Информационни листовки: Правата на децата в наказателното производство

Информационни листовки: Правата на децата в наказателното производство

Информационни листовки: Правата на децата в наказателното производство

По проект „Приятелски към децата правни инструменти” бяха изготвени шест листовки (три за деца и още три, насочени към техните родители или носителите на родителски права) с информация за правата на децата, които са заподозрени или обвинени в наказателни производства.

В листовките се разясняват правата на децата в три  фази на наказателното производство: предварително задържане, по време на съд и арест в рамките на досъдебно производство.

Целта на листовките  е да позволи на децата, участващи във всяка една от фазите на наказателното производство  да се запознаят с правата си, което да ги подпомогне да упражнят правото си на разбиране и участие в наказателното производство.

Листовките са отлично и лесно разяснително средство:

• Написани са на достъпен език, без прекомерното използване на техническа терминология и са адаптирани към нивото на зрялост и разбиране на децата.

• Предлагат се в прост и удобен формат, който децата  и техните родители или носители на родителски права, могат да използват по време на цялото наказателно производство.

• Предлагат се на 24-те официални езика на държавите-членки на Европейския съюз, както и на арабски, китайски и руски. Това насърчава правото на децата на писмен и устен превод в наказателното производство и улеснява тяхното ефективно участие в процеса.

За да изтеглите пакета от 6 различни листовки на език в компресиран файл, моля кликнете върху връзкатаhttps://sapibg.org/en/book/informacionni-listovki-pravata-na-decata-v-nakazatelnoto-proizvodstvo

Този инструмент се основава на следните европейски директиви:

• ДИРЕКТИВА 2010/64 / ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 октомври 2010 г. относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство.

• ДИРЕКТИВА 2012/13 / ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 май 2012 г. относно правото на информация в наказателното производство.

• ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/800 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 май 2016 г. относно процедурните гаранции за деца, които са заподозрени или обвинени в наказателни производства.

С тези листовки децата, които се включват в правосъдната система, ще могат да получават информация за своите права, дори в случаите, когато не говорят езика на страната, в която се намират.

Целта на листовките, насочени към родителите или носителите на родителски права, е да ги улеснят да информират децата в конфликт със закона да за ситуацията, в която се намират.

По този начин те ще могат да помогнат на децата си по-добре да разберат наказателното производство, както и да насърчат активното им участие в него.

Освен това служителите, работещи в европейските системи за правосъдие по отношение на непълнолетните, ще имат достъп до инструмент, който може да бъде използван за разясняване на правата на децата.