Основни тенденции и предизвикателства при наблюдението на безопасността на лишените от свобода деца в ЕС

Основни тенденции и предизвикателства при наблюдението на безопасността на лишените от свобода деца в ЕС


Експертна статия на независим изследовател по правата на детето за някои от основните тенденции и предизвикателства при наблюдението на безопасността на лишените от свобода деца, установени в проучване в целия ЕС. Проучването е проведено в рамките на проекта Data MOSAIC, който се координира от организацията Penal Reform International (PRI), а партньор за България е Институт по социални дейности и практики (ИСДП).

Data MOZAIC е финансиран от Програмата за граждани, равенство, права и ценности на Европейския съюз (CERV-2022-DAPHNE). Останалите партньори на проекта са Fundatia Terre des Hommes – Румъния, Fundación Tierra de hombres - Испания и Universidade NOVA de Lisboa - Португалия. В проекта са представени предизвикателства, добри практики и подходи за наблюдение и справяне с насилието срещу деца в затворите в целия ЕС.

 

"Мониторинг на насилието над деца в местата за лишаване от свобода – слепи петна в областта на закрилата." Автор: Silvia Randazzo