Телесното наказание в България - иконографика

Телесното наказание в България - иконографика

Телесното наказание в България - иконографика