Събития

В КСУДС в гр. Пазарджик стартира нова група за младежи
В КСУДС в гр. Пазарджик стартира нова група за младежи На 24.03.2011 (четвъртък) от 15.00 часа в Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ град Пазарджик стартира група с младежи на възраст от 13 до 17 години. Основната визия на водещите е създаване на защитено пространство, сигурност и увереност у младите хора за споделяне на трудности и проблеми в процеса на тяхното израстване – конфликти и влошени взаимоотношения с родители, братя и сестри, близки от разширеното семейство, приятели. В групата се включват деца, които ползват социални услуги с Направления от Отдел „Закрила на детето". В първото занятие участие взеха 4 само младежа, към момента водещите са планували в групата да участват 9 младежа, но поради възпрепятстване останалите не се включиха в първото занятие. Водещите са ръководителите на груповата програма за социален работник от сектор „Услуги и подкрепа на детето" и психолога на Комплекса. Групата ще се провежда веднъж седмично в Комплекса. Второто по ред занятие на групата в КСУДС се проведе на 06.04.2011г. от 15.00ч. Участие в групата взеха общо 6 младежи на възраст от 13 до 17 години. Участниците, които се включиха в занятието са бивши и настоящи клиенти на Ц"СП" и З"МБ". Темата на занятието беше „Противопоставянето или да заявиш себе си". С децата бе договорено групата да бъде Група за взаимопомощ на младежи с поведенчески проблеми „Споделям, помагам, ставам по-добър".
Международна експертна конференция в Будапеща
Международна експертна конференция в Будапеща Д-р Надя Стойкова, изпълнителен директор на ИСДП, бе поканена да участва с представяне на данните от международно сравнително изследване относно „Сексуалното насилие над деца от институции в България, Гърция, Латвия, Литва и Полша" на експертна конференция „Missing from Care" 10 март 2011 г. в Будапеща. Международната експертна конференция се организира от Missing Children Europe и Kék Vonal, Унгария. Конференцията е посветена на проблемите, свързани с феномена и причините за това децата да бягат от системата за грижи. Говорители и участници в конференцията бяха представители на европейската комисия, европейския парламент, съвета на Европа и агенция по правата на човека (Fundamental Rights Agency), както и представители на организациите членове на Missing Children Europe. Изследването е част от двугодишен проект на Програма Дафне на Европейския съюз, който цели да анализира феномена «сексуално насилие над деца в институции» - неговите измерения и механизми в гореизброените страни. В 4 от 6те страни бе първо такова изследване. От него бяха изведени добри практики и препоръки за промени и подобрения в държавните и европейска политики за работата с деца в алтернативна грижа. Резултатите са обхванати в обучителен филм «Инициали», както и на уебсайта: www.sacri-sapi.eu, който предлага информация за националните и международна (в България) конференции за разпространение на резулататите по проекта. Там са предоставени и всички национални и общи партньорски доклади – за текущата ситуация в страните, проведенето изследване, добри практики и препоръки. Партньорите на ИСДП по проеката са: Center against Abuse "Dardedze", Латвия, The Children Support Centre, Литва, The Nobody's Children Foundation, Полша, Center for Social Support of Youths -ARSIS, Гърция, Център „Амалипе", България, и ДАЗД, България, като асоцииран партньор.
Набиране на персонал за КСУДС -гр.Видин
Набиране на персонал за КСУДС -гр.Видин ОБЯВА Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Видин, управляван от Институт по социални дейности и практики, търси кандидати за длъжностите: „Социален работник/възпитател", „Психолог", „Рецепционист" и „Хигиенист". Изисквания за заемане на длъжността „Социален работник/възпитател": · Завършено висше образование със специалности: социална педагогика, социални дейности, психология или друго подходящо; · Да притежава компютърна грамотност и умения; · Професионален опит в социалната сфера е предимство; · Владеене на английски/френски/ език е предимство; · Свидетелство за управление на МПС е предимство. Изисквания за заемане на длъжността ,,Психолог" : · Завършено висше образование със специалност психология – минимална степен бакалавър; · Да притежава компютърна грамотност и умения; · Професионален опит в работа с деца и семейства е предимство; · Владеене на английски/френски/ език е предимство; · Свидетелство за управление на МПС е предимство.   Изисквания за заемане на длъжността „Рецепционист". · Завършено средно образование; · Компютърна грамотност и умения са предимство; · Опит на подобна позиция е предимство.   Изисквания за заемане на длъжността „Хигиенист". · Завършено средно образование; Необходими документи: Копие на документ за завършено образование, автобиография и мотивационно писмо. Документите се подават на адрес: гр. Видин, ул. „Княз Борис І" №1 стая № 2 /деловодство/, в Направление "Социални услуги" към Община Видин. Документи се приемат до 16.00 ч. на 08.04.2011 година на посочения адрес. За допълнителна информация: Гергана Георгиева, тел. /02/ 852 47 13. Лице за контакти: Десислава Борисова , тел.:094/609448