Обсъждат разпространение на модела за подкрепа на деца, жертви на насилие, „Зона ЗаКрила“ в цялата страна

        Как с новата нормативна база и досегашния си опит можем да разпространим модела за подкрепа на деца, жертви на ...

17 май 2024

Пилотират нов модел за социални услуги за деца, жертви на престъпления и деца в конфликт със закона във Видин и София - „Зона ЗаКрила плюс“

По-големи възможности за застъпничество за децата, участващи в правни процедури, ще имат доставчиците на социални услуги след най-новата промяна в Нак ...

10 май 2024

Законът за изкуствения интелект (ИИ) и правата на децата: уебинар на i-ACCESS за връзките между ИИ и детското правосъдие

Законът за изкуствения интелект (ИИ) и правата на децата: присъединете се към уебинара на i-ACCESS, за да разгледате връзките между ИИ и детското прав ...

2 май 2024

ИСДП сподели 10-годишния си опит с модела „ЗонаЗаКрила“ / „Барнахус“ на международна конференция в Черна гора

Опитът на България за дружелюбно към децата правосъдие беше представен през постигнатото почти десетгодишно пилотиране на модела „Зона ЗаКрила&l ...

23 апр 2024

Нов уебсайт по темата за безопасността на децата, лишени от свобода, пускат експертите по проекта DATA MOSAIC

Всяка година над един милиард деца по света стават жертви на насилие. За децата, задържани в местата за лишаване от свобода, рискът от насилие е още п ...

23 апр 2024

Предстоящо обучение в град Шумен на тема: "ПОДКРЕПА ЗА РАЗПИТ И ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕЦА И УЧАСТИЕТО ИМ В ПРАВНИ ПРОЦЕДУРИ"

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към ИСДП ще проведе обучение на тема: "ПОДКРЕПА ЗА РАЗПИТ И ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕЦА И УЧАСТИЕТО ИМ В ПРАВНИ ПРОЦЕДУРИ" О ...

19 апр 2024

ИСДП участва в десетия юбилеен симпозиум по Факултативния протокол за комуникация при нарушения на правата на децата (OPIC)

Институт по социални дейности и практики (ИСДП) взе участие в десетия юбилеен симпозиум по Факултативния протокол относно процедурата по комуникация п ...

12 апр 2024

Обучават треньори, които да подготвят персонала в местата за лишаване от свобода да събира данни за насилието над деца

  Обучават треньори, които да подготвят персонала в местата за лишаване от свобода да събира данни за насилието над деца Тренингът на обучите ...

8 апр 2024