Отворено писмо за статута на децата в конфликт

Отворено писмо за статута на децата в конфликт

Институт по социални дейности и практики изпрати отворено писмо до Министерството на труда и социалната политика относно участие в реформата в системата за детско правосъдие и включване на децата в конфликт със закона в Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

 

"Ние бихме искали да изразим своето възмущение, несъгласие и протест срещу последователно изразяваната през последните години позиция от страна на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) по отношение на децата, с прояви в конфликт със закона, както тези над 14 г., така и децата под минималната възраст за наказателна отговорност за неприемането им като деца в риск."

ИСДП възразява срещу изключването на децата, с прояви в конфликт със закона, като бенефициенти на програми и проекти, финансирани през оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” и настоява за тяхното включване.

Според позицията на Института представеният единствен аргумент, че тези деца не могат да бъдат такава група, тъй като социално-педагогическите интернати (СПИ) и възпитателното училище и интернат (ВУИ) са образователни институции, е следствие от недобра информираност. Посочената група деца далеч не се изчерпва с настанените в тези институции малко над 200 деца. По данни на НСИ, децата „минали през“ ДПС, с наложени възпитателни мерки и наказания са 9596 само за 2016 г.

Писмото завършва с оптимистичното пожелание за бъдещо правителство, което ще постави грижата и гарантирането на правата и интересите на всеки човек, особено на всяко дете, над конюнктурните интереси на отделните институции.

Цялото писмо  може да прочетете в прикачения файл: