Представяне

 

В резултат на проекта към ИСДП е изграден Център за техническа помощ на проекти и дейности в областта на младежко правосъдие и деца в конфликт със закона.

Проектът е финансиран от ПРООН