Събития

Обучение,, Как да работим с родители, извършители на сексуално, психическо или физическо насилие и техните деца?
Обучение,, Как да работим с родители, извършители на сексуално, психическо или физическо насилие и техните деца?" В периода 25.10 2010г. – 28.10.2010г. в хотел,,Дива", гр. Троян се проведе обучение на тема „Как да работим с родителите, извършители на сексуално, психическо или физическо насилие и техните деца?" и международна супервизия.   Водещ на обучението бе г-жа Ортодокси Соломон от Франция. Обучението включваше въпроси свързани с това Как да спрем репродуцирането на симптомите?, Какво е мястото, което даваме на семействата на настанените деца в нашите институции?, Как да работим с психично болни родители и техните деца? Мутационни процеси в семейство и институция, приложение. Г-жа Ортодокси Соломон представи пред групата обучителни методи и средства от системния подход при случаи на родители насилници – генограма, история на семейните тайни, „цикъла на дракона" и др., както и средства при групова работа – „Восъчни фигури" и „Фотоезик". На проведената международна супервизия бяха представени два случая на родители насилници. Първият случай бе представен от социални работници на КСУДС град Шумен и бе използван метода „Восъчни фигури", чрез който бяха дадени конкретни идеи и насоки за работа, бяха изказани хипотези и различни гледни точки по конкретния случай. Вторият случай бе представен от Център за обществена подкрепа в град София. Участие в обучението взеха представители на Комплексите за социални услуги за деца и семейства в гр. Шумен и Пазарджик, Център за обществена подкрепа в гр. София, представители на Областния център по приемна грижа в гр. Перник, социални работници от Отделите за закрила на детето в гр. Варна и гр. Сандански и участници от други организации.
Среща на приемни родители от град Шумен
Среща на приемни родители от град Шумен На среща в Комплекса за социални услуги за деца и семейства, приемните родители от град Шумен се запознаха с проекта на UNICEF – „Семейство за всяко дете". Мая Грозданова – координатор на Проекта, представи целите на Проекта, които международната организация си е поставила. Част от приемните родители заявиха своето желание и готовност да поемат грижата за бебета, изоставени от своите родители в Дома за медико-социални грижи за деца в Шумен /ДМСГД/. Родителите изведоха като трудност, че при настаняването няма да разполагат с така необходимите детско легло, количка и други основни консумативи. На въпросите на приемните родители отговаряха социални работници от Отдела за закрила на детето и от Областния център по приемна грижа в град Шумен.   ОБЛАСТЕН ЦЕНТЪР ПО ПРИЕМНА ГРИЖА – ШУМЕН 054/800430 ; 0895 522 449
Партньорска среща между КСУДС, ОЗД и педагогическите съветници от шуменски училища
Партньорска среща между КСУДС, ОЗД и педагогическите съветници от шуменски училища Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Шумен беше домакин на работна среща на педагогически съветници от всички училища в Шумен. На срещата бяха представители на Отдела за закрила на детето и Инспекторите Детска педагогическа стая към РУ на МВР – Шумен. Директорът на Комплекса и Ръководителя на сектор,,Подкрепа на детето" представиха социалните услуги в подкрепа на деца и родители, като отново беше поставен и акцент върху възможностите за подкрепа, които предоставя Комплекса. Бяха обсъдени добри практики в работата по случаи, в основата на които стои взаимодействието между отделните институции. На срещата педагогическите съветници обсъдиха свои очаквания и трудности в работата си с децата, за които има риск да отпаднат от системата на образованието.
Проведе се Годишен конгрес на Националната асоциация по приемна грижа в Страсбург
Проведе се Годишен конгрес на Националната асоциация по приемна грижа в Страсбург На 13, 14 и 15 октомври 2010г. в сградата на Съвета на Европа в Страсбург се проведе Годишен конгрес на Националната асоциация по приемна грижа на Франция. Участие в Конгреса взеха социалните служби, семейни асистенти ( приемни родители ), местни власти и др. Конгресът се проведе с широкото участие на представители от Франция, Швеция, Белгия, Испания, Полша, България и Великобритания. От българска страна взеха участие Доц. д-р Нели Петрова и Д-р Надя Стойкова от Институт по социални дейности и практики. Темата на конгреса беше ,,Професионализиране на приемната грижа" . Участниците в конгреса единодушно решиха да се създаде международна мрежа, която да отвори пространство за дискусии и обмен на добри практики. Повече информация очаквайте в Информациония портал на Институт по социални дейности и практики – Бюлетин на Националния ресурсен център по приемна грижа.
Нови десет кандидати за приемни семейства от Област Шумен преминаха обучение в Областния център по приемна грижа
Нови десет кандидати за приемни семейства от Област Шумен преминаха обучение в Областния център по приемна грижа Областният център по Приемна грижа организира обучение на кандидати за приемни родители, което се проведе в дните от 8 до 15 октомври 2010г. Нови 10 семейства от Област Шумен избраха мисията да станат приемни родители, а обучението е част от професионалната им подготовка. Чрез дискусии на реални житейски ситуации, ролеви игри, кандидатите за приемни родители повишават разбирането, сензитивността и уменията си да подкрепят деца в риск, такива които са жертва на насилие в собствените си семейства или пък са изоставени от родители си в специализирана институция. «Да живее спри собствените си родители е най-добре за всяко дете, но когато това не е възможно, приемната грижа е една от значимите /най-добрите възможности децата да получат обич, грижа и внимание», коментират социалните работници от екипа на Областния център по приемна грижа. В обучението на приемни родители те поставят акцент върху етичните принципи и правила, които са неизменна част от хората, ангажирани с помагащи професии. Задачите на развитието на деца от нула до три години, в предучилищна възраст и в периода на юношеството са други интересни теми, които са включени в обучението. «Мисията на приемните родители е да бъдат част от живота на детето и семейството му в един от най-тежките за тях периоди, а по време на обучението бъдещите приемни родители се учат как по-най добър начин да направят това», споделят социалните работници. Обучението е един от етапите, който преминават кандидатите за приемни родители. До окончателното им утвърждаване от Комисиите по детето предстои оценка на семействата, която социалните работници от Областния център по приемна грижа ще извършат за период от 3 месеца. По време на проучването социалните работници провеждат разговори с кандидатите за приемни родители и другите членове на семейството, с роднини, близки и приятели. Междувременно в Област Шумен 52 приемни семейства се грижат за 47 деца, а в процес на оценка са 33 семейства, които са решили да станат приемни родители. Областният център по Приемна грижа е на адрес: град Шумен, улица „Беласица" № 11, телефони за повече информация - 054/850 777 ; 054/800 430