ОБУЧЕНИЕ: ПСИХО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНТЕРВЕНЦИИ ПРИ ДЕЦА С ПРОБЛЕМНО ПОВЕДЕНИЕ

ОБУЧЕНИЕ:  ПСИХО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНТЕРВЕНЦИИ ПРИ ДЕЦА С ПРОБЛЕМНО ПОВЕДЕНИЕ

Уважаеми учители, класни ръководители, възпитатели,  педагогически съветници, училищни психолози, ръководители на образователни институции,

 

Представяме на Вашето внимание провеждане на

ОБУЧЕНИЕ на тема:

ПСИХО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНТЕРВЕНЦИИ ПРИ

ДЕЦА С ПРОБЛЕМНО ПОВЕДЕНИЕ

Обучението е с продължителност 32 академични часа, от които 16 присъствени и 16 неприсъствени.

Присъствените часове ще се проведат на 13 и 14 декември, 2019 г. от 9.00 до 17.30 часа.

Обявяваме и втора възможност за провеждане на присъствените часове: на 31 януари и 1 февруари, 2020 г.

Място на провеждане: гр. София, обучителна зала на Център за обществена подкрепа, ул. Пиротска 175 https://goo.gl/maps/tBRRrEm8jRC2

Програмата е утвърдена с УИН 57580006 в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти към МОН и присъжда 2 квалификационни кредита, за което се издава Удостоверение, съгласно чл.48, ал.1, т.1 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. на МОН.

Цената на един участник е 84 лв. за обучение.

Вашият интерес може да заявите чрез Регистрационна форма на ел. адрес: z.kovacheva@sapibg.org. Допълнителна информация може да получите на тел: 02 852 47 13, 0892 232781, Център за професионално обучение към ИСДП.