На вниманието на заинтересовани страни - запитване за оферти за хотелско настаняване

На вниманието на заинтересовани страни - запитване за оферти за хотелско настаняване

Във връзка с  предстоящи дейности по Проект „РЕВИС - Превенция и отговор на насилието сред деца в училищна възраст“, финансиран по Програма „Права, равенство, гражданство 2014-2020“ на Европейския съюз, ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ отправя запитване към заинтересовани лица за оферта за изпълнение на УСЛУГА ЗА ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ, ХРАНЕНЕ, КАФЕ-ПАУЗИ И ЗАЛИ по две обособени позиции:

Позиция 1 – Настаняване, хранене, кафе-паузи и зали за участници в обучение в периода 31.08.2022 – 02.09.2022

Позиция 2 - Настаняване, хранене, кафе-паузи и зали за участници в обучение в периода 26.09.2022 – 28.09.2022

Техническа характеристика, може да намерите в приложения файл.

Срок за представяне на офертите: 01.08.2022