Събития

Комисар Вивиан Рединг обяви мерките за защита на жертвите на престъпления и катастрофи в Европа
Комисар Вивиан Рединг обяви мерките за защита на жертвите на престъпления и катастрофи в Европа Днес Европейският комисар за правосъдие Вивиан Рединг обяви предложените законодателни мерки за защита на жертвите на престъпления и катастрофи в Европа, включени в Съобщението на Европейската комисия до Съвета на Европейския съюз и Европейския парламент. Европейската комисия предлага пакет от мерки, с които да осигури минимално равнище на права, подкрепа и защита за жертвите в целия ЕС, без значение откъде са или къде живеят. След влизането в сила на Договора от Лисабон ЕС има изрични правомощия да приема законодателство в областта на правата на жертвите. Пълният текст на официалното съобщение за медиите, както и допълнителна информация по въпроса може да намерите на следните линкове: Новини от Генерална дирекция „Правосъдие": http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/news_consulting_0053_en.htm Уебстраница на заместник-председателя на Комисията Вивиан Рединг, комисар на ЕС, отговарящ за правосъдието: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm
Сдружение,,ИСДП
Сдружение,,ИСДП" и Сдружение ,,Дете и пространство" ще управляват новооткрития Комплекс във Видин В град Видин на 11 май 2011г. тържествено се откри Комплекс за социални услуги за деца и семейства. Приветствия на откриването поднесоха кметът на община Видин – Румен Видов, като домакин и партньор по проекта, Таня Радочай и Стийн Андерсън – представители на УНИЦЕФ от България и Дания, датската графиня Александра Кристина, Коре Янсон – посланик на Дания в България, Николай Захариев – представител на Фондация „ВЕЛУКС", Валентина Симеонова – заместник-министър на труда и социалната политика, Янита Манолова – заместник-изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане и Калин Каменов – заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето. Водосвет на новата сграда за здраве и късмет на всички ползватели направи велички епископ Сионий – викарий на видинския митрополит Дометиан. Лентата беше прерязана от Таня Радочай, Борислав Ванков, -зам. кмет по социална политина, Валентина Симеонова, Стийн Андерсън. Комплексът ще бъде управляван от консорциум от Сдружение ,,Институт по социални дейности и практики" и Сдружение ,,Дете и пространство". Длъжността директор на комплекса заема г-жа Мариела Вълкова. „Комплексът за социални услуги за деца и семейства ще се състои от три центъра: Център за обществена подкрепа, Наблюдавано жилище и Дневен център. Услугите ще бъдат достъпни за жители на областта без заплащане. Комплексът ще бъде ориентиран към деца и млади хора в риск, техните семейства, деца настанени в институции и отпаднали от училище в гр. Видин", уточни от своя страна Таня Радочай.
Кръгла маса на тема,,Професионализиране на социалната работа и ролята на неправителствените организации
Кръгла маса на тема,,Професионализиране на социалната работа и ролята на неправителствените организации" На 27 и 28 април 2011г в хотел ,,Света София" , Сдружение ,,Институт по социални дейности и практики" /ИСДП/, в качеството си на изпълнител по Проект ,,Право на детето да има семейство: Приемна грижа в обектива" проведе кръгла маса на тема ,,Професионализиране на социалната работа и ролята на неправителствените организации". Целта на кръглата маса беше да постави един изключително важен въпрос, пряко обвързан с качеството на помощта, която се оказва на нуждаещите се в социалната сфера и преди всичко на децата и семействата в риск. На кръглата маса бяха поставени теми като: ,,Кариерно развитие на социалните работници", представена от зам.министъра на труда и социалната политика – Валентина Симеонова; ,,Професионализиране на социалната работа" – представена от доц. д-р Нели Петрова-Димитрова; ,,Стандарти за помагащите професии" – представена от Пенка Николова, държавен експерт от НАПОО. Времето в пленарните сесии беше разделено в четири секции,които бяха насочени към професионализирането на специализираните професии и на така наречените неспециализирани професии в сферата на социалната работа, и към проблемите за професионализиране на грижата за деца и семейства и професионализиране на социалната работа, въвеждане на нови професии. В дискусиите взеха участие както представители на ИСДП, Софийски университет, представители от министерства, ДАЗД, АСП, Столична община, Национална мрежа за децата и от други неправителствени организации, така и международни участници – Алесандра Вила ( Амичи де Бамбини ), Мишел Жоранд и Филип Сегрестиан ( СМЕА ), Франция и Виорика Матас ( Амичи де Бамбини ), Молдова. Беше представен опитът на Франция, Молдова и България по отношение на развитието на социалната анимация. С радост искаме да ви съобщим, че по време на кръглата маса, Сдружение ,,Институт по социални дейности и практики" отпразнува своята 10 годишнина от създаването си.
Проведе се работна среща относно предотвратяване на постъпването на дете в институция в гр. Пазарджик
Проведе се работна среща относно предотвратяване на постъпването на дете в институция в гр. Пазарджик На 28.04.2011г. от 11.30 часа в сградата на АГО към МБАЛ гр. Пазарджик се проведе работна среща, относно подписана процедура за координация и партньорство за предотвратяването постъпването на дете в институция.   На работната среща участие взеха социални работници от екипа по превенция на деца на ниво родилен дом – Доста Таслакова и Пенка Узунова към Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/, както и ръководител сектор „Услуги и подкрепа на детето" Елена Гивечева. На срещата бяха поканени страните по споразумението – РО към МБАЛ гр. Пазарджик, Неонатология, Отдел "Закрила на детето"/О''ЗД''/ гр. Пазарджик и ДМСГД гр. Пазарджик. На проведената ежегодна работна среща представителите на О"ЗД" запознаха участниците с изготвения доклад за броя на извършените консултации, подадени сигнали от екипа по превенция на ниво родилен дом от КСУДС към органа по закрила на детето, както и успешните превенции.
Среща с педагогическите съветници от училищата на територията на гр. Пазарджик
Среща с педагогическите съветници от училищата на територията на гр. Пазарджик На 27.04.2011г. от 14.00 часа в сградата на Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ гр. Пазарджик се проведе четвъртата по ред работна среща с педагогическите съветници от училища на територията на гр. Пазарджик.   На срещата от страна на социалните работници от КСУДС бе представена група за взаимопомощ на младежи с проблемно поведение „Споделя, помагам, ставам по-добър", която се провежда два пъти месечно в сградата на КСУДС. Педагогическите съветници бяха запознати с формата на групата, както и очакваните резултати след нейното провеждане. По време на работната среща пред педагогическите съветници бе представен и филма „Дом без име" на ИСДП. Взето бе решение на следващата работна среща да бъдат запознати и със съдържанието на филма „Излъгани".