„Интегрираното предоставяне на подкрепа” - кръгла маса

„Интегрираното предоставяне на подкрепа” - кръгла маса

В София се състоя кръгла маса „Интегрираното предоставяне на подкрепа” организирана от Институт по социални дейности и практики (ИСДП) и подкрепена от Министерство на труда и социалната политика. Приветствие към участниците отправиха г-жа Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика и г-жа Саня Шаранович, заместник-председател на УНИЦЕФ България. Проф. Гордана Фландер и Ана Мария Спанич от Хърватска представиха модела на услуга „Център за закрила на деца и младежи” – Загреб. Професор Нели Петрова представи опитът на център за застъпничество и подкрепа „Зона ЗаКрила”, подкрепян от УНИЦЕФ и осъществяван в България от ИСДП и "Анимус" и подчерта, че интегрираното предоставяне на подкрепа дава възможност на специалисти от области като правосъдие, здравеопазване, образование и социални дейности да работят координирано. Опитът на „Център Вселена” представи Г-жа Диана Видева от асоциация „Деметра”. Във втората част на кръглата маса се проведе професионална дискусия относно предизвикателствата и научените уроци от предоставянето на мулти-дисциплинарни и междуведомствени услуги за деца до момента в България. Резултатите и идеите от кръглата маса ще бъдат оформени и представени на участниците и на МТСП. Кръглата маса бе организира в рамките на финансирания по програма „Права, равенство, гражданство” на ЕК проект „Промис 2” който е насочен към промотиране на междуинституционална услуга за работа с деца, жертви на насилие по модела „Барнахус” и повишаване на капацитета на работещите в услугата специалисти.