Събития

ЗАПОЧВА ПОРЕДИЦА ОТ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ С КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ
ЗАПОЧВА ПОРЕДИЦА ОТ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ С КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ Областния център по приемна грижа – Шумен започва поредица от информационни срещи с кандидати за приемни родители.   Социалните работници ще представят приемната грижа като социална услуга, насочена към подкрепата на деца и семейства в риск. На срещите желаещите да станат приемни родители ще получат информация за това как и къде могат да кандидатстват и какви документи е необходимо да подготвят. Ще бъде предоставена информация и за условията при които, приемните родители могат да бъдат наети на работа. На срещата ще бъде представен и филма „Доброволна любов", реализиран от Института по социални дейности и практики, в рамките на проект „Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България. Филмът пресъздава истинската история на първите приемните родители от Шумен и пътя, който са извървели за да станат приемно семейство. Информационните срещи с кандидатите за приемни родители ще се провеждат в сградата на Областния център по приемна грижа на улица „Беласица" № 11 / бившата сграда на митницата/, всеки последен петък от седмицата от 16.30 часа, за месец март, както следва: 12 март, 2010 г.; 19 март, 2010 г.; 26 март, 2010 г. Нашите телефони са отворени за повече информация: Комплекс за социални услуги за деца и семейства Областен център по приемна грижа – Шумен /ОЦПГ/ 850 777; 0895 / 52 24 49 ocpg_shumen@abv.bg www.priemime.bg
Представяне на проекти на ИСДП, свързани с развитието на приемна грижа в България
Представяне на проекти на ИСДП, свързани с развитието на приемна грижа в България Социален работник от Центъра за обществена подкрепа, на ул."Пиротска„ №175 участва в работна среща, проведена на 1.03.2010 г., в Държавната агенция за закрила на детето.   Срещата бе организирана за представяне на 3 проекта на ИСДП, свързани с развитието на приемната грижа в България. Проектите включват създаването на областен център по приемна грижа, който разполага с екип от специалисти, готови да поемат целия процес по реализиране на услугата – информационни кампании, оценка, обучение, подкрепа и продължаващо обучение на доброволни и професионални приемни родители; трансфер на френския опит относно квалифицирането на професионалните приемни семейстава; проучване на нагласите към приемната грижа в България и идентифициране и разпространение на утвърдени добри практики по прилагането и.
Повече от 300 мартеници изработиха децата на Клуб
Повече от 300 мартеници изработиха децата на Клуб "Приложно изкуство" към Комплекса Здраве и късмет ще пожелаят на шуменци децата и социалните работници от Комплекса за социални услуги. На 1-ви март от 11 часа те ще подаряват мартеници в шест района на Шумен – кварталите „Тракия" и „Боян Българанов", площад „Кристал", ДКТ „Васил Друмев", районите около СИТИ център и площад Оборище.   С най-красивите мартеници децата от Комплекса се включва и в традиционния конкурс – изложба на Общинския детски комплекс, експонирана в Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров". Повече от 300 мартеници изработиха децата на Клуб "Приложно изкуство" към Комплекса. Заедно с мартениците децата ще отправят и своите послания, насочени към основните им права – правото им да растат в семейство, да получават добро образование, да бъдат зачитани, подкрепяни и обичани. На шуменци ще бъдат предоставена и информация за подкрепата, която могат да получат в Комплекса за социални услуги за деца и семейства Шумен.
 На 26 февруари стартираха две групови програми в Комплекс за социални услуги за деца и семейства в Шумен
На 26 февруари стартираха две групови програми в Комплекс за социални услуги за деца и семейства в Шумен Две групови програми стартираха на 26 февруари 2010 г. в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен.   „Светът на тийнейджъра – интересен и предизвикателен" е групата, която обединява ученици от IX клас на Средното общообразователно училище „Сава Доброплодни". В продължение на два месеца учениците ще надграждат уменията си за общуване с връстници, родители и учители, ще бъдат поставени теми за агресията сред младите хора, ще се дискутират темите за любовта, приятелството и наркотиците. В групата за изграждане на социални умения тийнейджъри от четири шуменски училища ще изграждат умения за справяне с конфликтни ситуации и асертивно поведение; ще се опитат да дадат определения за проблем и ще разработват стратегии за преодоляване на конфликти и проблеми.
Интересни събития в КСУДС - Пазарджик
Интересни събития в КСУДС - Пазарджик На 23.02.2010г. директорът на КСУДС – гр. Пазарджик г-жа Станева и ръководителят на сектор „Услуги и подкрепа на детето" взеха участие в кръгла маса за обсъждане на проблема за обхвата и задържането на децата и учениците в училище и ефективна работа с родителите, които възпрепятстват децата си да посещават детска градина и училище., организирана от РИО на МОН – гр. Пазарджик. След проведената дискусия, г-жа Станева даде интервю за местната телевизия „Телекабел". На 25.02.2010г. в сградата на КСУДС се проведе лаборатория, на която беше представен случай на деца настанени в Център за настаняване от семеен тип в гр. Велинград. На 26.02.2010г. социални работници от КСУДС ще вземат участие в обучение по покана на център „Човеколюбие" – гр. Пазарджик по програма „Панорама на терапевтичните школи в психологията". Във връзка на добри отзиви относно изготвяне на психологическа експертиза на дете от психолог от екипа на КСУДС по заявка на Районен съд – гр. Пазарджик, от директора на КСУДС – гр. Пазарджик бе изготвена информация до председателя на Окръжен съд – гр. Пазарджик за насочване на клиенти за подготовка за изслушване на деца в съда, семейна медиация, консултиране на деца и семейства, семейно – групова конференция, изготвяне на психологическа експертиза за деца.  
