Събития

Интервю с доц. Нели Петрова за ,,Резилианс без граници
Интервю с доц. Нели Петрова за ,,Резилианс без граници" Доц. Нели ПЕТРОВА, председател на УС на ИСДП:"Да помогнеш на дете в риск означава да го приемеш безусловно"   Доц. Нели Петрова е председател на Управителния съвет на Института за социални дейности и практики (ИСДП), като неправителствената организация ръководи Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен. Един от проектите, по които ИСДП работи, се нарича „Резилианс без граници". Проектът се реализира вече 3 години. - Доц. Петрова, от миналата година в Шумен се работи по проект „Резилианс без граници", който е насочен към осъществяването на подкрепа на хора в критични ситуации. Какво точно означава резилианс?- Резилиансът е понятие, което навлиза в практиката на различните професии, свързани с работа с хора, може би в последните 50 години. Има различни теории за това какво означава и от къде идва самото понятие. Едната е, че това е стара латинска дума. Другата е, че става въпрос за английска дума с латинския корен на глагола „възстановявам". А всъщност понятието резилианс в момента се ползва в английския език, но в областта на металургията, като обозначава способността на метала да се възстановява след удар. На български език се опитвахме да го преведем като „оцеляване чрез изпитания". У специалистите, които години наред работят с проблемите на хората, се наложи разбирането, че ако човек е преживял травма в детството, той има проблем и като възрастен. И това се случва, тъй като хората идват в различните социални служби и психотерапевтични кабинети и споделят, че са имали трудни преживявания в детството. Малко прибързано се прави обаче заключението, че връзката е обратна – щом имаш проблем в детството, имаш проблем и като възрастен и обратно. През 50-те години на миналия век обаче специалистите започват да правят изследвания, за да разберат дали това е точно така. И се оказва, че не е. Данните са показали, че не всички деца, които са преживели травми, после имат проблеми като възрастни. Дори според изследването, от 10 насилени деца, само 2 по-късно стават насилници като възрастни. И обратното. Тогава лекари, психолози, социални работници се опитват да разберат какво е помогнало на тези хора, които сами са се справили с тежки травми като сексуално насилие или бездомност в детството. Всъщност така се ражда едно цяло еклектично направление, според чиято философия ние все повече трябва да разчитаме на способността на човека да оцелява. Идеята е да разберем какво е помогнало на тези хора. Оттам са изведени различните фактори на резилианса. И ние като специалисти, работещи с деца в риск, искаме да се опитаме да ги подкрепим в тяхната борба и да създадем тези условия, ако те ги нямат в семейството си така, че да заемем мястото на тази опора. Оказва се, че не е толкова важно на какво ще научим децата като знания, важното е да ги приемем безусловно като личности, да ги приемем такива, каквито са. И след това да им помогнем да развият поведение, което е добро и конструктивно за тях. Доста често ние правим обратното и децата растат с едно разбиране за себе си, че са непълноценни. Това е едно от ключовите неща, след което се появява разбирането за наставника в резилианса.- Кой може да бъде наставник в резилианса?- Обикновено този човек не знае, че е наставник. Най-често това е някой, който е изразил такова безусловно приемане на другия и е изиграл голяма роля в живота му. Всъщност специалистите в резилианса смятат, че всеки един от нас е имал такива срещи и те са му помогнали в съзряването. Важно е да можем да дадем на тези хора опора по време на тези човешки срещи по пътя им. Ние работим вече 3 години по тази програма. Тя се финансира от фондация „ОАК", която е специализирана в превенцията на насилието над деца, като по-тясно се занимава с проблемите на сексуалното насилие. Проектът стартира и в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен. - Какви дейности се осъществяват по проекта?- Най-важната стъпка беше обучението на специалисти, като самият обучителен екип бе обучен от външни специалисти от Швейцария и Франция. Сега този мобилен екип ходи из цяла България и обучава. Специално за Шумен ние имаме една много хубава идея. Обявили сме конкурс сред училищата в Шумен, като те трябва да направят свои собствени проекти, в които да разработят своя идея за превенция на насилието между децата в училище. И когато си мислехме за това, стигнахме до извода, че не е достатъчно само да се говори колко е лошо да има насилие в училище. На нас ни се иска ученици, учители и родители заедно да помислят как училището би могло да бъде сигурно място за децата. Място, където децата да се чувстват приети, а не да тръгват с усмивка и желание на училище като първолаци, а в края на годината за тях училището вече да не е най-доброто място. Нямаме илюзии, че с един проект ще постигнем коренна промяна, но бихме искали да провокираме такова мислене – как да направим така, че детето отново да стане център в училището, защото то е направено за децата, а не за самото учене. Искаме децата сами да се включат в този процес, а не да ги плашим с насилието и да чакаме промяна на поведението заради страха. Ще спечели това училище, което предложи най-интересна и разумна идея в тази посока.- Все пак какви резултати очаквате от осъществяването на проекта „Резилианс без граници"?- Очакваме промяна в нагласите и по-голяма информираност на хората относно резилианса. Много бихме искали да допринесем поне малко да се промени отношението към насилието и да престанем да обвиняваме децата за агресията и насилието, защото самият акт на обвинение вече представлява насилие. Трябва да променим отношенията помежду си, това е нашето желание. Интервю на Велмира СТЕФАНОВА
