Търсим попълнения в екипа на Център за обществена подкрепа в София

Търсим попълнения в екипа на Център за обществена подкрепа в София

Институт по социални дейности и практики търси да назначи  по трудов договор на 8ч. в Центъра за обществена подкрепа в София социален педагог за работа с деца и възрастни.

Необходимо е кандидатите да имат магистратура по специалността или в сходна такава.

Желаещите да кандидатстват трябва да изпратят актуална автобиография и мотивационно писмо на адрес: sapi@sapibg.org.

С одобрените за интервю ще се свържем за договаряне на среща.