Събития

Проведе се третото по ред обучение за професионалисти, работещи с деца
Проведе се третото по ред обучение за професионалисти, работещи с деца Проведе се третото поред обучение за професионалисти, работещи с деца На 8 декември 2011г.в гр. София се проведе третото поред обучение за професионалисти, работещи с деца-жертви на насилие. Водещ на обучението беше г-н Мишел Либер (Michel Libert) – педопсихиатър, който практикува във Франция. В обучението се включиха над 20 колеги социални работници и психолози от страната. Основната цел на обучението е насочена към подобряване на професионалните компетентности на социални работници и психолози при работа по случаи, в които децата са жертви на насилие. В резултат на обучението очакваме формиране на мрежа от професионалисти, фокусирана към подкрепа на деца, преживели насилие, а също и създаване на устойчиво партньорство, както със самите участници в обучението, така и с организациите, които те представляват. Обучението се провежда в рамките на проект „Детство без насилие" финансиран от Фондация ОУК и проект „Закрила на правата на децата жертви на психологическа подкрепа и щадящи правни процедури" с финансовата подкрепа на Европейската комисия.
Супервизия по случаи на насилие с водещ Винсент Рамон
Супервизия по случаи на насилие с водещ Винсент Рамон Супервизия по случаи на насилие с водещ Винсент Рамон На 7 и 8 декември 2011г.в гр. София се проведе супервизия по случаи на насилие над деца, с водещ г-н Винсент Рамон – социален работник с над 20 годишна професионална практика в Лил, Франция. Понастоящем г-н Рамон е консултант към Националната Асоциация по приемна грижа. За супервизия бяха поставени случаи от колегите в Комплекс за социални услуги за деца и семейства – гр. Пазарджик, Кризисен център към Сдружение „Самаряни" и Център за обществена подкрепа, гр. София. В допъленение г-н Винсент Рамон разказа за начина на протичане на супервизията в помагащите институции/организации в Лил, както и сподели своя опит при участие в групови супервизии. Тази обмяна на опит и споделяне на практика са част от проект „Детство без насилие", който се реализира от Сдружение ИСДП в рамките на партнъорство с 5 организации от страните Полша, Литва, Латвия, Молдова и Украйна. Проектът се осъществява с финансовата помощ на Фондация ОУК, Швейцария.
Стартира кампания по приемна грижа за деца с увреждания за гр. Шумен и областта
Стартира кампания по приемна грижа за деца с увреждания за гр. Шумен и областта Стартира кампания по приемна грижа за деца с увреждания за гр. Шумен и областта Сдружение Институт по социални дейности и практики /ИСДП/, чрез Комплекса за социални услуги за деца и семейства и Областния център по приемна грижа в Шумен започва кампания, насочена към насърчаване на семейства от гр. Шумен и областта да станат приемни родители на деца с увреждания. Около 50 деца с увреждания в област Шумен към момента се нуждаят от приемни родители. Зрителни проблеми, различна степен на умствена изостаналост, затруднения в двигателното развитие, детска церебрална парализа са най-честите им заболявания и проблеми. От старта на Проект „Семейство за всяко дете" към настоящия момент 17 деца с увреждания са поверени на грижите на приемни родители от гр. Шумен. От тях, 6 деца са изведени от ДМСГД; 7 деца са изведени от ДДМУ "Калинка" с.Васил Друмен; 3 деца са изведени от родните си семейства и 1 дете е изведено от ДДЛРГ "Детелина". Подкрепата, която ще получат приемните родители на деца с увреждания е: осигуряване на постоянно обучение; индивидуална подкрепа на ключов социален работник; група за взаимопомощ на приемни родители; материална помощ за посрещане на специфичните нужди на детето; съдействие за консулти с медицински специалисти; предоставяне на информация от Дирекция „Социално подпомагане" за специализирана подкрепа във връзка с нуждите на детето; заместваща приемна грижа при ползване на редовен годишен отпуск; съпътстващи социални услуги. До този момент в Област Шумен са утвърдени 119 приемни семейства, на които са поверени грижите за 123 деца. В областния град Шумен броя на приемните семейства е 51, които се грижат за 52 деца. Петнадесет /15/ новородени бебета са настанени в приемни семейства. Старта на кампанията подкрепиха представители на АСП, Община Шумен и Община Нови Пазар, Ани Салич като посланик на добра воля на UNICEF и други партньори. Голяма подкрепа за развитието на приемната грижа в Областта оказват и медиите в Шумен.
Работна среща на европейската мрежа
Работна среща на европейската мрежа На 1 и 2 декември в Брюксел се състоя работна среща на европейската мрежа за развитие на приемната грижа APFEL. Участваха представители на центрове, служби, асоциации от Белгия, Холандия, Франция, Швеция, Швейцария, Люксембург, Великобритания, Испания , Норвегия, Ирландия. От България участваха представители на ИСДП доц. Нели Петрова и д-р Надя Стойкова. Проведени бяха и срещи на тематичните работни групи – групата за съвместно родителство и приемна грижа, за подбор и обучение на кандидати за приемни семейства и за участието на децата във процеса на представяне на услугата. На общата среща бяха разисквани методически въпроси, свързани с обмен на практики и дейности. Представен беше основно международният опит на различни участници. Особен интерес предизвика споделеното от Мари-Франс Ламберт, председател на белгийската франкофонска асоциация по приемна грижа, за учебното посещение в Канада и концепцията на провежданите там нормативни и практически изменения. Споделен беше и опит от Франция, фламандска Белгия, България. На събранието се обсъждаха и организационни въпроси, свързани с юридическия статут на APFEL. Следващата редовна среща ще се състои на 4 май 2012 г. в Брюксел.