ИСДП стартира проект „Ресурсен център по приемна грижа
ИСДП стартира проект „Ресурсен център по приемна грижа" с подкрепата и партньорството на УНИЦЕФ Приоритет на националната политика за закрила на детето е осигуряването на алтернативни услуги, даващи възможност на децата да израстнат в семейна среда, когато техните родители нямат възможност да поемат грижата за тях. В тази посока са и усилията за развиване на услугата приемна грижа в България. Увеличаването на броя на приемните семейства в страната поставя въпроса как се гарантира качеството на услугата. Добрата подготовка на специалистите от различни нива и структури е необходима предпоставка за повишаване на качеството на приемната грижа. ИСДП стартира проект „Ресурсен център по приемна грижа" с подкрепата и партньорството на УНИЦЕФ. Проектът ще се реализира в периода май 2010 – декември 2011 година. Изграждането на ресурсен център ще позволи: - Проучване и систематизиране на наличния методически ресурс в страната - Предоставяне на набор от услуги за информация и методическа подкрепа, обучение и супервизия на цялата територия на страната, ползвайки тези ресурси - Осигуряване на информация за анализ и монитроинг на процесите в тази област. В рамките на проекта ще бъдат проведени 5 обучителни курса, чиято цел е да подготвят професионалисти, които ще обучават кандидати за приемни родители. Обучителната програма, по която ще бъдат обучавани е разработена след експертен анализ на действащи програми по отношение съдържанието на обучението, методиката на преподаване, организация и предлагане. Основава се на компетенциите, необходими за извършване на дейностите на приемния родител. В разработването й участват експерти от ИСДП, екип на МСС и с подкрепата на водещи експерти в областта на реформата в детското благосъстояние в България. Програмата е създадена по проект „Развитие на приемната грижа в България", финансиран от УНИЦЕФ. Първото обучение на професионалисти – обучители на кандидати за приемни родители, се проведе в периода 17 – 28 май в хотел Родопски дом, град Чепеларе. В обучението участваха част от екипите от Областните центрове по приемна грижа в страната – София, Перник, Смолян, Шумен, Габрово, Велико Търново и представители на Сдружение ,,Самаряни". Социални работници и психолози успяха да приложат интерактивни методи на обучение под методическото ръковоство на специалисти в областта на детското развитие, грижата за деца с увреждания, подготовката и подкрепата на приемни родители при напасването, опознаването, настаняването и ежедневната грижа за приемните деца. Второ обучение по програмата ще се проведе в периода 14 – 16 юни и 28 – 1 юли във Велико Търново. В обучението ще се включат както социални работници и психолози от Областните центрове по приемна грижа, така и специалисти от ОЗД и неправителствени организации. Ресурсният център приема заявки за обучение на обучители на кандидати за приемни родители от доставчици на услугата на територията на цялата страна.
Под мотото ,,Защитено и сигурно детство'' премина кампанията на КСУДС в град Шумен
Под мотото ,,Защитено и сигурно детство'' премина кампанията на КСУДС в град Шумен „Защитено и сигурно детство" – под това мото премина кампанията на Комплекса за социални услуги за деца и семейства, посветена на Международния ден на детето – 1 юни. Целта на кампанията бе да насочи вниманието на възрастните към правото на всяко дете да расте в среда без насилие. Кампанията премина под формата на мобилна конференция по време на която шуменци се срещнаха със социалните работници на място в Комплекса за социални услуги и по цялата централна улица на Шумен /от градската градина до площад Оборище/. Родителите получиха информация за Резилианса като един от новите подходи за превенция на насилието и за работа с деца, жертви на насилие, както и за институции, където могат до получат подкрепа в моменти на семейни кризи. На 1 юни в 11 часа пред сградата на театъра беше обособена Стена на посланията, на която родителите изразиха своята позиция за правото на всяко дете да бъде защитено от насилие. Бяха раздадени информационни материали и бонбони с посланието – „Резилианс - силата да си устойчив, когато ти е най - трудно. Силата да продължиш!".
Кратък отчет за дейността на Институт по социални дейности и практики за 2009г.
