Отворено писмо до Президента за Истанбулската конвенция

Отворено писмо до Президента за Истанбулската конвенция

Институт по социални дейности и практики заедно с 45 организации, подкрепи отворено писмо до г-н Радев, Президент на Република България по повод негово изказване за Истанбулската конвенция. Ето и пълния текст:

 

Уважаеми господин Президент,

Ние, долуподписаните организации, категорично се противопоставяме на заявената от Вас позиция на 1 февруари 2018г. по повод дебатите, свързани с ратификацията на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие.

Считаме, че като Президент на Републиката, Вашата роля е да бъдете обединител на нацията, а не да заематестрана по тема, по която обществото ни е с противоречиви позиции. Вашето изказване не призовава към спокоен, отворен и плуралистичен дебат, а напротив – заема позицията на една от групите в дебата и съзнателно продължава разделението в обществото ни, с което сеподтикват определени хора и групи към екстремизъм, омраза и насилие.

Арогантността, с която се пренебрегнаха гласовете на самите засегнати и с която се игнорират проблемите, за които те говорят, може да бъде тълкувана по много начини. За нас, целта на отклоняването на дебата към несъществуващи теми в Конвенцията може да бъде само една – да се преследват съвсем други цели от това да се дадат максимални гаранции и механизми за защита на жертвите на насилие като моралната паника на обществото се употребява за популизъм.Това, което е изключително притеснително, е избухналата омраза, заплахите за насилие към наши колеги и откритото дамгосване на всички включително жертвите на насилие като опасни и врагове, които обслужват чужди, вредни за България интереси. Това подбуждане в обществотона ксенофобски настроения срещу тези, които се борят за равенство и социална справедливост, е неморално и преминава всякакви граници!

Бихме искали да изразим нашите притеснения и от изявленията Ви срещу ролята и значението на неправителствените организации, които също считаме за неприемливи и осъдителни. Гражданите не са само избиратели, те могат и участват със своята позиция, аргументи и експертиза при решаването на много въпроси от управлението на държавата, в рамките на предоставения им от законите мандат. Гражданските организации представляват не друг, а хората в България. Неправителствените организации са обединения на граждани, на професионалисти, които не само участват в обществения живот, но и допринасят  за решаване на проблемите на обществото като съществен и важен ресурсза развитие на демократичното общество. Контролът на гражданските органзиации е контрол на гражданите, както следва да бъде в едно демократично общество. Ние сме родителски организации, организации на професионалисти, които работят за различни уязвими групи, развиват местните общности и за всичко онова, което е важно, за да сме свободна, демократична и справедлива държава и общество. Според нас,противопоставянето на държавата и неправителствените организации със заплахата, че с ратификацията ще се „вменяват правомощия на неправителствените организации, те ще станат основен източник на информация и контролен орган“ е тоталитарно и не само, че не обединява нас като българи около общи каузи и ценности, но и допълнително ни разделя по някакви признаци и не носи полза за никого.

В последните 26 години демократично развитие на България, гражданският сектор има изключителна роля за развитието на политиките. Били сме партньори на държавата и местната власт нееднократно, с една единствена цел – благополучието на хората и подобряване на живота в България. Считаме, че плурализмът, свободата на изразяване и гражданското участие са ключови ценности и важни принципи  от нашето демократично развитие, които всяка българска институция следва да остоява и прилага ежедневно на практика. Европа е територия на свободни държави, които уважават гражданите си и техните права, без колебание. И законодателствата в европейските държави създават достатъчно гаранции за защита на тези права, включително и по съдебен ред.

Не на последно място, тревожно е, че представлявайки България в международните отношения, Вие сте в позиция да внушите на нашите партньори, че Вашата позиция е позиция на обществото. Ние категорично не приемаме изразената от Вас позиция. Вие трябваше да бъдете пръв в това да въведете тона на спокойна дискусия и дебат.За съжаление, вместо разговори по същество за начините за въвеждане на високите стандарти на Конвенцията, обществото беше манипулативно вкарано в друг дебат, установен и обслужващ други интереси, които целят насаждане на повече страх и повече разделение.

Уважаеми господин Президент,

Не залагайте на карта живота на милиони жени и деца в България заради изкривената истина. Истанбулската конвенция не е зле написан документ, който допуска неясноти и най-различно тълкуване! Ако беше такъв тя нямаше да бъде подписана от 44 държави и от Европейския съюз, както и ратифицирана от 28 държави в Европа, 17 от които – членки на ЕС.

Апелираме към Вас да изискате официален превод на Конвенциятя, който да бъде консултиран с експерти и професионалните общности на лингвисти, социолози, психолози и други релевантни специалисти, които да постигнат консенсус по ключови термини и начините, по които предлагат да се използват в законодателството и обществото ни от тук нататък.

Уважаеми господин Президент,

Нека покажем, че Съединението наистина прави силата и българските институции и политически партии могат да бъдат обединени в името на нацията и нейното бъдеще. Бъдеще без насилие.