споделят практики по изслушване на деца
Магистрати и социални работници заедно споделят практики по изслушване на деца Екипът от специалисти по изслушване на деца – жертви и свидетели на насилие от КСУДС Шумен участва в работна среща на 6 и 7 юли 2011г. в град Казанлък. Срещата се организира от Сдружение ,,Институт по социални дейности и практики" – София по Проект „Чуй детето" 2. Магистрати и социални работници, като партньори в целия процес на подготовка и изслушване на децата от градовете Шумен, Пазарджик и София споделиха практики по щадящо изслушване на деца – жертви на насилие в трите пилотни града, в които през 2008 и 2009 година Сдружение ИСДП, разкри специализираните – „Сини стаи". От град Шумен в срещата участваха – Председателя на Окръжен съд – Нели Батанова, Тодор Тодоров – съдия от Районен съд Шумен, Сребрин Станчев – Главен дознател към ОБП Шумен, Милена Петкова – инспектор Детска педагогическа стая към ОДП Шумен и директора на КСУДС Шумен. Заедно участниците разработиха единни подходи и предложения за подобряване и уеднаквяване на практиките за щадящо изслушване на децата. Доцент Нели Петрова и д-р Надя Стойкова от ИСДП представиха за обсъждане и предстоящите дейности по проекта на национално ниво. Предстои партньорите съвместно да изготвят местни програми за дейности до края на 2011 година, с които да повишат обществената чувствителност по защитата на децата жертви на насилие, да надграждат в институционалното взаимодействие и да специализират подготовката на прокурори, съдии, разследващи полицаи и социални работници.
Предстояща кампания на КСУДС-Видин
Предстояща кампания на КСУДС-Видин От 11 юли до 11 октомври 2011 г., Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ Видин открива кампания за популяризиране на услугата "Приемна грижа".   Цел на кампанията - Привличане на заинтересовани семейства в професията "Приемен родител" (мярка по чл.4, ал.1, т.4 от Закон за закрила на детето) като алтернатива на институционалното отглеждане и извеждане на децата от домовете на територията на област Видин. Предвижда се провеждането на следните инициативи: "Ден на отворените врати", три информационни дни за разясняване на приемната грижа, кръгла маса за обсъждане на състоянието на услугата в областта, както и организиране на група за мобилна работа за разпространение на рекламни материали на територията на Видин. Първа от инициативите е "Денят на отворените врати", който ще се проведе на 13.07.2011г от 10:30 – 13.00 ч. в КСУДС Видин. Началото на програмата за деня започва с провеждането на информационнен ден по услугата „Приемна грижа", който ще се състои в Залата за обучения на Комплекса. Каним всички заитересовани от темата в КСУДС Видин.