Моделът „Всичко под един покрив“ за деца,  жертви или свидетели на престъпление, във фокуса на  работна среща в „Барнахуз“ - Талин, Естония

Моделът „Всичко под един покрив“ за деца, жертви или свидетели на престъпление, във фокуса на работна среща в „Барнахуз“ - Талин, Естония

 

Ръководни служители и експерти от 10 български институции участваха в специално организирана за страната ни изследователска визита и работна среща в столицата на Естония, Талин. Събитието се проведе на 12 и 13 март в рамките на проекта „Барнахус“, чийто изпълнител за България е Институт по социални дейности и практики (ИСДП).

Как на всяко дете, жертва или свидетел на насилие, да се осигури координирана междуинституционална и ефективна реакция по случая и да се предотврати повторното му травмиране по време на разследването и съдебното производство - това беше основна тема на събитието, по която в семинари и дискусии се включиха Председателят на ДАЗД, д-р Теодора Иванова, Главен директор на Главна дирекция „Контрол по правата на детето“, Камелия Николова, Предсдеталят на УС на ИСДП, проф. Нели, Петрова-Димитрова и ръководителят на проекта от ИСДП – д-р Жаклина Андонова, зам.кметове и експерти по социалните дейности от общините София, Шумен и Монтана, експерти от Министерство на вътрешните работи, Министерство на здравеопазването, Агенция за качеството на социалните услуги, Агенция по социално подпомагане, Софийска градска прокуратура,

Те се запознаха с действащата система за закрила на децата на Естония и посетиха в Талин центровете за подкрепа на деца в досег със закона, изградени по модела „Барнахус“ („къща за деца“ на исландски език) – признат за водещ, дружелюбен към детето, мултидисциплинарен и междуинституционален модел.

У нас по модела „Барнахус“ от 2015 г. работят центровете за застъпничество и подкрепа „Зона ЗаКрила“. Те са три в България и се намират в градовете София, Шумен и Монтана, които стъпват на дългогодишната между институционална практика на „сините стаи“ в България. За сравнение в Естония действащите центрове са 4 на брой, като първият е открит през 2017 година.

„Впечатлена съм от начина, по който в Естония е изградила центровете, техните пространства и изискването за специална квалификация на работещите там специалисти. Стана ясно, че има какво да обменим от нашия опит, който в някои отношения е по-обхватен и доста по-добре гарантиран нормативно. Това, което е добре да заимстваме е участието на съдебно-медицински специалисти в дейностите „всичко под един покрив“, което все още у нас предстои.“, сподели проф. Нели Петрова-Димитрова, председател на УС на ИСДП. Надяваме се с подкрепата на институциите, които участваха в срещата, в следващите години да насочим усилията си към това да изградим центрове по модела „всичко под един покрив“ във всички по-големи градове в България, за което единствено е необходима управленска воля“, допълни проф. Петрова

„Беше много полезно да си сверим часовниците с една държава, която е давана за пример в Европа за бързото си развитие в много направления. Обединихме се около това, че сърцето на модела „Барнахус“ е мултидисциплинарният екип, който работи за най-добрия интерес на детето. Смисълът да има такива работещи екипи е в постигането на трите основни цели: правосъдие, закрила и възстановяване на детето, жертва на насилие и престъпление“, сподели д-р Жаклина Андонова, ръководител на проекта „Барнахус“.

„Зона ЗаКрила“, която работи по модела Детски центрове за застъпничество и подкрепа/ „Барнахус“ е място, където всички институции се срещат и работят заедно в името на най-добрия интерес на детето. Там се предоставя на децата, участници в правни процедури, посредничество и застъпничество при повеждане на разпит по дружелюбен към детето начин, достъп до медицинско обслужване, информиране и консултиране, терапия и рехабилитация, обучение в умения, за справяне с последиците от преживените травматични събития. „Зона ЗаКрила“ функционира върху подход, включващ мултидисциплинарност на екипа на услугата и междуинституционално партньорство. Участието на специалисти с различна експертиза във всички интервенции гарантира, че комплексните и уникални потребности на децата ще бъдат разпознати и удовлетворени. На всички етапи от работа по случая се обменя информация, решенията се вземат съвместно и осведомено, аргументирано, децата и семействата оптимално се ползват от добрата координация. Около пострадалото дете се сформира многопрофилен екип специалисти.

Проектът „Барнахус: Насърчаване на междудисциплинарното и междуведомествено сътрудничество за деца жертви и свидетели на насилие“ е финансиран по Фонд за двустранни отношения в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. и се осъществява в партньорство със "Съвет на държавите от Балтийско море" (CBSS).