ГОДИШНИ НАГРАДИ ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГОДИШНИ НАГРАДИ ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ

Институт по социални дейности и практики има три номинации за награда в ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ  НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА за 2018
- за иновативна социална услуга за ЦЕНТЪР ЗА ПРАВА НА ДЕЦАТА - модел за подкрепа на деца и младежи в конфликт и в контакт със закона, който интегрира социална работа и детско правосъдие; 
- за кампания на годината за „Ръцете горе - срещу телесното наказание над деца„ - кампания, целяща да повиши информираността в обществото за нуждата от елиминиране на телесното наказание над деца и да насърчи приемането на практиките на позитивната дисциплина сред родители и настойници;
- и отново за кампания на годината за „Училището като сигурна среда” - кампания насочена към родители и учители, като отговорни възрастни, чиято мисия е да осигурят сигурна среда, в която децата да се учат и формират като уверени и справящи се хора;