Събития

„ЗА БЕБЕТАТА И НУЖДАТА ИМ ДА БЪДАТ ОБИЧАНИ
„ЗА БЕБЕТАТА И НУЖДАТА ИМ ДА БЪДАТ ОБИЧАНИ" – ВСЯКО ДЕТЕ ИСКА СЕМЕЙСТВО…СТАНИ ПРИЕМЕН РОДИТЕЛ…НА БЕБЕ „ЗА БЕБЕТАТА И НУЖДАТА ИМ ДА БЪДАТ ОБИЧАНИ" - това е мотото, което Областния център по приемна грижа в Шумен избра за най-новата си кампания.   Целта, която си поставят социалните работници от Центъра и техните партньори от Отдела за закрила на детето е да се насърчат повече хора да приемат в дома си новородени бебета, чиито родители са затруднени да поемат грижите за тях или са готови да ги изоставят в специализирана институция. Кампанията стартира на 29 юни 2011 година. Началото започва с пресконференция за местните медии, на която ще бъдат представени целите на Кампанията. Ще бъде направено представяне на клипа и посланията на кампанията. На старта на кампанията специални гости са посланиците на добра воля – първите приемни родители в Област Шумен, които са поели грижата за новородени бебета. От началото на март до този момент 7 новородени бебета са намерили топлина и обич в приемни семейства от Шумен. Областния център по приемна грижа в гр. Шумен, партньорите от Центъра за обществена подкрепа в гр. Нови пазар и специалистите от Отделите за закрила на детето работят със 100 утвърдени приемни семейства.
Национална конференция,,Резилианс - измерения и перспективи
Национална конференция,,Резилианс - измерения и перспективи" На 15 юни 2011г. в София се проведе заключителната конференция на проекта на ИСДП, финансиран от Фондация Оук – "Резилианс без граници". На срещата местните координатори и ръководителят на проекта – Диана Русева - имаха възможност да споделят своите вдъхновения и решения за реализирането на дейности при представянето на резилианс пред общността. Опитът си представиха и екипите на училищата, където беше пилотиран модел за работа по превенция на насилието, чрез създаване на дружелюбна за детето среда. Стефан Ванистендал, Жан Майер и доц. Нели Петрова- Димитрова, консултанти и обучители по резилианс, въведоха участниците в новите европейски практики, улесняващи резилианса на членовете на приемните семейства и при майки с трудности в отглеждането на деца си. Радостна е равносметката, че ангажираността на екипа ни с представяне и налагане на този нов подход дава резултат във вдъхновени от резилианс практики, демонстриращи новото отношение към помагането на децата и семействата. Поздравяваме и благодарим на екип резилианс!
Програма за ателиетата по интереси - КСУДС гр. Пазарджик
Програма за ателиетата по интереси - КСУДС гр. Пазарджик Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр. Пазарджик, организира летни ателиета по интереси през 2011 год. Децата ще имат възможност да получат индивидуална подкрепа и внимание, за да развият творческите си умения, да се забавляват и да научат много нови неща. Ателиетата по интереси ще се провеждат в сградата на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр. Пазарджик на ул."Александър Стамболийски"48 . Тази година ще има следните ателиета: ателие „Вълшебна работилница", което ще се провежда всеки вторник от 14 юни до 12 юли от 13.30ч. до 16.30ч. ателие „Веселата маса и нейната украса" всеки четвъртък от 16 юни до 14 юли от 13.30ч. до 16.30ч. ателие „Театрално лято" всеки вторник от 12 юли до 16 август от 9.30ч. до 12.30ч. ателие "В света на музиката и танца" всеки четвъртък от 14 юли до 18 август от 9.30ч. до 12.30ч. Паралелно с ателиетата по интереси ще се провежда и група по училищна подкрепа всяка сряда от 9.30ч. до 12.30ч. и от 13.30ч. до 16.30ч. Ателиетата по интереси са безплатни и ще бъдат провеждани от специалисти социални работници и психолози от Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр. Пазарджик.
Световен ден за борба с експлоатазията на детски труд
Световен ден за борба с експлоатазията на детски труд По случай  12 юни – Световен ден за борба с експлоатацията на детския труд , на 10.06.2011г. от 14.00ч. в сградата на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр. Пазарджик бе открита кампанията „Да кажем „Не" на детския труд". Беше представена презентация, акцентираща върху проблема за детския труд, както и въпроси свързани с последствията върху детското развитие. Присъстваха ученици от  Професионална гимназия по селско стопанство "Царица Йоанна" гр.Пазарджик, СОУ"Георги Бенковски" гр.Пазарджик, социални работници и клиенти от Комплекса за социални услуги. Кампанията ще бъде реализирана през месец юни и ще включва организирането на различни дейности, които ще имат за цел повишаване на информираността на обществото по въпроси свързани с експлоатацията на детския труд.
