Становище на ИСДП относно предложения Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалният кодекс

Становище на ИСДП относно предложения Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалният кодекс

Становище на ИСДП относно предложения Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалният кодекс

 

Може да прочетете становището в прикачения файл.