Представяне

 

Ползвателите на услугите са:

  • Млади бъдещи и настоящи майки, в риск (главно самотни майки) в периода непосредствено преди и след раждането на детето;
  • Родители, които сами отглеждат децата си - всички услуги на центъра, с изключение на подслона могат да се предоставят и на други родители, които сами отглеждат децата и се нуждаят от тях.

Агенцията за социално подпомагане към МТСП отпусна средства за работни заплати и издръжка на центъра за 4 месеца, след което беше взето решение Центърът да мине на държавна издръжка, а да остане под методическото ръководство на ИСДП.