ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО ОТНОШЕНИЕТО КЪМ НАСИЛИЕТО НАД ДЕЦА И ПОДГОТОВКАТА НА СТУДЕНТИТЕ

ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО ОТНОШЕНИЕТО КЪМ  НАСИЛИЕТО НАД ДЕЦА И ПОДГОТОВКАТА НА СТУДЕНТИТЕ

Проучването „Отношението към насилието над деца и подготовката на студентите от Факултета по науки за образованието и изкуствата“ е проведено в рамките на изпълнение на проект “Да бъдеш баща“, финансиран от Фондация ОУК. Проучването цели да проучи отношението на студенти от някои хуманитарни специалности към насилието, до колко имат практическата подготовка и готовност и по-конкретно, усвояването на тази опитност и специфика на работа по темата „насилие над деца“.