Излезе първият брой на бюлетина по проекта CARING

Излезе първият брой на бюлетина по проекта CARING

Повече за учебните програми за училищното насилие, свързано със стереотипите по отношение на половете, за обучението на тема как да овластим учители и ученици да променят вредните социални норми, които водят до насилие - всичко това и още теми можете да прочетете в първия брой на информационния бюлетин за проекта CARING - "Предизвикване на социалните норми за намаляване на насилието срещу деца в училище".