Световен ден за борба с експлоатазията на детски труд
Световен ден за борба с експлоатазията на детски труд    По случай  12 юни – Световен ден за борба с експлоатацията на детския труд, на 10.06.2011г. от 14.00ч. в сградата на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр. Пазарджик бе открита кампанията „Да кажем „Не" на детския труд". Беше представена презентация, акцентираща върху проблема за детския труд, както и въпроси свързани с последствията върху детското развитие. Присъстваха ученици от  Професионална гимназия по селско стопанство "Царица Йоанна" гр.Пазарджик, СОУ"Георги Бенковски" гр.Пазарджик, социални работници и клиенти от Комплекса за социални услуги. Кампанията ще бъде реализирана през месец юни и ще включва организирането на различни дейности, които ще имат за цел повишаване на информираността на обществото по въпроси свързани с експлоатацията на детския труд.
Магистрати, разследващи полицаи и социални работници заедно споделят практики по изслушване на деца
Магистрати, разследващи полицаи и социални работници заедно споделят практики по изслушване на деца На 6ти и 7ми юли 2011г. в гр. Казанлък се проведе работна среща на екипите по изслушване на деца от гр. Шумен и гр. Пазарджик и местните партнъори. Срещата се осъществи в рамките на изпълнението на втори етап от проект „Чуй детето", финаниран от фондация ОУК, чиято основна цел е подобряване на практиката в България по отношение на децата жертви и свидетели на насилие, когато те участват в правни процедури. В срещата се включиха общо 27 специалисти от  Шумен, Пазарджик и София. Съдии, прокурори, разследващи полицаи, психолози и социални работници споделиха каква е практиката на използване на специализираните стаи до момента, обсъдиха постижения, трудности, както и предизвикателствата за в бъдеще. Заедно, участниците разработиха единни подходи и предложения за подобряване и уеднаквяване на практиките за щадящо изслушване на децата. Нели  Петрова и Надя Стойкова представиха за обсъждане и планираните дейности на национално ниво. Предстои партньорите съвместно да изготвят местни програми за дейности до края на 2011 година, с които да повишат обществената чувствителност по защитата на децата жертви на насилие, да надграждат в институционалното взаимодействие и да специализират подготовката на прокурори, съдии, разследващи полицаи и социални работници.
Празник по повод Международния ден на детето - 1ви юни
Празник по повод Международния ден на детето - 1ви юни Съвместно с Дирекция „Социално подпомагане", Отдел „Закрила на детето"/ОЗД/ и Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/, гр. Пазарджик организираха тържество по повод Международния ден на детето – 1-ви юни. На тържеството присъстваха деца ползващи социалните услуги на община Пазарджик. То се проведе на 01.06.2011 г. от 14ч. в сградата на КСУДС. В програмата благотворително се включи куклен театър „Вещиците", към сдружение „Магия", който изнесе куклено представление. В организирането на занимателните дейности с децата наши партньори бяха младежки парламент към Общината, студенти – доброволци, танцов състав „Илюжън" и музикална група „Венжънс". Официално поканените гости на събитието поднесоха поздравителен адрес. КСУДС и О"ЗД" осигуриха лакомствата, а Община Пазарджик от името на кмета – г-н Тодор Попов подари торта на децата по повод празника им. В добро настроение и забава премина целия празник.
ОЦПГ-Перник проведе информационна среща под наслов,,За бебетата и нуждата им да бъдат обичани
ОЦПГ-Перник проведе информационна среща под наслов,,За бебетата и нуждата им да бъдат обичани" На 01. 06. 2011 г. социални работници от Областен център по приемна грижа – Перник проведоха информационна среща в с. Извор, община Радомир.   Информационната среща бе прдварително обявена под надслов "За бебетата и нуждата им да бъдат обичани". На срещата присъстваха семейства, заедно с децата си и демонстрираха неподправен интерес и желание да бъдат съпричастни към идеята за приемничество. На поканата на ОЦПГ – Перник се отзоваха 29 жители на селото. Срещата премина при оживен интерес от страна на присъстващите, бяха зададени много въпроси във връзка със същността и процедурите в приемната грижа, споделиха се загриженост за децата без родителска грижа и се признаха отговорностите на възрастните към тях. Социалният работник от ОЦПГ – Перник Даниела Александрова направи презентация и предостави на присъстващите рекламни материали. Присъствието на цели семейства и проявения искрен интерес към съдбата на бебетата в институции са добър знак за обществото ни и шанс за успех на приемната грижа в Пернишка област.
60 деца от приемни семейства отпразнуваха Международния ден на детето
60 деца от приемни семейства отпразнуваха Международния ден на детето По случай 1 юни – Международен ден на детето, екипът на Комплекса за социални услуги за деца и семейства - Шумен отправя поздрав към всички деца. Пожелаваме им да растат щастливи, да няма сълзи в детските очи. Обръщаме се към родителите и семейството – Вие сте най-важната част от живота на детето, не забравяйте нуждата им от обич и внимание, от подкрепа и насърчаване.  Нека всички ние възрастните на днешния празник се замислим дали времето, което отделяме за децата е достатъчно, време от което те толкова много се нуждаят и не винаги ни го казват с думи. По случай Международния ден на детето, екипът на Комплекса и Областния център по приемна грижа организираха празник за децата настанени в приемни семейства. На 31 май 60 деца и техните приемни родители, заедно със социалните работници се забавляваха заедно. Празникът продължава и на 1-юни от 14 часа, на откритата сцена на Община Шумен, до сградата на Регионален инспекторат по образование. Каним всички деца да празнуваме заедно.