ОБЛАСТНИЯТ ЦЕНТЪР ПО ПРИЕМНА ГРИЖА В ШУМЕН ПРОДЪЛЖАВА ДА РАЗШИРЯВА МРЕЖАТА СИ ОТ ПАРТНЬОРИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА
ОБЛАСТНИЯТ ЦЕНТЪР ПО ПРИЕМНА ГРИЖА В ШУМЕН ПРОДЪЛЖАВА ДА РАЗШИРЯВА МРЕЖАТА СИ ОТ ПАРТНЬОРИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА На 22 февруари се проведе работна среща между Директорът на Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Шумен, екипът на Областния център по Приемна грижа и Директори и експерти от Дирeкция „Бюро по труда" от Общините Шумен, Каолиново, Нови Пазар, Каспичан и Велики Преслав.   Директорът на Комплекса за социални услуги Венета Господинова представи Сдружение Институт по социални дейности и практики като доставчик на социалните услуги в Комплекса и Областния център по приемна грижа. Специалистите се запознаха с Приемната грижа като социална услуга, насочена към подкрепата на деца и семейства в неравностойно положение; с философията на социалната услуга и етапите през които преминават кандидатите за приемни родители. На срещата беше уточнено взаимодействието между областния център по Приемна грижа и трудовите посредници от Дирекциите „Бюро по труда". Областния център по приемна грижа в Шумен /ОЦПГ/ е създаден в рамките на Проект „Разширяване на приемната грижа в България". Изпълнението на проекта е поето съвместно от Сдружение Институт по социални дейности и практики и Международна социална служба – България и се финансира от УНИЦЕФ. Проектът се реализира чрез надграждане на съществуващите местни ресурси, като за целта се използва базата на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен. Областния център по Приемна грижа е на адрес: град Шумен, улица „Беласица" № 11, телефонът за повече информация е 054/850 777 ; 0895 522449 ;
ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ОЦЕНКА НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ ОРГАНИЗИРА СДРУЖЕНИЕ ИСДП в ШУМЕН
ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ОЦЕНКА НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ ОРГАНИЗИРА СДРУЖЕНИЕ ИСДП в ШУМЕН Доцент Нели Петрова – Председател на Управителния съвет на Сдружение Институт по социални дейности и практики проведе обучение по Оценка на кандидати за приемни родители. На 17 и 18 февруари социални работници от Областния център по Приемна грижа в Шумен и от Отделите за закрила на детето от Общините Шумен, Нови пазар, Венец и Каолиново извеждаха основните принципи при работата по оценката, като един от важните етапи от управлението на социалната услуга. Целта на специализирания модул бе специалистите да повишат знанията и уменията си за прилагане на новата методология в социалната работа с деца и семейства като се задълбочат познанията им и уменията им по отношение на професионалната оценка в социалната работа.Основните задачи на обучението бяха социалните работници да повишат познанията за същността, видовете и целта на оценката в социална работа и нейната специфика на приложение при кандидати за приемни родители; да повишат професионалните си умения за изработване на оценка и подготовка на доклад пред Комисията за детето, както и да развият нагласи за приемане на приемните родители като партньори и колеги, с които се споделят отговорностите за грижите за настанените деца. Обучението се проведе в рамките на Проект „Разширяване на модела на Приемната грижа в България".  
Последни събития в КСУДС-Пазарджик
Последни събития в КСУДС-Пазарджик На 16.02.2010г. в КСУДС – гр. Пазарджик бяха проведени пет индивидуални супервизии на социални работници от двата сектора „Услуги и подкрепа на детето" и „Услуги и подкрепа на семейството". Водещ на супервизиите беше Диана Русева – психолог в ИСДП.   На 16, 17, и 18. 02. 2010г. социалният работник Елена Гивечева от екипа на КСУДС взе участие в обучение на фондация „За Нашите Деца", проведено в гр. София по проекта „Защитени деца в сигурни семейства". Функционирайки вече четири години, Комплексът за социални услуги за деца и семейства в град Пазарджик разчита на доброто междуинституционално сътрудничество на местно ниво както с държавни, така и с неправителствени структури. В тази връзка можем да се похвалим с повишаващо се доверие към професионализма на работещите специалисти в КСУДС. От страна на съдебната система и полицията се обръщат за осъществяване на психологически характеристики и становища, относно въпроси, касаещи деца.