Събития

Работна среща на тема,,Обществена подкрепа на предотвратяване на агресията сред подрастващите
Работна среща на тема,,Обществена подкрепа на предотвратяване на агресията сред подрастващите" Директорът на Комплекса за социални услуги за деца и семейства - Шумен /КСУДС/ Венета Господинова и Ръководителят на сектор „Работа в общността" Диана Нинчева участваха в работна среща на тема „Обществена подкрепа на предотвратяване на агресията сред подрастващите". Срещата беше организирана от Демократично сдружение „Искам да знам". Сдружението обединява усилията на институции, ангажирани със закрилата на децата в Областта за обсъждането на мерки за справяне с агресията сред подрастващите. Предстои да бъде разработен модел за превенция на агресивното поведение, който ще бъде приложен пилотно в няколко училища от Шумен. След поредицата работни срещи с представители на институции, на 8 април ще се проведе обществен форум и представяне на проект на мерки срещу агресията в училище. Ще бъдат направени и предложения за промени в законодателството. Комплексът за социални услуги за деца и семейства е една от институциите в Шумен, ангажирана с подкрепата на деца с проблеми в поведението и техните родители.
В КСУДС в гр. Пазарджик стартира нова група за младежи
В КСУДС в гр. Пазарджик стартира нова група за младежи На 24.03.2011 (четвъртък) от 15.00 часа в Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ град Пазарджик стартира група с младежи на възраст от 13 до 17 години. Основната визия на водещите е създаване на защитено пространство, сигурност и увереност у младите хора за споделяне на трудности и проблеми в процеса на тяхното израстване – конфликти и влошени взаимоотношения с родители, братя и сестри, близки от разширеното семейство, приятели. В групата се включват деца, които ползват социални услуги с Направления от Отдел „Закрила на детето". В първото занятие участие взеха 4 само младежа, към момента водещите са планували в групата да участват 9 младежа, но поради възпрепятстване останалите не се включиха в първото занятие. Водещите са ръководителите на груповата програма за социален работник от сектор „Услуги и подкрепа на детето" и психолога на Комплекса. Групата ще се провежда веднъж седмично в Комплекса. Второто по ред занятие на групата в КСУДС се проведе на 06.04.2011г. от 15.00ч. Участие в групата взеха общо 6 младежи на възраст от 13 до 17 години. Участниците, които се включиха в занятието са бивши и настоящи клиенти на Ц"СП" и З"МБ". Темата на занятието беше „Противопоставянето или да заявиш себе си". С децата бе договорено групата да бъде Група за взаимопомощ на младежи с поведенчески проблеми „Споделям, помагам, ставам по-добър".
Международна експертна конференция в Будапеща
Международна експертна конференция в Будапеща Д-р Надя Стойкова, изпълнителен директор на ИСДП, бе поканена да участва с представяне на данните от международно сравнително изследване относно „Сексуалното насилие над деца от институции в България, Гърция, Латвия, Литва и Полша" на експертна конференция „Missing from Care" 10 март 2011 г. в Будапеща. Международната експертна конференция се организира от Missing Children Europe и Kék Vonal, Унгария. Конференцията е посветена на проблемите, свързани с феномена и причините за това децата да бягат от системата за грижи. Говорители и участници в конференцията бяха представители на европейската комисия, европейския парламент, съвета на Европа и агенция по правата на човека (Fundamental Rights Agency), както и представители на организациите членове на Missing Children Europe. Изследването е част от двугодишен проект на Програма Дафне на Европейския съюз, който цели да анализира феномена «сексуално насилие над деца в институции» - неговите измерения и механизми в гореизброените страни. В 4 от 6те страни бе първо такова изследване. От него бяха изведени добри практики и препоръки за промени и подобрения в държавните и европейска политики за работата с деца в алтернативна грижа. Резултатите са обхванати в обучителен филм «Инициали», както и на уебсайта: www.sacri-sapi.eu, който предлага информация за националните и международна (в България) конференции за разпространение на резулататите по проекта. Там са предоставени и всички национални и общи партньорски доклади – за текущата ситуация в страните, проведенето изследване, добри практики и препоръки. Партньорите на ИСДП по проеката са: Center against Abuse "Dardedze", Латвия, The Children Support Centre, Литва, The Nobody's Children Foundation, Полша, Center for Social Support of Youths -ARSIS, Гърция, Център „Амалипе", България, и ДАЗД, България, като асоцииран партньор.