Новини от областен център по приемна грижа в гр. София
Публикуван е филм относно позитивните практики за преодоляване на бедността в България
Публикуван е филм относно позитивните практики за преодоляване на бедността в България В контекста на Европейската година за борба срещу бедността и социалното изключване, Европейската комисия засне серия от видео филми в 29 страни на Европейския съюз под наслов ,,Да излезем от бедността и изключването". Идеята е да се покажат позитивни инициативи, които се борят с бедността и социалното изключване в цяла Европа. Вече са публикувани докладите в интернет. Представен е видео филм относно позитивните практики за преодоляване на бедността в България. Филмът е заснет в гр. Пазарджик в Комплекса за социални услуги за деца и семейства, с любезното съдействие на Институт по социални дейности и практики. Гордеем се, че имахме възможността да представим позитивна практика в Комплекса за социални услуги за деца и семейства. Може да видите филма на :http://www.tvlink.org/povertyineurope/mediadetails.php?key=ad3152800b5cdd386a01&title=Yasmina+-+Bulgaria&titleleft=Your%20country
Лаборатория за мултидисциплинарно обсъждане на случаи 28.11.2011
Лаборатория за мултидисциплинарно обсъждане на случаи 28.11.2011 Здравейте, колеги! На 12.12.2011г. от 15.00ч. в сградата на Център за обществена подкрепа към Институт за социални дейности и практики, ул. „Пиротска" 175, ще се проведе среща на Лаборатория за мултидисциплинарно обсъждане на случаи.   Ще Ви помолим да помислите и да заявите към случаи с каква проблематика бихте искали да се насочим и да обсъждаме. При желание от ваша страна, ще се радваме да предоставите и конкретен случай от практиката си, за които Ви молим да ни изпратите предварително информация. Заповядайте! Също така Ви молим да потвърдите участието си на e - mail: sapi_slaveykov@abv.bg или на посочения телефон до 07.12.2011г. Телефон за контакти: 02/ 920 42 38. Лица за контакти: Офелия Георгиева и Биляна Койчева. В Лабораторията участват сътрудници на ИСДП, които имат пряка работа с деца и участва в обучителните програми на института, педагогически съветници от училища, социални работници, представители на пробационна служба, на полицията, на ОЗД, психолози, представители на неправителствени организации, представители на специализирани институции за деца, психотерапевти и други. Лабораторията функционира като група за професионална подкрепа, в която се разглеждат случаи, обсъждат се конкретни теми, анализират се теоретични материали. Това е един нов метод за професионална подкрепа на специалисти, работещи по проблеми на деца. Целта е да подпомогне конкретната работа на професионалистите по отделни случаи, да повиши уменията им да разбират какво казват децата със своето асоциално или проблемно поведение, да повиши капацитета им за работа. По този начин ще се стимулира и създаването на професионална среда в атмосфера на взаимопомощ и сътрудничество между всички заинтересовани страни, работещи с деца.
КСУДС – гр. Пазарджик организира обществена дискусия на тема „Деца, чиито родители работят в чужбина
КСУДС – гр. Пазарджик организира обществена дискусия на тема „Деца, чиито родители работят в чужбина" На 23.11.2011г. КСУДС – гр. Пазарджик организира обществена дискусия на тема „Деца, чиито родители работят в чужбина". Организирането и повеждането на обществената дискусия е в резултат на наблюденията и работата на социалните работници от КСУДС. При насочени към КСУДС Направления за проучване риска от отпадане от образователната система прави впечатление, че за голяма част от децата се констатира риск (среден и висок) от отпадане от училище. Една от причините за това се оказва, че тези деца се отглеждат от близки или роднини, а родителите живеят и работят в чужбина. До навършване на пълнолетие близките на тези деца срещат трудност при възникването на даден проблем при детето /здравословен, проблем в сферата на образованието, оформяне на документи, касаещи детето и др./, тъй като, ако те не са законови представители, не могат да предприемат навременни действия без намесата на родителите. Наблюдава се, че при голяма част от тези деца отсъствието на родителите води до промяна в поведениетоим, бягства от вкъщи и училище, конфликти с близките, полагащи грижи за тях, попадане в неподходяща приятелска среда. В обществената дискусия взеха участие представители на сектор „Образование" и Дирекция „Социални дейности" от Община Пазарджик, РДСП – гр. Пазарджик, ДСП – гр. Пазарджик, О"ЗД" – гр. Пазарджик, инспектори от Детска педагогическа стая към РПУ – гр. Пазарджик, директори на основни училища от гр. Пазарджик и общината и педагогически съветници. От страна на КСУДС беше представена презентация по темата и статистика за броя на случаите на деца, чиито родители живеят и работят в чужбина за периода 2010 – 2011г.