Становище относно трудностите в процеса на деинституционализация на грижите за деца в риск

Становище относно трудностите в процеса на  деинституционализация на грижите за деца в риск

Институт по социални дейности и практики, като организация с опит и принос в процеса на деинституционализация на грижите за деца в риск в България, като организация с експертиза в теорията, обучението и изследванията на социалната работа, изцяло подкрепя този процес в страната и се противопоставя на всякакви опити за  ревизия и връщане назад. Вземайки предвид сложността на процеса на деинституционализация не сме и не си представяме, че той ще протече гладко и лесно. С оглед на това, че процесът е мащабен и се извършва на национално ниво, намираме за неизбежни възникващите предизвикателства.

Ясно си даваме сметка за ограниченията на този процес и на рисковете, за които многократно сме предупреждавали – повторение на старата система в умален вид, заменяне на една резидентна грижа с друга, възпроизвеждане на медицинския модел на специализиране на структурите и пр. Поради това споделяме своите безпокойства и предлагаме възможни решения, за прилагането на които сме готови да дадем своя принос.

Категорично не възприемаме подхода на търсене на всяка цена на виновник за трудностите в определени ситуации и едностранчиво разглеждане на проблемите. Трудностите и предизвикателствата изискват  интелигентен и  професионален подход и при анализа и при търсенето на решения.

Според нас основните причини, които стоят в основата на съществуващите трудности, са недостигът на професионализъм на всички нива и сектори, и недостигът на междуинституционално и междусекторно партньорство, на основата на общо разбиране за най-добър интерес на детето.  

 

Цялото становище може да изтеглите от прикачения файл.

                                          

София

1 юни 2015 г.