Събития

Обучения по ,,Резилианс без граници
Обучения по ,,Резилианс без граници" Въвеждащи и надграждащи обучения по резилианс в петте училища, работещи за апробирането на нов модел за превенция на насилието. Училищните проекти са в рамките на финансирания от Фондация ОУК проект на ИСДП "Резилианс без граници". * В СОУ "П. Волов" (Шумен), СОУ "Бенковски" (Пазарджик) и ОУ "Ив. Вазов" (Г. Оряховица) през изминалата седмица бяха проведени три надграждащи обучения за работа с разработената от доц. Нели Петрова програма за обучение "Училището- сигурно място за деца". Целта на програмата е повишаване на знанията и уменията на учителите за използване на подхода на резилианс за промяна на отношенията между учители, ученици и родители. Обученията водиха доц. Петрова, Катя Кръстанова. * В училищата, присъединени към проекта през декември – СОУ "Сава Доброплодни" и ОУ "Ив. Батаклиев", се проведоха въвеждащи обучения от Гергана Богданова и Ваня Стратиева. Повече информация за училищата и проектите в специалната секция на страницата на проекта http://www.resiliencebg.com/indexbg.php?pageid=96
В КСУДС в гр. Пазарджик стартира първото за годината обучение на кандидат-осиновители
В КСУДС в гр. Пазарджик стартира първото за годината обучение на кандидат-осиновители На 08.01.2011 год. в КСУДС – гр. Пазарджик стартира първото за годината обучение на кандидат – осиновители. Обучението протича в група, като се съблюдава иднивидуалността на всеки участник и се отчита добрата успеваемост от груповото обучение. В групата се обучават четири семейства от област Пазарджик. До момента са проведени две обучителни сесии, като на 23.01. 2011 год. предстои трета сбирка на обучаващите се. На 20.01.2011 год. ще стартира втора група от кандидат – осиновители, които преминават през постановеното от настоящата 2011 год. задължително обучение за всички кандидати. Обучението се извършва от обучители от КСУДС в гр. Пазарджик. По време на обучение се използват интерактивни методи за обучение и се разглеждат специфични теми, които да бъдат в помощ на осиновителните семейства. В групата се обучават две семейства от общ. Пазарджик.
Новини от проекта ,,Резилианс без граници
Новини от проекта ,,Резилианс без граници" От 30 ноември до 2 декември 2010г. се проведоха 3 работни семинара с международните консултанти – Stefan Vanistendael и Jeanne Meyer и различните екипи на проекта"Резилианс без граници". Темата на семинара с обучителния екип беше посветена на превенция на насилието над деца и работа с деца преживели травма. Специално внимание беше отделено на подготовката на обучителната програма за училищните екипи. Работната група на местните координатори по проекта имаше възможност да обсъжда успехите и предизвикателствата на резилианса в общността. Представителите на три училища, които работят от октомври по превенция на насилието в контекста на резилианса, имаха възможност да споделят ентусиазма си, както от бързото включване на децата, така и от "отварянето" на училището към родителите. Консултантите дадоха насоки за дейности по превенция и споделиха детайли от работата с подхода от три училища в Холандия. От Януари 2011 година стартира работата на още две училища СОУ Сава Доброплодни" Шумен и ОУ" Проф. Батаклиев" Пазарджик да приложат на практика подхода резилианс при осъществяване на училищни проекти, насочени към превенция на насилието над деца.
Национална конференция
Национална конференция На 9 декември "Институт по социални дейности и практики" проведе национална конференция „Добро родителство и превенция на телесното наказание за най-малките деца (0-3год.)". Конференцията се проведе в зала 5 на Столична община. Събитието се организира в партньорство със Столична община и УНИЦЕФ България в рамките на проект "Дом без насилие за всяко дете", финансиран по програма Дафне на ЕK. Конференцията бе открита с лекция на г-н Мишел Либер, педо-психиатър от клиника в Лил, Франция - „Телесното наказание, психолигическото малтретиране и изоставянето: можем ли да „опитомим" насилието? Дискусия и голям интерес предизивкаха презентациите на г-жа Таня Радочай – „Ранно детско развитие. Възпитание на децата без насилие" и на доц. Нели Петрова – „Анализ на ситуацията за превенция на телесното наказание в България". Колеги от КСУДС Перник, КСУДС Пазарджик, КСУДС Видин и ЦОП София представиха добри практики за превенция на насилието и имаха възможност да обменят опит. Целта на срещата бе да се повиши разбирането за това какво представлява „позитивното родителство" и как то може да бъде подкрепено чрез подходящи политики и мерки в България. Акцент на конференцията също така беше повишаване познаването за дългосрочните негативни последици от телесното наказание и друго грубо поведение в домашната среда (като се обърне специално внимание на възпитанието на най-малките деца от 0 до 3г.).