Кратък отчет за дейността на Институт по социални дейности и практики за 2009г. На 18.05.2010г. се състоя Годишно отчетно събрание на членовете на Управителния съвет на Сдружение,,Институт по социални дейности и практики''. Направи се отчет на дейността на института за 2009г. Прелагаме Ви да видите част от отчетния доклад. За повече информация вижте в отчетни доклади - резюме. През 2009 година Сдружението продължи да развива и разширява социалните услуги в Комплексите за социални услуги за деца и семейства в градовете Пазарджик и Шумен, като доставчик на услуги за деца и семейства. Удовлетвореност в дейността по предоставяне на услуги през годината получихме след спечелен конкурс пред Столична Община за предоставяне и управление на социалните услуги в Центъра за обществена подкрепа гр. София, който през март 2007 година Сдружение „Институт по социални дейности и практики" изгради по Проект „Друго пространство за децата от дома". Сдружението положи много усилия за сформиране и специализиране на екипа, в резултат на което за шестмесечния период, социалните услуги намериха много добър прием, не само за децата от Дома за деца „П.Р. Славейков", но и сред общността в столицата. В трите Центъра за обществена подкрепа в градовете Шумен, Пазарджик и София подкрепа получиха 1033 деца и родители, които са с 20% повече от клиентите през 2008 година. Над 550 деца и възрастни са насочени за училищна подкрепа и придружаване, за превенция на асоциално поведение, повишаване на родителски капацитет с направление и заповеди от Отделите за закрила на детето и ползваха услугите КСУДС и ЦОП. Доброволни клиенти са 483 – деца и родители, подкрепени в различни групови програми. Центровете за Спешен прием в Шумен и Пазарджик продължиха активната си работа за подкрепа на деца в риск, без държавно финансиране в рамките на собствения ресурс и гъвкаво ползване на финансовите ресурси от другите дейности. Основни ползватели на услугата бяха деца жертви на насилие -74 деца. Някои от тях бяха придружени от майки, жертви на домашно насилие. Специалисти от Сдружението осъществиха специализирана подкрепа и подготовка на 15 деца. В градовете Шумен и Пазарджик се сформираха мултидисциплинарни екипи за работа по превенция на детския труд и просията на деца.Директна подкрепа – закупуване на ученически пособия и дрехи - се направи на 185 деца, при които предотвратихме отпадане от образователната система. През 2009 година в страната има 270 утвърдени приемни семейства, с 50 от които работят специалистите на ИСДП. Общо 87 са потребителите на социалната услуга приемна грижа, участвали в специализирано модулно обучение, в групи за самопомощ и подкрепени в процеса на отглеждане на деца. През 2009 година ДАЗД извърши проверка в КСУДС Шумен относно, спазване на стандартите за социални услуги за деца. Заключенията в Доклада обобщават: «качеството на предоставените социални услуги са на високо професионално ниво». Същата оценка получихме и през 2008 година след проверка на социалните услуги в КСУДС Пазарджик. Допълнително финансиране за социалните услуги в градовете Шумен, Пазарджик и София на обща стойност 153 074 лв. от реализираните проекти, чрез които осигурихме: За ЦОП – София – 59 186 лв. За КСУДС - Пазарджик – 15 054 лв. За КСУДС Шумен - 78 834лв.
Член на екипа на ИСДП участва като представител на Eurochild в обучение за национални експерти
Член на екипа на ИСДП участва като представител на Eurochild в обучение за национални експерти На 20 и 21 ви май в гр.Прага, Чехия се проведе обучение на 23 национални експерта в рамките на проект „Children's Rights for All". Проектът се реализира от европейската неправителствена организация Inclusion Europe - Европейска Асоциация на организациите на лица с интелектуални затруднения и техните семейства, в партньорство с Charles University - Прага и Eurochild. Стартира през декември 2009 г. и в рамките на две години ще анализира изпълнението на Конвенцията на ООН за правата на детето от гледна точка на децата с интелектуални затруднения чрез провеждане на изследвания в страните-членки на Европейския съюз. Ролята на националните експерти – по един от всяка страна членка /избрани чрез предварителен конкурс/ е да изготвят национални доклади, които ще служат за основа на Европейски сравнителен доклад, представящ ситуацията на нивото на Общността. Националните доклади на експертите ще бъдат изготвени в съответствие със специално разработена за проекта методология на изследване, представена на двудневната среща в Прага. Като резултат Inclusion Europe и Eurochild, съвместно с националните експерти, ще разработят и препоръки по отношение на политиките на национално и европейско ниво, за да се постигне по-пълно прилагане на Конвенцията за правата на детето. Европейският сравнителен доклад, както и препоръките, ще бъдат представени на Европейска конференция за правата на децата в края на 2011година. Очаква се в събитието да се включат близо 200 участници, сред които и членове на Европейската комисия и Европейския парламент, представители на неправителствени организации, международни експерти и заинтересовани страни.