Събития

Обучение на обучителите на екипите от обласните центрове по приемна грижа
Обучение на обучителите на екипите от обласните центрове по приемна грижа На 14, 15, 16, 28, 29, 30 юни 2010год. в град Велико Търново се проведе обучение за обучители на екипите от деветте областни центрове по приемна грижа. В обучението бяха обхванати всички обучителни модули, които се представиха от техните автори: Весела Банова и доктор Любомир Жупунов по темите „Връзки и раздели", „Посрещане на детето", „Ранно детско развитие", „Юношество". Соня Владимирова представи темата за „Деца с увреждания"; Кристина Иванова „Позитивно възпитание"; доктор Надя Стойкова -„Посрещане на детето"; доцент Нели Петрова „Професионализация". Обучението беше много интензивно и ползотворно. Всички участници имаха възможност да споделят своя опит, да обогатят знанията си и уменията за водене на обучителна група. На 01 и 02. юли 2010год. се проведе и работна среща в град Велико Търново с партньорите по проекта ,,Разширяване на модела за приемна грижа в България"- представителите на Уницеф за България, МСС, ИСДП, отделите за закрила на детето, регионални дирекции социално подпомагане, представители на АСП. Презентираха се всички областни центрове по приемна грижа, техните постижения и затруднения. В работни групи се обсъдиха трудностите по реализирането на проекта и предложения за промени в нормативната уредба.
Комисиите по детето от общините на област Шумен преминаха обучение по приемна грижа
Комисиите по детето от общините на област Шумен преминаха обучение по приемна грижа ВСИЧКИ КОМИСИИ ПО ДЕТЕТО ОТ ОБЩИНИТЕ НА ОБЛАСТ ШУМЕН ПРЕМИНАХА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРИЕМНА ГРИЖА   На 29 и 30 юни завършиха последните обучения по Приемна грижа на членовете на Комисиите по детето от Общините на Област Шумен. Обучителен екип на Сдружение Институт по социални дейности и практики обучи специалисти от Общините Велики Преслав Венец, Смядово, Върбица, Каспичан, Никола Козлево, Каолиново, Хитрино и Нови пазар. Ролята и взаимодействието между членовете на Комисиите, Отделите за закрила на детето и доставчиците на социалната услуга Приемна грижа беше поставено като основен акцент за успешната развитие на Приемната грижа в Областта. Бяха представени етапите на управление на социалната услуга; зони на проучване и оценка на кандидатите за приемни родители. Бяха изведени ключовите задачи и умения на приемните родители. Представителите на Комисията по детето допълниха уменията си и изградиха представа за задълбочения процес на проучване. На обучението членовете на Комисията по детето осмислиха ролите на отделните участници в процеса на подбор, проучване и утвърждаване на кандидати за приемни родители. ocpg_shumen@abv.bg www.priemime.bg
Представител на ИСДП участва във форум относно детската бедност, организиран от Eurochild
Представител на ИСДП участва във форум относно детската бедност, организиран от Eurochild На 23.06. в Брюксел се проведе Policy forum - Towards an EU recomendatuons on Child Povrety and Well-being, организиран от Еurochild във форума участваха Дани Колева от НМД и Нели Петрова от ИСДП. Жулиен Ван- Геертсон (Julien Van Geertsom, President Integraton sociale, Lutte contre la pouvrete) представи някои аргументи за това, че белгийското президентство на ЕС постави като приоритет детската бедност.Лекторът представи данни, според които 1 на всеки 5 деца в ЕС живее в бедност, и 7 от 10 от тях живеят в бедност като възрастни, което показва колко тежки са последиците именно от детската бедност. Белгийското президентство извежда на преден план усилията срещу детската бедност, не само защото това е годината срещу бедността, и не защото в Белгия проблемът с детската бедност е актуален, а защото това е реален проблем за ЕС. Ние започнахме да поставяме този проблем от регионално на федерално и на национално ниво, националният план за действие, а сега и на европейско ниво.Особено важни и ефективни за справяне с детската бедност са универсалните помощи (детските надбавки например), както и универсалните услуги – здравни, образователни, социални и пр. и най-вече безплатно образование, училищна храна, учебници. Много важно е вниманието към родителите –заетост, услуги, подкрепа. На следващо място стоят проблемите със спазване на детските права свързани с участие и изслушване. Те разчитат на Еurochild и НПО да съдействат за формулирането на основните проблеми, ролята на обществения сектор и на техните възможни решения, ръководени от най-добрия интерес на детето. Надяват се унгарското президентство да продължи с този президент. Детската бедност е оценка за детските права. Мари-Ан Параскевас (Marie-Anne Paraskevas, Policy Officer Social inclusion, DG Employment, Social Affaires and inclusion.) представи въпроса за детската бедност в контекста на обсъжданията за новата стратегия на ЕС, отнасяща се за периода 2010- 2020, в която вероятно ключовите понятия ще са Изследване, Заетост, Обучение, Енергия, Намаляване на бедността. Амбциозна цел на стратегията е през 2020 г. да има 20 милиона по-малко бедни хора в страните от ЕС. Оценката ще се направи на базата на действащите индикатори за ЕС риск от бедност; материална депривация; бездомност и безработност. Често под социално изключване и бедност се разбира едно и също нещо. Важно е да има общо разбиране на европейско и на национално ниво, че бедността е повече от социалното изключване, че субсидиарността преди всичко е в компетенциите на държавите членки и че, заетостта е най-добрата борба с бедността. Детската бедност е увеличена през последните години, което ни изправя пред сериозни рискове. Комисията има ангажимент да дефинира проблемите, да развива програми за нови решения, а работа на държавите-членки е да намират специфичните решения. Еurochild и членовете на мрежата настояваха за важността на общи и смислени, ориентирани към резултати индикатори, достатъчно детайлни, за да не могат да бъдат манипулирани.
Доц. Нели Петрова взе участие в Генералната асамблея на Eurochild, която се проведе на 22 юни в Брюксел
Доц. Нели Петрова взе участие в Генералната асамблея на Eurochild, която се проведе на 22 юни в Брюксел Председателят на УС на ИСДП доц. Нели Петрова участва в Генералната асамблея на Еurochild, която се проведе на 22 юни в Брюксел. Представен бе отчетът на европейската мрежа за детска политика, който показва значително нарастване на капацитета на организацията и като членове и преди всичко като влияние на европейско ниво. През изминалата година бяха дефинирани и представени на ЕК Ключовите послания на Еurochild ( вижте в сайта на адрес:http://www.sapibg.org/?lang=bg&page=574), изследване на децата в алтернативна грижа(http://www.sapibg.org/index.php?lang=en&page=599) в страните членки, поредица от събития за лобиране за детските права и поставянето на детските въпроси в дневния ред на комисията. ИСДП от 2006 г. е член Еurochild и сподели своята удовлетвореност от това членство.
Ваканционна програма 2010 в град Шумен
Ваканционна програма 2010 в град Шумен И тази година Комплексът за социални услуги за деца и семейства организира летни занимания за децата на Шумен. Да се включат във Ваканционна програма 2010 избраха 30 деца, които ще се забавляват и ще надграждат своите умения заедно със социалните работници. Обособени са зони за игри и филмотека. На картинг пистата ще се учат талантливи пилоти. Наред със забавленията децата ще градят умения в клубовете по интереси „Приложно изкуство" и „Кулинар", ще четат книги и ще сърфират в интернет в регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров", ще изучават историята на шуменския край в къщите - музей на територията на града. Ваканционна програма 2010 ще завърши през септември със спектакъл, който децата ще представят пред своите родители и партньори на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр. Шумен.